1974.02 Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 2 kwietnia 2016, Odsłon: 1 629
 • 4 II. Świdnicę odwiedził wiceminister budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych Edward Dobija. Celem wizyty było zbadanie stanu prac przy produkcji Fabryki Domów.

  5 II. Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych uruchomiła antyimportową produkcję pomp do wozów strażackich.

  8 II. Po zachodniej stronie Osiedla Młodych I zasadzono 50 starych drzew, przeniesionych w całości z ulicy [Waleriana] Łukasińskiego.

  8 II. Sejmik działaczy gospodarczych miasta, zwołany przez władze i NOT. Ustalono, że najpilniejszymi przedsięwzięciami są: budowa sztucznego lodowiska i nowej hali sportowej, adaptacja Baszty Strzegomskiej na Klub Technika, powiększenie terenów zielonych w mieście i uporządkowanie Osiedla Młodych.

  10 II. Powiatowy Konkurs Piosenki Radzieckiej w ŚOK. W grupie amatorów pierwsze miejsca zajęli: Danuta Ziółkowska (solistka zespołu „Sonita”, działającego przy ŚFUP) i Jerzy Hajduk (pracownik ŚOK), zaś drugie – Barbara Lachowicz (ŚFUP). W kategorii szkolnej zwyciężyła Maria Jarmolińska (II LO).

  13 II. Koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Szpitalu Miejskim dla chorych. Drugi taki koncert odbył się w dniu 27 kwietnia, trzeci – w Ośrodku Rehabilitacji Poszpitalnej w Bystrzycy Górnej w dniu 11 maja 1974 roku.

  13 II. Rozpoczęła się budowa pierwszego budynku z wielkiej płyty, wyprodukowanej przez Świdnicką Fabrykę Domów. (Blok nr 6 na Osiedlu Młodych o 16 klatkach schodowych i 130 mieszkaniach).

  24 II. V Zjazd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Nowym prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego OSP został wiceprzewodniczący PRN Mieczysław Sikociński.

  25 II. Sesja Rady Narodowej Miasta i Powiatu. Obradom przewodniczył Waldemar Humeniuk. Zatwierdzono budżet i plan rozwoju gospodarczego na rok 1974. Powołano też 12-osobową Komisję Podatkową, jej przewodniczącym został Józef Wojciechowski, a jego zastępcą Witold Szwimer. Sesja nadała nazwy nowym ulicom w Świdnicy: Malinowa, Agrestowa, Czereśniowa i Morelowa – na osiedlu domków jednorodzinnych w rejonie Kraszowic, Wrzosowa – na osiedlu w rejonie ulicy [Jana] Boduena, oraz Janka Krasickiego [Ignacego Krasickiego] i Franciszka Zubrzyckiego [Biberaska] – na osiedlu w rejonie ulic: [Janusza] Korczaka i Hanki Sawickiej [Wałbrzyska]. Na sesji udekorowano Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski: zastępcę kierownika Wydziału Handlu, Przemysłu i Usług Henryka Biedronia, dyrektora WPTO Władysława Ilnickiego i byłego przewodniczącego MKPG Danutę Sajdak.

  28 II. Plenum KP PZPR dokonało oceny pracy instancji partyjnej wśród młodzieży i rozwoju organizacyjnego w roku 1973.

  Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Budowy Obiektów Kultury we Wrocławiu podpisało ze ŚFUP umowę na wystrój wnętrz Domu Kultury przy ulicy Jagiellońskiej 5 oraz wykonanie scenotechniki. Jest to 25 rok starań o remont tego obiektu.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz