1974.04 Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 2 kwietnia 2016, Odsłon: 2 436
 • 1 IV. Oddanie do użytku bloku „wieżowca” Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy [Ludwika] Zamenhofa 49-51 o 11 kondygnacjach (66 mieszkań, 242 izby).

  1 IV. Na stanowiska zastępców dyrektora ZWAP powołani zostali: do spraw technicznych inż. Henryk Lentz, do spraw inwestycji inż. Marian Jesionkowski, do spraw produkcji inż. Lech Osmański.

  1 IV. Nastąpiły zmiany na niektórych kierowniczych stanowiskach w ZEM. Głównym Technologiem został Mieczysław Ilczyszyn, dotychczas kierownik techniczny filii w Namysłowie, gdzie zastąpił go Franciszek Szpulak. Głównym Konstruktorem został Kazimierz Olszycki, a kierownikiem działu produkcji Ignacy Stempak (jego poprzednik, Ryszard Nadratowski objął kierownictwo Działu Organizacji i Informatyki – ETO).

  1 IV. Spółdzielnia Usług Wielobranżowych im. Mariana Buczka otworzyła nowy punkt kuśnierski przy ulicy [Kazimierza] Pułaskiego i dziewiarski przy ulicy Trybunalskiej.

  2 IV. Prezes WSS „Społem”, a poprzednio prezes WZGS Wacław Zadrożny zginął w wypadku samochodowym w Świebodzicach.

  2 IV. Fabryka Wagonów przekazała Akademii Medycznej we Wrocławiu aparaturę japońską do badania dróg oddechowych. Obie instytucje zawarły nową umowę o współpracy.

  6 IV. Zebranie Oddziałowe przedstawicieli WSS „Społem” w MZDK „Bolko” przy placu Grunwaldzkim 11 z udziałem 160 osób. Obradom przewodniczył Aleksander Olejnik. Zatwierdzono sprawozdania i bilans za rok 1973 w kwocie 85.239.000 zł.

  6 IV. Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała spotkanie powieściopisarki młodzieżowej Krystyny Siesickiej z czytelnikami.

  8 IV. Plenum KP PZPR dokonało oceny rozwoju postępu technicznego, jakości produkcji i wydajności pracy.

  8 IV. Sesja popularno-naukowa dla nauczycieli historii, wychowania obywatelskiego i propedeutyki filozofii, poświęcona 30-leciu PRL. Referaty wygłosili: docent dr Bronisław Pasierb, dr Stanisław Dąbrowski, mgr Adolf Sosnowski i Józef Wierak.

  9 IV. Otwarcie kina związkowego „Jutrzenka” w MZDK „Bolko”.

  16 IV. W ciągu jednego tylko tygodnia świdnicka Straż Pożarna czterokrotnie uczestniczyła w gaszeniu pożarów lasu na terenie powiatu: w dniu 11 kwietnia w okolicach Mrowin, 12 kwietnia w pobliżu Grochotowa, 13-14 kwietnia pod Świebodzicami i 16 kwietnia na plantacji choinek w leśnictwie Bojanice. Ogółem spłonęło wówczas ok. 8 ha lasu, wartości 77.000 zł.

  16 IV. Nowym prezesem zarządu MKS „Polonia” został wybrany Józef Perlikowski.

  17 IV. Powiatowy Przegląd Wiejskich Zespołów Artystycznych w ŚOK.

  19 IV. Wizyta delegacji pedagogów z Loebau (NRD) w II LO. Goście obecni byli na uczniowskim przedstawieniu „Pigmaliona” G.B. Shawa w języku angielskim (reżyseria Irena Kozłowska). Poprzednio, w marcu, w Loebau bawiła delegacja pedagogów świdnickich. Uzgodniono zasady stałej współpracy między szkołami obu miast, m.in. przewidziano wymianę obozów młodzieżowych w okresie wakacji.

  20 IV. Powiatowy przegląd amatorskich zespołów teatralnych w ŚOK. Na eliminacje wojewódzkie wytypowano zespół kolejarzy z Jaworzyny. Wyróżnienie otrzymał zespół Szkoły Podstawowej nr 12, kierowany przez Stefanię Stelmachową.

  20 IV. Akademia z okazji Dnia Kombatanta w MZDK „Bolko”. Referat okolicznościowy wygłosił prezes ZBoWiD Władysław Ilnicki, poczem [następnie] nastąpiło wręczenie odznaczeń byłym kombatantom.

  21 IV. Dzień powszechnego czynu społecznego. Przy pracach na rzecz miasta pracowało kilka tysięcy osób, m.in. 315 pracowników ZEM porządkowało tereny pod przyszły bulwar nad rzeką Bystrzycą.

  22 IV. Zarząd spółdzielni „Aparatura Pomiarowa” po dokonaniu zmian personalnych uformował się następująco: Waldemar Gałczyński – prezes, Bronisław Ziąber – zastępca przewodniczącego, Jerzy Borgosz i Mikołaj Skory – członkowie.

  23 IV. W Świdnicy bawiła delegacja Centralnego Zarządu Towarzystwa Przyjaźni Radziecko-Polskiej. Przewodniczył jej członek KC KPZR Mikołaj Prijczżew.

  27 IV. Laureatami Turnieju Młodych Mistrzów Techniki zostali m.in. w grupie debiutantów Andrzej Greń i Marian Dziwniel ze ŚFUP za pracę pt. „Zabezpieczenie stosów selenowych w prostownikach spawalniczych”.

  30 IV. XII Zjazd Powiatowy Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej w sali KP PZPR przy placu Tysiąclecia [1000-lecia Państwa Polskiego]. Obradom przewodniczył Karol Dyczko. Sprawozdania złożyli: przewodniczący ustępującego Zarządu Powiatowego Stanisław Kosarzewski i przewodniczący Komisji Rewizyjnej J. Trzciński. Do TPPR należało wówczas 511 członków indywidualnych oraz 138 kół – członków zbiorowych (w samej Świdnicy działało 46 kół).

  W kwietniu w hallu ŚOK czynna była wystawa IX Powiatowego Przeglądu Plastyki Amatorskiej.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz