1974.05 Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 2 kwietnia 2016, Odsłon: 1 871
 • 2 V. Sesja popularno-naukowa poświęcona dorobkowi oświaty w Polsce Ludowej, zorganizowana przez ZMS w Studium Wychowania Przedszkolnego.

  2 V. Rozstrzygnięty został konkurs szkół średnich „Wszystko o rozwoju Ziemi Świdnickiej w latach 1945-1974″, zorganizowany przez Wydział Oświaty i NOT. I miejsce zajęło II LO im. gen. [Aleksandra] Zawadzkiego.

  4 V. Wojewódzka inauguracja Dni Kultury odbyła się w ŚOK. Przemówienia wygłosili: Z. Fedorowicz i kierownik Wydziału Kultury miasta Wrocławia Soyta.

  4 V. Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Rzemieślniczej Wielobranżowej w Klubie NOT z udziałem 89 osób. Obradom przewodniczył Roman Jagliński. Przyjęto sprawozdania i bilans za rok 1973, zamknięty zyskiem 1.986.619 zł. Z czystej nadwyżki przeznaczono m.in. po 4.307 zł na Centrum Zdrowia Dziecka i Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia. Z okazji 30-lecia PRL podjęto zobowiązanie wykonania w czynie społecznym zejścia do rzeki Bystrzycy przy budowie bulwaru od strony ulicy Wrocławskiej.

  5 V. W dniach 1-5 maja w Fabryce Wagonów przebywała grupa przemysłowców i finansistów amerykańskich z prezydentem firmy „Firstmark” na czele, celem omówienia możliwości dostaw wagonów towarowych i części zamiennych do USA.

  6 V. Sesja Rady Narodowej Miasta i Powiatu w sali Klubu ZWAP przy ulicy [Juliana] Marchlewskiego 12 [Księżnej Agnieszki]. Głównym tematem obrad były: sprawozdanie z realizacji planu gospodarczego i budżetu za 1973 rok oraz ocena i główne kierunki rozwoju usług produkcyjnych dla rolnictwa na terenie miasta i powiatu. Władze wojewódzkie reprezentował Jerzy Michalski, dyrektor Biura WRN we Wrocławiu.

  9 V. Otwarcie wystawy „Świdnica jutra” w Muzeum Dawnego Kupiectwa Śląskiego. Pokazano na niej projekty i plany urbanistycznego rozwoju miasta, m.in. makiety Osiedla Młodych I i II oraz Parku Jedności Robotniczo-Chłopskiej.

  10 V. Stanowisko I zastępcy dyrektora ZWAP objął Tytus Ryniawiec (poprzednio funkcję tę pełnił inż. Jan Zbigniew Salamon).

  11 V. Świdnickie Zakłady Przemysłu Wełnianego „Siwela” wykonały przed terminem zadania pięcioletniego planu produkcyjnego 1971-1975.

  11 V. Okręgowy Przegląd Szkolnych Zespołów Artystycznych. Jedną z głównych nagród uzyskał zespół muzyczny Studium Wychowania Przedszkolnego za inscenizację bajki „Czerwony kapturek” (muzyka, reżyseria, choreografia, kierownictwo chóru i akompaniament – Joanna Jarzyna). W widowisku tym wystąpiła również grupa dzieci z przedszkola nr 5. Następnie zespół SWP wystąpił w dniu 14 czerwca na koncercie laureatów w dużym studio Polskiego Radia we Wrocławiu.

  12 V. Pracownicy ZEM przepracowali niedzielę w czynie partyjnym dla uczczenia 30 rocznicy PRL. M.in. układano nawierzchnię bulwaru nad Bystrzycą, porządkowano boisko sportowe w Pszennie oraz zakładano instalację świetlną w zakładowym domu wypoczynkowym w Sobótce. Wartość wykonanych robót wyniosła 73.000 zł.

  13 V. V Harcerska Giełda Piosenki. I miejsce zdobył zespół „Chochlik” działający przy Studium Wychowania Przedszkolnego (instruktor – Barbara Bortkiewicz). Jego piosenka pt. „Trzydzieste urodziny” (muzyka Barbara Bortkiewicz) została nadana przez Polskie Radio w programie „Rozmaitości” w dniach 17 i 19 lipca.

  14-15 V. IV Ogólnopolski Przegląd Filmów Amatorskich o Zabytkach. Jedną z głównych nagród otrzymał za barwne przeźrocza świdniczanin Andrzej Scheer.

  15 V. Nowym przewodniczącym Powiatowej Rady Rozwoju Kultury został Ferdynand Kaczyński, zastępca dyrektora Fabryki Wagonów

  15 V. Wyszedł z druku wydany przez Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej drugi „Rocznik Świdnicki” w nakładzie 1.000 egzemplarzy, o objętości 220 stron. Na jego treść złożyły się: Słowo wstępne. Leon Szwak – Świdnica za panowania Bolka II i Agnieszki. Adolf Sosnowski – Administracja polska i sytuacja ludnościowa Świdnicy w latach 1945-1950. Henryk Mońka – Politechnika Wrocławska: punkty konsultacyjne i filia w regionie świdnicko-dzierżoniowskim. Mieczysław Przenzak – Rozwój Fabryki Wagonów „Świdnica”. Jerzy Wojewoda – Historia Międzyzakładowego Klubu Sportowego „Polonia”. Zdzisław Urbański – Z wizytą w słonecznej Italii. Jerzy Zdziechowski – Spojrzenie w przyszłość (Świdnica w roku 2000). Danuta Sajdak – Kronika roku 1973.
  Zdjęcia – Zbigniew Kołcz i archiwum. Projekt okładki i przerywniki – Andrzej Andrzejewski. Redakcja całości – Zdzisław Grontkowski.

  19 V. Uroczystość inauguracji Dni Ziemi Świdnickiej w hallu I piętra Ratusza. Z tej okazji wręczono nagrody miasta Teresie Słupianek, Alfredowi Galantowi, Stanisławowi Witkowiakowi, Edmundowi Zaporowskiemu i Zygmuntowi Nicewiczowi (dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury). W pierwszym dniu odbyły się następujące imprezy: Otwarcie wystawy „Przemysł prezentuje” w Rynku. Występ zespołu muzycznego z Oleśnicy na estradzie w Rynku. Samochodowe zawody zręcznościowe na ulicy Trybunalskiej. Międzynarodowy turniej siatkówki juniorek z udziałem drużyn z NRD i CSRS.

  20 V. Spotkanie z dawnymi aktorami teatru świdnickiego: Józefem Pierackim, Wojciechem Rajewskim i Jaremą Stępowskim w ŚOK. Gości witał w imieniu komitetu organizacyjnego Dni Ziemi Świdnickiej prezes TRZŚ Franciszek Jarzyna.

  22 V. W ramach Dni Ziemi Świdnickiej był to dzień poświęcony propagandzie techniki i racjonalizacji. W filii Politechniki Wrocławskiej odbyło się ogólnopolskie sympozjum spawalników, w Klubie ZWAP – II Powiatowy Sejmik Młodych Racjonalizatorów, a w Technikum Budowlanym, Technikum Mechanicznym i Technikum Elektrycznym – sesje popularno-naukowe pod hasłem „Racjonalizacja, postęp, nowoczesność”.

  23 V. Sesja popularno-naukowa zorganizowana przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Referat na temat „Kształtowanie się zawodu bibliotekarza w 30-leciu PRL” wygłosiła dr Zofia Szymander. Tegoż dnia w II LO odbyła się sesja popularno-naukowa na temat „Rola kobiety w budowie Polski socjalistycznej”.

  23 V. Wydział Oświaty i Wychowania oraz Kultury wydał jednodniówkę pt. „Kontakty” (8 stron, nakład 1.500 egzemplarzy). Pisali w niej: M. Cichoń, M. Wojciechowski, E. Zaporowski, H. Mońka, J. Zdziechowski, S. Marciniak, M. Wojciechowski, Z. Kołcz, D. Perski.

  24 V. Spotkanie przedstawicieli władz miejskich i społeczeństwa z redaktorami „Trybuny Ludu” w świetlicy ZEM.

  24 V. W ramach Dni Ziemi Świdnickiej – dzień poświęcony młodzieży. W Rynku odbyła się po południu żakinada studencka połączona z „balem żaków” i jarmarkiem staroci, zorganizowana przez słuchaczy filii Politechniki Wrocławskiej. Dochód ze sprzedaży na jarmarku przeznaczono na budowę Centrum Zdrowia Dziecka. Tegoż dnia odbyły się też finały V Harcerskiej Giełdy Artystycznej w sali teatru i pokaz mody młodzieżowej w Rynku.

  24 V. „Bolko” obchodził swoje 25-lecie. Z tej okazji zorganizowano imprezę jubileuszową pt. „Handlowcy swojemu miastu”.

  26 V. Zakończenie Dni Ziemi Świdnickiej. Na Rynku odbył się festyn pn. „Taki dzień się zdarza”. Zakończył się też dwudniowy Festiwal Amatorskich Zespołów Artystycznych Związku Uchodźców Politycznych z Grecji z udziałem 14 zespołów. I miejsce zdobył zespół „Meltemi” ze Szczecina, II – „Sitraki” z Nowej Huty, III – „Arion” z Wrocławia. Tegoż dnia w Rynku świdniccy ogrodnicy urządzili wystawę kwiatów. W okresie trwania Dni Ziemi Świdnickiej czynnych było kilkanaście wystaw, m.in. wystawa szkolnych prac plastycznych w Czytelni Dziecięcej w Rynku pod hasłem „Piękna nasza Polska cała”, wystawa „500 lat drukarstwa polskiego” w foyer teatru, wystawa prac plastyków amatorów w witrynach sklepowych przy ulicy Łukowej, wystawa fotogramów zabytków miasta i powiatu w witrynach apteki przy ulicy [Stefana] Żeromskiego, wystawy plakatów w I LO i Szkole Podstawowej nr 3 oraz filumenistyczna w świetlicy WPB „Południe” przy ulicy [Lwa] Tołstoja.

  26 V. Międzynarodowy turniej akrobatyki sportowej w Hali Sportowej z udziałem czołowych polskich klubów i zawodników „Motor” Rostock (NRD). Zawodnicy świdnickiej „Polonii” zajęli III miejsce w piramidach trójkowych kobiet, I i IV w ćwiczeniach dwójkowych mężczyzn oraz III w ćwiczeniach dwójkowych mieszanych.

  26 V. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Ligi Kobiet. Przewodniczącą nowego zarządu pozostała nadal Irena Kościołowska, a sekretarzem Stanisława Wołek.

  29 V. Obchód Dnia Działacza Kultury w Czytelni Naukowej.

  30 V. Walne Zebranie przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej w Klubie PSS. Obradom przewodniczył Adam Czyż.

  30 V. Uruchomienie w ZEM taśmy montażowej rozruszników do Fiata 126p. W pierwszej fazie zmontowano na niej serie produkcyjne dla fabryki w Bielsku-Białej: 200 rozruszników i 300 prądnic. Do dnia 17 czerwca 1974 roku ilość ta wzrosła do 1.500 rozruszników i 800 prądnic.

  W Świdnickich Fabrykach Mebli założono w maju Koło Oficerów Rezerwy. Prezesem został Adam Koźbiał, a wiceprezesem Izydor Poniński.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz