1974.09 Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 2 kwietnia 2016, Odsłon: 2 241
 • 1 IX. Utworzenie Zespołu Szkół Medycznych. W skład jego weszły: Liceum Medyczne młodzieżowe, Liceum dla Pracujących oraz Studium Medyczne Higieny Szkolnej. Dyrektorem zespołu został dotychczasowy dyrektor Liceum Medycznego Stanisław Kotełko.

  2 IX. Na Osiedlu Młodych I przekazano do użytku nowozbudowane przedszkole na 120 miejsc.

  3 IX. Naukę w najstarszej świdnickiej Szkole Podstawowej nr 1 rozpoczęło 538 uczniów. Szkoła liczyła 19 oddziałów i 20 nauczycieli, jej dyrektorką była Lucyna Malinowska, a zastępcą dyrektora Barbara Lach.

  3 IX. Zmarł w wieku 85 lat Władysław Matuszkiewicz, przed wojną dyrektor seminarium nauczycielskiego w Częstochowie, wizytator szkolny we Lwowie, po wojnie dyrektor Liceum Pedagogicznego w Oleśnie a następnie nauczyciel świdnickiego Liceum Pedagogicznego i szkoły w Zakładzie Poprawczym.

  15 IX. Prezesem Sądu Okręgowego został mianowany sędzia Pożarzycki (jego poprzednikiem na tym stanowisku był Stanisław Hibner).

  15 IX. Doroczna powiatowa konferencja opiekunów kół PCK. Nagrody i dyplomy za sukcesy w ogólnopolskim współzawodnictwie otrzymały koła PCK przy Liceum Medycznym, Technikum Budowlanym oraz szkołach podstawowych nr 10 i 13.

  15 IX. Recital fortepianowy Reginy Smendzianki w auli Państwowej Szkoły Muzycznej.

  18 IX. Występ zespołu muzyczno-wokalnego „Breakout” w ŚOK.

  20 IX. Otwarcie wystawy „Malarstwo Marka Kosiby” plastyka-amatora, marynisty, w sali fresków Muzeum Dawnego Kupiectwa Śląskiego.

  25-27 IX. XXI Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych Jednostek Obrony Terytorialnej Śląskiego Okręgu Wojskowego w ŚOK. Dwie równorzędne pierwsze nagrody przyznano zespołom z Gliwic i Świdnicy.

  26 IX. Sesja Rady Narodowej Miasta i Powiatu w Klubie ZWAP. Obradom przewodniczył Zygmunt Kosmala. Uchwalono perspektywiczny plan rozwoju budownictwa mieszkaniowego. W Świdnicy w poprzednich latach oddawano do użytku izby mieszkalne w następujących ilościach:

  rok izb
  1960 458
  1965 1.459
  1966 961
  1967 352
  1968 940
  1969 448
  1970 760
  1971 923
  1972 684
  1973 780

  Świdnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa miała w połowie roku zarejestrowanych 3.770 członków oczekujących na mieszkania oraz 1.990 kandydatów. W latach 1971-1973 wybudowano 14 domków jednorodzinnych, natomiast w I półroczu 1974 roku – 18 domków o 90 izbach.

  30 IX. Dotychczasowy dyrektor świdnickiej filii Politechniki Wrocławskiej docent dr inż. Henryk Mońka został prorektorem filii Politechniki w Wałbrzychu. Nowym dyrektorem filii świdnickiej mianowano mgr inż. Jerzego Orłowskiego.

  W Szpitalu Miejskim otwarto we wrześniu nowy oddział noworodków- wcześniaków. Jego ordynatorem została dr Zofia Szczepańska.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz