1974.10 Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 2 kwietnia 2016, Odsłon: 1 656
 • 1 X. MPGK nr 2 przejęło tabor Miejskiej Komunikacji Autobusowej w Świebodzicach.

  1 X. Na terenie ZEM koparka odsłoniła niewypał – bombę lotniczą o wadze 150 kg obok głównego magazynu. Niewypał usunęli 4 października saperzy.

  3 X. Delegacja ZEM wyjechała do zaprzyjaźnionego zakładu VEB Buchungsmaschinenwerk w Karl Marx Stadt [Chemnitz] (NRD) celem złożenia życzeń i upominków z okazji 25-lecia powstania NRD. Na czele delegacji stał przewodniczący Rady Zakładowej Marian Suchy. Poprzednio funkcje przewodniczącego Rady Zakładowej w ZEM sprawowali kolejno: Adolf Kuzior (1948-1949), Jan Ruskowiak (1949-1950), Jan Gołąb (1950-1952), Józef Tomaszewski (1952-1953), Anna Maciarzowa (1953-1954), Kazimierz Gęborys (1954-1955), Józef Grodowski (1955-1956), Władysław Rachwał (1956-1957), Leopold Jawień (1957–1959), Józef Żeromski (1959-1960), Józef Tabor (1960-1961), Jerzy Łysoniak (1961-1963) i Bogumił Maziarz (1963-1972).

  4 X. Inauguracja czwartego roku akademickiego w filii Politechniki Wrocławskiej. Przemówienie okolicznościowe wygłosił jej nowy dyrektor Jerzy Orłowski, wykład inauguracyjny – dr inż. M. Mazurkiewicz. Filia liczyła 446 studentów, w tym 196 na studiach dziennych. Na pierwszy rok zapisało się 123 słuchaczy, z tego 57 na studia dzienne na wydziałach: elektrycznym i mechanicznym.

  6 X. Grupa uczniów II LO odwiedziła Neugersdorf w NRD na zaproszenie dyrektora tamtejszej Erweiterte Oberschule. Chór Liceum pod dyrekcją Stanisława Badziocha dał koncert z okazji 25-lecia NRD.

  15 X. Oddanie do użytku bloku Spółdzielni Mieszkaniowej przy. ulicy [Henryka] Rutkowskiego 1-3 [Jana Riedla] (66 mieszkań, 242 izby)

  19 X. Przy ulicy [Karola] Świerczewskiego [Grodzka] rozpoczął działalność Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej, dysponujący komputerem „Odra 1305″, stacją przygotowywania maszynowych nośników informacji i wykwalifikowaną kadrą fachowców. Dyrektorem ZETO został mgr inż. Jarosław Żurakowski.

  19-20 X. Świdnicka Biblioteka Publiczna zorganizowała w Czytelni Naukowej dwudniowe seminarium na temat „Życie i dzieło Heleny Radlińskiej”. Referaty wygłosili: docent dr Irena Lepalczyk – „Życie i twórczość Heleny Radlińskiej”, Stefan Kubow „Heleny Radlińskiej koncepcje społecznej funkcji książki” i dr Józef Szocki- „Główne problemy i tendencje rozwojowe bibliotek publicznych na Dolnym Śląsku”. W seminarium uczestniczyło 30 naukowców z uniwersytetów całego kraju.

  30 X. Na dziedzińcu Ratusza i w przyległych doń podcieniach otwarto lapidarium, w którym zgromadzono szereg cennych okazów dawnej rzeźby.

  30 X. Koncert Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej z Wrocławia w Klubie Fabryki Wagonów „Świdnica”, zapoczątkowujący akcję „Sojusz świata pracy z kulturą i sztuką”. Oficjalne porozumienia o współpracy między PWSM i FWŚ podpisano w dniu 19 listopada 1974 roku.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz