1974.11 Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 2 kwietnia 2016, Odsłon: 1 924
 • 10 XI. XII Powiatowy Zjazd. Delegatów Stronnictwa Demokratycznego w gmachu Urzędu Miasta i Powiatu przy placu Grunwaldzkim. Przewodniczącym PiMK SD został wybrany ponownie Mieczysław Sikociński, a sekretarzem Aleksander Wawrzyniak.

  10 XI. Koncert muzyki polskiej w ŚOK, zorganizowany przez wrocławską PWSM. Wystąpił m.in. chór pod dyrekcją Edmunda Kajdasza. Słowo wstępne wygłosił Juliusz Adamowski.

  11 XI. Świdnicki Ośrodek Kultury zorganizował w herbaciarni „Tuła” imprezę artystyczno-rozrywkową „Wieczór przy samowarze”.

  16 XI. Występ Hanki Bielickiej w ŚOK w programie „Hanka Bielicka ma głos”.

  19 XI. Podpisanie porozumienia o współpracy między Fabryką Wagonów, Naczelnikiem Miasta i Powiatu oraz Państwową Wyższą Szkołą Muzyczną we Wrocławiu w ramach akcji „Sojusz świata pracy z kulturą i sztuką”. PWSM zobowiązała się organizować koncerty dla załogi FWŚ i roztoczyć opiekę nad muzycznymi zespołami amatorskimi w Świdnicy, zaś FWŚ – poniosą świadczenia finansowe na działalność PWSM oraz pomoc w remontach uczelni. Z ramienia PWSM kierownikiem akcji koncertowej został jako pełnomocnik rektora Juliusz Adamowski. Porozumienie podpisali: rektor docent Zabłocki, dyrektor administracyjny PWSM Donimirski, dyrektor FWŚ J. Rudol, zastępca dyrektora F. Kaczyński, Naczelnik Miasta i Powiatu Z. Fedorowicz, zastępca naczelnika J. Hasek.

  19 XI. W ZEM wybrano nowy Komitet Zakładowy PZPR. I sekretarzem został Bronisław Ligocki.

  21 XI. Konferencja sprawozdawczo-wyborcza Komitetu Zakładowego PZPR w ZWAP. Obradom przewodniczył Ryszard Łopatowski, przemawiali m.in.: zastępca kierownika Wydziału Ekonomicznego. KW PZPR Janusz Fuksa, sekretarze KP Zygmunt Kosmala i Waldemar Humeniuk oraz naczelnik miasta Zbigniew Fedorowicz. Wybrano nowy Komitet Zakładowy z I sekretarzem Stanisławem Glebą na czele. Organizacja partyjna w ZWAP liczyła 480 członków.

  21 XI. Podobna konferencja odbyła się w ŚFUP z udziałem kierownika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego KW PZPR Stanisława Trzaski oraz sekretarzy KP: Zenona Szymonowicza i Mieczysława Małkiewicza. I sekretarzem Komitetu Zakładowego została ponownie Halina Szelążek. Organizacja partyjna w ŚFUP liczyła 316 członków.

  22 XI. Chór kościoła św. Stanisława i Wacława uczestniczył w I Przeglądzie Chórów Kościelnych w katedrze wrocławskiej.

  24 XI. Koncert uczniów PWSM w klubie Fabryki Wagonów, inaugurujący cykl zatytułowany „Poznajemy instrumenty muzyczne”. Kolejny koncert z tego cyklu odbył się 8 grudnia.

  28 XI. Biblioteka Publiczna zorganizowała spotkanie swoich czytelników z rotmistrzem Henrykiem Dołęgą-Ossowskim, adiutantem majora Hubala i konsultantem przy realizacji filmu „Hubal”. W godzinach przedpołudniowych rotmistrz Ossowski spotkał się również z nauczycielami i młodzieżą Studium Wychowania Przedszkolnego.

  29 XI. Koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Szpitalu Miejskim dla chorych.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz