1975.04 Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 2 kwietnia 2016, Odsłon: 2 361
 • 1 IV. Oddanie do użytku domów Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy [Walerego] Wróblewskiego 27 i 29 (każdy po 15 mieszkań, 55 izb).

  1 IV. Na stanowisko dyrektora Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji powołany został Stanisław Andrzejewski. Pełniący poprzednio obowiązki dyrektora Edmund Stiepanow objął kierownictwo Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego nr 1 w Świdnicy.

  3 IV. Oddanie do użytku bloku Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy [Henryka] Rutkowskiego [Jana Riedla] 5-7 (66 mieszkań, 242 izby).

  3 IV. Studenci filii Politechniki Wrocławskiej założyli rabaty przy ulicy Komunardów i uporządkowali park przy swojej uczelni w myśl hasła umieszczonego na wywieszonym transparencie: „Zamiast flirtować – lepiej pracować”.

  4 IV. Okręgowa Dyrekcja Inwestycji Miejskich urządziła wystawę projektów przyszłej dzielnicy Zawiszów, obliczonej na 25-28.000 mieszkańców. Projekty przewidują wybudowanie w niej 6 szkół podstawowych, 2 szkół średnich (ogólnokształcącej i zawodowej), 6 żłobków i przedszkoli, 2 aptek, kina, biblioteki oraz sieci placówek handlowo-usługowych.

  4 IV. W Klubie „Bolko” otwarto wystawę świdnickich plastyków: Marka Fijałkowskiego i Macieja Pękali pod hasłem „Sztuka w rodzinie i otoczeniu”.

  4 IV. W Klubie ZWAP otwarto wystawę osiągnięć technicznych świdnickich, wrocławskich i katowickich zakładów pracy.

  5 IV. Obchody Dnia Pracownika Służby Zdrowia. Na akademii dyrektor ZOZ dr J. Dytewski wręczył medale „Zasłużony dla Służby Zdrowia” lekarzowi H. Jekielowi i położnej K. Starosteckiej. W plebiscycie „Białej Róży” na najlepszą pielęgniarkę najwięcej głosów pacjentów otrzymały: B. Buczma, H. Orłowska i J. Roter.

  5-6 IV. Powiatowy Przegląd Szkolnych Zespołów Artystycznych ŚOK. Do przeglądu okręgowego wytypowano zespoły II LO i Szkoły Podstawowej nr 1, a także Młodzieżowego Domu Kultury.

  7 IV. We współzawodnictwie klubów i świetlic związkowych I miejsce i nagrodę Wydziału Oświaty i Kultury zdobył MDK „Bolko”, II – klub „Krąg”, III – klub Spółdzielni Mieszkaniowej.

  8 IV. W Fabryce Wagonów odbyła się jubileuszowa setna Konferencja Samorządu Robotniczego. Podczas posiedzenia 22 zasłużonych pracowników otrzymało odznaczenia państwowe, związkowe i zakładowe.

  10 IV. Otwarcie wystawy „DZBR „Renifer” – Wczoraj-Dziś-Jutro” w Świdnickim Ośrodku Kultury.

  13 IV. Świdnicka „Polonia” zdobyła mistrzostwo Polski w siatkówce juniorek. Finałowe rozgrywki odbyły się w Łodzi.

  14 IV. Eliminacje powiatowe konkursu „Film radziecki – filmem dla wszystkich” w II LO. I miejsce zajęła drużyna gospodarzy, II – Szkoły Podstawowej nr 16.

  16 IV. 260 dziewcząt i chłopców wzięło udział w wiosennych biegach przełajowych w parku świdnickim. W punktacji drużynowej zwyciężyły: Szkoła Podstawowa nr 4 w Świebodzicach, Technikum Mechaniczne (chłopcy) i Liceum Medyczne (dziewczęta).

  17 IV. Spotkanie z redaktorem W. Stankiewiczem z Wrocławia w Klubie Fabryki Mebli. Tematem były przemiany polityczne w Portugalii.

  18 IV. Powiatowy Przegląd Teatrów Amatorskich w ŚOK. Nagrodę zespołową otrzymał Teatr Poezji i Publicystyki przy Młodzieżowym Domu Kultury, a indywidualną – Leokadia Kasprzycka z zespołu estradowego Technikum Budowlanego.

  18 IV. Młodzieżowy Dom Kultury odwiedziła delegacja nauczycieli z Domu Pioniera w Loebau (NRD), której przewodniczył dyr. Zygfryd Krieg. Podpisano porozumienie o dalszej współpracy obu placówek wychowawczych.

  23 IV. Uroczysta sesja Rady Narodowej Miasta i Powiatu, w czasie której sekretarz KC PZPR Jerzy Łukaszewicz udekorował sztandar Rady Orderem Sztandaru Pracy I klasy, przyznanym Świdnicy przez Radę Państwa. Na sesji obecni byli: I sekretarz KW PZPR Ludwik Drożdż i wojewoda wrocławski Zbigniew Nadratowski. Goście zwiedzili również ZWAP i Fabrykę Wagonów.

  24 IV. Kolejna sesja Rady Narodowej Miasta i Powiatu. Obradom przewodniczył Waldemar Humeniuk. Dokonano zmiany na stanowisku przewodniczącego Rady: po odchodzącym do Wrocławia Zygmuncie Kosmali został nim I sekretarz KP PZPR Józef Nowak. Podjęto też uchwałę o ustanowieniu medalu „Zasłużony dla miasta i powiatu Świdnica”.

  25 IV. Zgromadzenie Oddziałowe przedstawicieli WSS „Społem” z udziałem 273 osób w Klubie „Bolko”. Obradom przewodniczył prezes Rady Oddziału Aleksander Olejnik. W czasie zgromadzenia życzenia dla uczestników złożyła delegacja młodzieży z podopiecznej szkoły – I LO im. Jana Kasprowicza. Wybrano nową Radę Oddziału, w skład której weszło 14 przedstawicieli ze Świdnicy, 10 ze Świebodzic i 5 z Żarowa.

  26 IV. Obchody Dnia Transportowca i Drogowca. W ŚOK odbyła się okolicznościowa akademia.

  28 IV. W filii Politechniki Wrocławskiej przy ulicy Ofiar Oświęcimskich oddano do użytku nowy pawilon o powierzchni 600 m kw. z 5 salami wykładowymi, 5 salami ćwiczeń i kreślarnią.

  30 IV. Z okazji Święta Pracy kierownictwo KP PZPR spotkało się ze 150 ludźmi dobrej roboty z różnych zakładów pracy.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz