1975.05 Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 2 kwietnia 2016, Odsłon: 2 419
 • 1 V. Aleją Niepodległości przeszedł w godzinach przedpołudniowych pochód pierwszomajowy. Na czele maszerowały poczty sztandarowe, za nimi zaś działacze ruchu robotniczego, członkowie ZBoWiD i pracownicy Fabryki Wagonów.

  2 V. Świdnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej uruchomiło zakład remontowy świadczący usługi dla ludności w branżach: murarskiej, ciesielskiej, zduńskiej, stolarskiej, instalacyjnej i innych.

  3 V. W Muzeum Dawnego Kupiectwa Śląskiego (w sali fresków) otwarto wystawę „Życie kulturalne Świdnicy w latach 1945-1975″. Złożyły się na nią m. in. afisze imprez artystycznych, wydawnictwa, zdjęcia fotograficzne, kroniki placówek kulturalnych itp.

  3 V. Młodzież II LO uczestniczyła w Neugersdorf (NRD) w obchodach 30-lecia zwycięstwa nad faszyzmem, występując m.in. na wspólnym koncercie z młodzieżą niemiecką.

  3 V. Rada Oddziału WSS „Społem” wybrała swoje prezydium w składzie: Zbigniew Dąbrowski – przewodniczący, Maciej Witkowski – wiceprzewodniczący i Tadeusz Janas – sekretarz. Przewodnictwo poszczególnych komisji Rady objęli: handlu i usług – Henryk Kosiński, produkcji i gastronomii – Edward Jamróz, społeczno-samorządowej – Łucja Stefaniak, rewizyjnej – Ludwik Silbert, ekonomiczno-organizacyjnej – Józef Nowak.

  4 V. Inauguracja Dni Ziemi Świdnickiej na stadionie sportowym. Okolicznościowe przemówienie wygłosił naczelnik miasta i powiatu Zbigniew Fedorowicz. Odbył się masowy pokaz gimnastyczny z udziałem młodzieży polskiej i niemieckiej (z Loebau – NRD). Po południu miało miejsce spotkanie władz z aktywem społeczno-gospodarczym. Dni Ziemi Świdnickiej zorganizowała Powiatowa Rada Kultury. Na czele Komitetu Wykonawczego stał Marian Cichoń, a poszczególnymi sekcjami kierowali: Tadeusz Czocher (sekcja imprez), Stanisław Marciniak (sekcja propagandy), Urszula Cygankiewicz (sekcja dekoracji) i Jan Habdas (sekcja techniczna).

  4 V. Koncert studentów PWSM z Wrocławia w ŚOK. Kolejny koncert poświęcony muzyce renesansowej i barokowej odbył się 11 maja.

  4 V. Mityng pływacki na krytym basenie z udziałem zawodników z NRD i „Polonii”. Zwyciężyli goście.

  5 V. Dzień poświęcony sprawom techniki w ramach Dni Ziemi Świdnickiej. Odbyły się sesje popularno-naukowe pod hasłem „Racjonalizacja, postęp, nowoczesność”, spotkania uczestników turnieju Młodych Mistrzów Techniki, a w Klubie ZWAP – III Powiatowy Sejmik Młodych Racjonalizatorów. Młodzież szkolna zwiedzała świdnickie zakłady przemysłowe.

  6 V. Spotkanie aktywu polityczno-gospodarczego z przedstawicielami „Gazety Robotniczej” w Klubie ZWAP, zorganizowane przez Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej. Omówiono sprawy szerszego uwzględniania w „GR” tematyki regionalnej. Kierowniczka oddziału „Ruchu” Olga Cariuk wręczyła dyplomy uznania wyróżniającym się sprzedawcom-kioskarzom.

  6 V. Otwarcie Izby Pamięci Narodowej w Technikum Budowlanym. Eksponatów użyczyli uczestnicy II wojny światowej. Były to dokumenty, fotografie, odznaczenia, mundury, sprzęt techniczny itp.

  6 V. W ŚOK odbył się koncert węgierskiego zespołu amatorskiego, uczestniczącego w Festiwalu Amatorskiej Sztuki Krajów Socjalistycznych, natomiast na estradzie w Rynku – koncert laureatów Powiatowego Przeglądu Szkolnych Zespołów Artystycznych.

  7 V. W ramach Dni Ziemi Świdnickiej odbyło się wiele imprez sportowych, m.in. turniej piłki nożnej kobiet z udziałem zespołów ZOZ, ZEM i ZWAP, turniej siatkówki kobiet, wielobój strzelecki, mityng pływacki i eliminacje szkolnych drużyn medyczno-sanitarnych.

  7 V. W Świdnicy przebywała z wizytą roboczą podkomisja do spraw gastronomii krajów RWPG.

  8 V. Uroczysty obchód 30-lecia powrotu Świdnicy do Macierzy. Z tej okazji nastąpiło wręczenie nagród miasta, które otrzymali: Irena Różewska – dyrektor przedszkola w Pszennie, Zenon Bogusławski – kierownik Powiatowego Zarządu Dróg Lokalnych, Mieczysław Nowak – kierownik Powiatowego Inspektoratu Melioracji i Gospodarki Wodnej, Jan Wysocki – lekarz, Stanisław Konarski – przewodniczący Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Burkatowie i Hubert Rybarczyk – dyrygent orkiestry dętej ZWAP.

  8 V. Otwarcie Izby Pamięci Narodowej w II LO przy udziale przedstawicieli ZBoWiD i byłych żołnierzy I Armii Wojska Polskiego. Poprzedził je uroczysty apel poległych i występy artystyczne zespołów szkolnych. Izbę zorganizował profesor Jan Traczyński.

  8 V. W Złotym Lesie przekazano do użytku ośrodek wypoczynkowy po zakończeniu I etapu jego budowy. Obecni byli członkowie Społecznego Komitetu Budowy i przedstawiciele władz.

  8 V. W Szkołach Podstawowych nr 1, 2, 3, 6, 10, 13 i 16 młodzież spotkała się z zasłużonymi kobietami regionu świdnickiego.

  8 V. W hali sportowej odbył się turniej koszykówki mężczyzn z udziałem KS „Gwardia” Wrocław, KS „Górnik” Wałbrzych i „Polonii”.

  8-10 V. Wystawa kwiatów w Lapidarium w Rynku, urządzona przez świdnickich ogrodników.

  9 V. Sztafetowy uliczny bieg zwycięstwa z udziałem młodzieży szkół świdnickich na trasie z Pszenna do placu Grunwaldzkiego w Świdnicy. Tegoż dnia na strzelnicy uczniowie szkół średnich walczyli o „Srebrny Muszkiet” w powiatowych zawodach strzeleckich.

  9 V. Władze miasta spotkały się w hallu ŚOK z zasłużonymi kobietami regionu świdnickiego.

  10 V. Zarząd powiatowy TKKF zorganizował w Świdnicy okręgowy turniej kulturystów z udziałem 36 zawodników z 8 dolnośląskich ognisk. W punktacji drużynowej kulturyści „Sępa” Wrocław wyprzedzili ognisko „Bolko” ze Świdnicy.

  10 V. Spotkanie młodzieży z Hanną i Antonim Gucwińskimi. Goście przywieźli żywe eksponaty z wrocławskiego zoo.

  10 V. Przy ulicy Trybunalskiej odbył się konkurs rysunkowy pod hasłem „Ziemia Świdnicka coraz piękniejsza”. Rysunki wykonywano na asfaltowej nawierzchni ulicy. Oprócz wyróżnień dla najlepszych, wszystkich uczestników obdarowano słodyczami.

  11 V. „Igrce żaków” na Rynku, zorganizowane przez studentów filii Politechniki Wrocławskiej w ramach Dni Ziemi Świdnickiej. Naczelnik miasta Zbigniew Fedorowicz wręczył im symboliczny klucz do bram miejskich.

  15 V. Załoga Fabryki Wagonów na 6 i pół miesiąca przed terminem wykonała 5-letni plan eksportu w wysokości 385 mln zł dewizowych.

  16 V. Wizytacja delegacji pedagogów z Instytutu Kształcenia Nauczycieli w Loebau (NRD) w Studium Wychowania Przedszkolnego.

  17 V. Obchód 30-lecia Świdnickich Zakładów Gastronomicznych. Z tej okazji restauracje „Piast” i „Zagłoba” otrzymały znaki jakości przyznane im przez Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług.

  17 V. Na boisku szkolnym Studium Wychowania Przedszkolnego odbył się zlot przedszkolaków, uczestników konkursu znajomości przepisów ruchu drogowego z udziałem 400 dzieci.

  18 V. Koncert solistów i zespołów Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia z Wrocławia zorganizowany staraniem PWSM w ŚOK.

  19 V. Jury konkursowej wystawy „Przemysł prezentuje” przyznało I nagrodę za jakość ekspozycji Zakładom Wytwórczym Aparatury Precyzyjnej. Ponadto nagrodzono 27 osób za wybitne osiągnięcia w rozwoju techniki.

  19 V. Oddanie do użytku bloku Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy [Walerego] Wróblewskiego 41-45 (40 mieszkań).

  21 V. Świdnickie Fabryki Mebli wykonały przed terminem zadania planu 5-letniego.

  25 V. Świdnicę odwiedzili przedstawiciele władz politycznych miasta Loebau (NRD).

  25 V. Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni „Nowe Życie” z udziałem 84 delegatów w świetlicy spółdzielni „Metalowiec” przy ulicy Ofiar Oświęcimskich. Otworzył je przewodniczący Rady Spółdzielni Czesław Wójcik, obradom przewodniczył Józef Trzciński. Przyjęto sprawozdania za rok 1974, dokonano podziału czystej nadwyżki oraz uchwalono zmiany w statucie.

  25 V. W ŚOK odbył się pokaz mody, na którym modelki zakładów „Cora”, „Modena”, „Modny Strój” i „Elpo” zaprezentowały letnią odzież dziecięcą, młodzieżową i damską.

  26 V. Obchód Dnia Działacza Kultury w ŚOK. W części artystycznej wystąpił kabaret „Elita” z Wrocławia.

  28 V. Zarząd Powiatowy Ligi Kobiet zorganizował spotkanie z 70 kobietami-matkami z udziałem przedstawicieli władz miasta i powiatu. Członek Zarządu Wojewódzkiego Regina Piwowarczyk wręczyła najbardziej zasłużonym matkom złote honorowe odznaki Ligi Kobiet. Spotkanie zakończyły występy artystyczne harcerzy ze Szkoły Podstawowej nr 5.

  28 V. Na Harcerskiej Giełdzie Piosenki w Żarowie I miejsce uzyskał zespół wokalny Studium Wychowania Przedszkolnego „Canzona” (dawny „Chochlik”) pod kierownictwem Barbary Bortkiewicz.

  28 V. Koncert dyplomowy studentów PWSM Wrocław w ŚOK. Występował chór pod dyrekcją Edmunda Kajdasza i zespół instrumentalny pod dyrekcją Jana Ślęka.

  31 V. Igrzyska sportowe szkół średnich i zawodowych na stadionie miejskim. Pierwsze miejsca w piłce ręcznej i koszykówce przypadły uczennicom Studium Wychowania Przedszkolnego.

  Fabryka Wagonów rozpoczęła w maju realizację kontraktu eksportowego dla Iraku (120 wagonów – cystern do przewozu płynnej siarki).


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz