Kronika Franciszka Jarzyny 1972-1975

Opublikowano: 2 kwietnia 2016, Odsłon: 1 237
  • W zakładce Kroniki/Świdnica 1945-1975 opublikowaliśmy ostatnie rozdziały kroniki Franciszka Jarzyny. Zapraszamy do lektury.

    „Czerwiec 1975 roku był ostatnim miesiącem trzydziestoletniego funkcjonowania Świdnicy jako stolicy powiatu. Reforma administracji terenowej pociągnęła za sobą w konsekwencji daleko idące zmiany w strukturach organizacyjnych nie tylko władz miejskich, ale również wszystkich niemal instytucji gospodarczych, społecznych i innych, działających na terenie miasta. Zaszły również poważne zmiany w obsadzie personalnej na wielu kierowniczych stanowiskach. Wrocław przestał być dla Świdnicy ośrodkiem dyspozycyjnym, funkcję tę przejął Wałbrzych. Tak więc koniec I półrocza 1975 roku stanowi niewątpliwie datę przełomową w historii miasta, jako wyraźne zakończenie pewnego okresu dziejowego i początek nowego w zupełnie zmienionych warunkach.”


    Kategoria: Nowości

  • Dodaj komentarz

    Dodaj komentarz