Thiessen – naukowiec urodzony w Świdnicy ▪ Edmund Nawrocki

Opublikowano: 24 maja 2012, Odsłon: 1 791
  • Peter Adolf Thiessen urodził się jako syn dyrektora mleczarni 6 kwietnia 1899 roku w Świdnicy. Uczęszczał tu do humanistycznego gimnazjum, a później do gimnazjum realnego w Dzierżoniowie. Od roku 1919 studiował chemię na uniwersytetach we Wrocławiu, Fryburgu Bryzgowijskim, Greifswaldzie i Getyndze by w roku 1923 uzyskać doktorat na tej ostatniej uczelni u profesora chemii nieorganicznej Richarda Adolfa Zsigmondiego (1865-1929). Habilitował się w roku 1926. Od 1932 roku był profesorem chemii fizycznej uniwersytetu w Getyndze, potem we Frankfurcie nad Menem, a następnie objął takie samo stanowisko na uniwersytecie w Münster. W roku 1935 powierzono mu odpowiedzialnie stanowisko dyrektora Instytutu Chemii Fizycznej i Elektrochemii imienia Cesarza Wilhelma w stolicy Rzeszy Niemieckiej – Berlinie. 30 czerwca 1939 roku został przyjęty w poczet członków Pruskiej Akademii Nauk. Ponieważ w latach 1925-1928 i 1933-1945 należał do hitlerowskiej partii NSDAP z bardzo niskim numerem legitymacji partyjnej 3096, 29 lipca 1945 roku wykluczono go z szeregów tej akademii.

    Narodowosocjalistyczna przeszłość nie przeszkodziła jednak wcale w zatrudnieniu Thiessena w Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich (ZSRS) jako fachowca pracującego nad budową sowieckiej bomby atomowej. Badania prowadził w laboratorium fizyki elektronowej w położonym na terenie Gruzji mieście Suchumi. Za zasługi dla totalitarnego reżimu sowieckiego otrzymał nagrodę stalinowską w roku 1951, nagrodę państwową ZSRS oraz Order Lenina. W roku 1956 wrócił do Niemieckiej Republiki Demokratycznej (NRD), został członkiem Akademii Nauk NRD, dyrektorem Instytutu Chemii Fizycznej tejże Akademii do roku 1964, profesorem uniwersytetu w Berlinie Wschodnim – emerytowanym w roku 1964, członkiem zagranicznym Akademii Nauk Związku Sowieckiego, laureatem Nagrody Narodowej NRD w roku 1958, bezpartyjnym członkiem enerdowskiej Rady Państwa od września roku 1960 do listopada 1963 roku, Przewodniczącym Rady Badań Naukowych NRD w latach 1957-1965, a od następnego roku jej honorowym przewodniczącym. W 1981 roku Akademia Nauk NRD wręczyła mu Medal Helmholtza.

    Uhonorowany różnymi odznaczeniami i w roku 1959 doktoratem honorowym uniwersytetu w Greifswaldzie, współtwórca sowieckiej bomby atomowej, były członek partii narodowosocjalistyznej, a potem działacz polityczny NRD, świdniczanin Peter Adolf Thiessen zmarł w Berlinie 5 marca 1990 roku krótko przed swoimi 91. urodzinami. Był wybitnym specjalistą w dziedzinie chemii fizycznej, elektrochemii i chemii koloidalnej, autorem lub współautorem wielu książek oraz artykułów naukowych.


    Kategoria: Znani i nieznani Świdniczanie oraz związki wybitnych ze Świdnicą

  • Dodaj komentarz

    Dodaj komentarz