Powiat świdnicki. Ważniejsze rzeki i strumyki ▪ Wiesław J. Raszkiewicz

Opublikowano: 24 maja 2012, Odsłon: 3 986
 • 11.02.2011

  Cz. I – Z nazwami ujętymi w urzędowych wykazach, mapach i publikacjach.

  Symb. Nazwa urzędowa Inne nazwy polskie Nazwa niemiecka Opis
  1 2 3 4 5
  55
  0000
  Bystrzyca Bystrzyca Świdnicka (2)
  Bystrzyca Górna (2)
  Weistritz l.d. Odry; od Bartnicy przez Świdnicę, Panków, Zalew Mietkowski;
  u. Wrocław-Pracze
  55
  0100
  Potok C (*) l.d. Bystrzycy; od Borutowa (dz. Zagórza);
  u. Lubachów
  55
  1000
  Złotnica Złoty Potok (1)
  Złotnicki Potok (2)
  Złota Woda (2)
  Goldener Bach l.d.. Bystrzycy; przez Złoty Las;
  u. Lubachów
  55
  2000
  Pisarzowicki Potok (1) Schreiben-
  dorfer Bach
  l.d. Bystrzycy; spod Modliszowa do Świdnicy;
  u. Świdnica Kraszowice
  55
  3000
  Witoszowski Potok Witoszówka (1) Bögen Wasser
  t. Bochen Wasser (2)
  l.d. Bystrzycy; przez Pogorzałę, Witoszów;
  u. Park Centralny (ul. Śląska)
  55
  4000
  Wapienniczka (1) Kalkrinne, t.
  Die Kalkrinne
  l.d. Bystrzycy: od działek przy Słotwinie, pod Os. Zwierzynieckim, przy TESCO;
  u. ul. Komunalna
  55
  5000
  Piława Peile, Die Peile
  t. Peilebach (2),
  Peilau (2)
  pr.d. Bystrzycy; od Kluczowej
  p. Dzierżoniów, Krzyżową, Pszenno;
  u. przy Wiśniowej
  55
  5110
  Bełcząca Graniczny Potok (1) Grenzfliess,
  Grenz Fluss (1)
  l.d. Kłomnicy, pr. dopływu Piławy; przy Stachowicach;
  u. Piskorzów
  55
  5120
  Miła Gross Milmich t. Gross Mühlmich (2) l.d. Kłomnicy ; źr. na wschód od Kroackiej Studzienki; przy Lutomi Grn. i basenie, Lutomia Dolna;
  u. Mościsko
  55
  5121
  Milica Klein Milmich l.d. Miłej; lewy źródłowy potok Miłej, na zachód od Kroackiej Studzienki;
  u. przy Piwnej Drodze
  55
  5122
  Bielina Lutomia (2) l.d. Miłej; p. Lutomię Górną;
  u. na styku L. Górnej i Dolnej
  55
  5300
  Bojanicka Woda Ludwigsdorfer Wasser l.d. Piławy; przez Bojanice;
  u. poniżej Krzyżowej
  55
  5310
  Chechło Węglówka (1) Kohl Bach l.d. Bojanickiej Wody: między Opoczką i Bojanicami;
  u. za drogą Opoczka-Bojanice
  55
  5311
  Huren-Graben p.d. Chechło (Węglówki); od górnej cz. Bojanic, po lewej stronie przy wzg. Karczmisko
  55
  6000
  Jabłoniec Zülz Bach (3) l.d. Bystrzycy; od Słotwiny p. Zawiszów, Bagieniec;
  u. przy Wierzbnej
  55
  6100
  Rzadka l.d. Jabłońca; 2 gł. strumyki źródłowe – od Komorowa i spod Zalewu Komorów, przez Żydowskie Łąki;
  u. przed wiaduktem Zawiszów
  55
  6200
  Guchonówka (1) (2)
  t. Głuchonówka (1)
  l.d. Jabłońca; przy Tomkowej wzdłuż Żydowskich Łąk;
  u. przed wiaduktem Zawiszów
  55
  6300
  Bagieniecka Woda l.d. Jabłońca; od St. Jaworowa przez Bolesławice;
  u. Bagieniec
  55
  7000
  Dryżyna pr.d. Bystrzycy; od Klecina p. Golę; u. Domanice
  55
  8000
  Czarna Woda Leniwy Potok (2) ,
  Lisia (2)
  Schwarzwasser, Schwarz Wasser, p.d. Bystrzycy; od Jędrzejowic przez Wiry, Strzelce, Gniechowice;
  u. Kąty Wrocławskie
  55
  8100
  Wieprzówka pr.d. Czarnej Wody;
  p. Tąpadła, k. Mysłakowa;
  u. za Wirami
  55
  8400
  Sadowa Krotzeler Wasser pr.d. Czarnej Wody; od Sadów p. Chwałków; u. Garncarsko
  55
  9000
  Strzegomka Strzegowska Woda (2), Czarna Woda (2), Strzygłowska Woda (2), Strzygomka (2) Striegauer Wasser,
  t. Zerla
  l.d. Bystrzycy; od Pogórza Bolkowskiego przez
  Dobromierz, Strzegom;
  u. Samotwór k. Wrocławia
  55
  9100
  Pietrzyków (*) l.d. Strzegomki;
  przez Pietrzyków;
  u. Zalew Dobromierz
  55
  9200
  Czarnucha Schwarzbach,
  Schwarz Bach
  p.d. Strzegomki; od lotniska Świebodzice, poniżej Olszan;
  u. Stawiska
  55
  9210
  Olszański Potok Olszanka (1) Bär Bach l.d. Czarnuchy; od Cieszowa i Jaskulina p. Olszany;
  u. poniżej Olszan
  55
  9220
  Szymanowski Potok Szymanówka (1) Urs Bach l.d. Czarnuchy;
  przez Szymanów, Modlęcin;
  u. za Olszanami
  55
  9300
  Rogacz Scheiben Graben l.d. Strzegomki;
  przy Tomkowicach;
  u. Strzegom – Graby
  55
  9400
  Pełcznica Czarna Rzeka (2) Polsnitz,
  t. Freiburger Wasser,
  Helle Bach
  l.d. Strzegomki;
  przez Świebodzice, Stanowice;
  u. Skarżyce
  55
  9410
  Szczawnik Salz Bach l.d. Pełcznicy; p. Szczawno Zdr.;
  u. Świebodzice – Pełcznica
  55
  9420
  Lubiechowska Woda Liebichauer Bach pr.d. Pełcznicy ; z Lubiechowa obok Cierni; u. główne w Cierniach, dodatkowe do Milikówki za Witkowem
  55
  9430
  Milikówka Arnsdorfer Wasser pr.d. Pełcznicy; z rejonu jez. Daisy p. zalew Komorowski i Milikowice; u. przy Nowym Jaworowie wspólne z końcową odboczką Lubiechowskiej Wody
  55
  9431
  Kotarba l.d. Milikówki;
  przez Mokrzeszów;
  u. przy Witkowie
  55
  9440
  Drożnica Cienia (1) (2)
  Ciernia (1)
  Schwarze Graben (2) l.d. Pełcznicy;
  od Cieszowa, obok Cierni;
  u. Nowy Jaworów
  55
  9500
  Cienia Schwarze Graben, t.
  Der Schwarze Graben (1)
  pr.d.. Strzegomki; od Jaworzyny p. Piotrowice (przy pałacu);
  u. przy Żarowie
  55
  95A
  Teichgraben (1) pr.d. Strzegomki;
  krótki ciek, od Czeskiego Młyna,
  u. za Skarżycami
  55
  9600
  Dąbia Leppen Graben l.d. Strzegomki;
  od Ruska, przez Mielęcin,
  u. przy Pyszczynie
  55
  9700
  Tarnawka Tarne Bach pr.d. Strzegomki; od Nowic
  p. Mrowiny, Imbramowice;
  u. przy Mietkowie
  67
  0000
  Cicha Woda Leisebach, Leise Bach l.d. Odry; od Goczałkowa Górnego k. Bartoszówka p.Piekary; u. przy Lubiążu;
  67
  1100
  Pielaszkowicki Rów
  Pielaszkowicki Potok (*)
  Grund Graben l.d. Jarosławca, pr. dopływu Cichej Wody;
  z Ruska p. Pielaszkowice;
  u. Jarosław
  69
  1000
  Nysa Szalona Wüthende Neisse
  t. Wütende N.²
  pr.d. Kaczawy, l. dopływu Odry;
  przez Bolków, Roztokę, Jawor;
  u. za Legnicą
  69
  1100
  Czyściec Czyściel (1) Putz Bach, t.
  Putz-Graben (2)
  p.d. Nysy Szalonej; od Bronowa;
  u. Roztoka
  69
  1200
  Parowa Godzieszowski Rów (1) Lange Beele pr.d. Nysy Szalonej; od Godzieszówka; u. Dzierżków
  69
  1210
  Radynia Radunia (2) l.d. Parowej; od Jugowej;
  u. Borów.
  69
  1300
  Nysa Mała Kl. Neisse, t.
  Siebenhuben,
  t. Schnelle N. (1)
  l.d. Nysy Szalonej; od Lipy
  p. Wiadrów;
  u. przy Czernicy
  69
  1310
  Łężek Umflutrinne (1) pr.d. Nysy Małej; od Celowa, przy Szańcach Szwedzkich;
  u. za Bolkowicami
  69
  1400
  Wierzbiak Weidelache pr.d. Kaczawy;
  od Granicznej p. Rogoźnicę;
  u. za Legnicą
  69
  1410
  Kałużnik Rakowik (2)
  Kukowiec (2)
  Krebs-Bach l.d. Wierzbiaka; od Żelazowa przez Niedaszów;
  u. przed Mściwojowem

  Cz.II – Większe strumyki bez znanej nazwy.

  Symb. Nazwa urzędowa Inne nazwy polskie Nazwa niemiecka Opis
  1 2 3 4 5
  55
  5123
  pr.d. Miłej; pomiędzy Stachowicami i Stachowiczkami; u. poniżej Lutomi Dolnej
  55
  5200
  l.d. Piławy; od Lutomi Górnej przy Lutomi Małej;
  u. w Krzyżowej
  55
  5400
  pr.d. Piławy; od Krzczonowa p. Miłochów;
  u. przed Pszennem
  55
  6310
  pr.d. Bagienieckiej Wody;
  od Tomkowej;
  u. Bagieniec
  55
  8200
  l.d. Czarnej Wody; od Gogołowa powyżej Kątek (staw przy drodze dojazdowej z Pszenna);
  u. za Kątkami
  55
  8300
  pr.d. Czarnej Wody; od Sadów i Mysłakowa;
  u. Zebrzydów

  Uwagi :

  - w kol. 1 – pierwszy człon symbolu – numer kolejny dopływu z wykazu z 1951 r.

  następne człony – numery kolejne (w powiecie) dopływów, licząc od źródła

  - w kol. 2 – Nazwy ujęte w wykazach do:

  - Zarządzenia Nr 115 Prezesa Rady Ministrów z 1.06.1951r w sprawie przywrócenia i ustalenia

  urzędowych nazw rzecznych śląskiej części dorzecza Odry i Łaby (MP nr A-62 , aktualny)

  - Rozporządzenia Rady Ministrów z 17.12.2002r w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych

  lub ich części stanowiących własność publiczną (Dz.U. 16/2003),

  przy czym

  (*) – nazwa wprowadzona dopiero wykazem z RRM z 2002 r.

  - w kol. 3 i 4 – (1) – z różnych dostępnych map, a tylko jeśli tam nie ma – to (2) lub (3)

  - (2) – podstawowa publikacja – Słownik Geografii Turystycznej Sudetów – M. Staffa, t.19 i 20

  - (3) – nazwa napotkana tylko w historii wsi Bagieniec (Günter Kraft, 1986)

  - bez znaczka – z Zarządzenia 115


  Kategoria: Okolice

  Tagi:

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz