Spis telefonów województwa wrocławskiego, rok 1955 – Świdnica Śląska ▪ opracował: Przemysław Tarłowski

Opublikowano: 14 kwietnia 2017, Odsłon: 3 747
 • Pisownia oryginalna. Trzecia kolumna na podstawie „Zestawienia nazw ulic polskich i parków” oraz „Historii nazw miejscowości w latach 1945-2006 + XVIII w.” autorstwa Wiesława J. Raszkiewicza.

  Spis wydany przez:
  Przedsiębiorstwo Państwowe Poczta Polska Telegraf i Telefon.
  Wydawnictwa Komunikacyjne.

  Spis nadesłał: Krzysztof Królik.

  Opracował: Przemysław Tarłowski.

  Świdnica, kwiecień 2017 r.

  spis_telefonow_wojewodztwa_wroclawskiego_rok_1955_swidnica_slaska

  N (dla abonentów)
  C (7-21 dla rozmównicy)

  Numer Nazwa, adres Nazwa obecna ulicy/miejscowości
  0 Centrala międzymiastowa (zamawianie rozmów międzymiastowych)
  24 84 Informacje
  20 02 Biuro naprawy
  26 46 Przyjmowanie telegramów telefonem
  22 22 Milicja Obywatelska
  08 Straż Pożarna
  A
  26 29 Amielis Michał, [Joachima] Lelewela 5 Joachima Lelewela
  APTEKI
  21 76 „Centrosan”, Społeczna Nr 179, [Marcelego] Nowotki 45 Długa
  30 54 Społeczna Nr 28, Rynek 35 Rynek
  23 93 Społeczna Nr 101, [Królowej] Jadwigi 2 Franciszkańska
  21 62 Architekt Miejski, [Waleriana] Łukasińskiego 2 Waleriana Łukasińskiego
  22 45 Architekt Powiatowy, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, Różana 1 Różana
  B
  24 21 Bałdys Tadeusz, Boleścin 43 Boleścin
  BANKI
  22 11 Gminna Kasa Spółdzielcza, Różana 1 Różana
  26 21 Narodowy Bank Polski, dyrektor, [Józefa] Stalina 16 plac 1000-lecia Państwa Polskiego
  29 39 Narodowy Bank Polski, dyrektor, mieszkanie
  24 92 Narodowy Bank Polski, wydział planowania i kredytów
  24 96 Narodowy Bank Polski, wydział operacyjno-rachunkowy
  24 97 Narodowy Bank Polski
  23 04 Narodowy Bank Polski, wydział planów i kredytów
  25 41 Narodowy Bank Polski, Komisja planowania
  25 42 Narodowy Bank Polski, Komórka kredytów rolnych i leśnych
  31 65 Powszechna Kasa Oszczędności, oddział, róg [Józefa] Lewartowskiego i [Marcelego] Nowotki Długa (róg Środkowej i Długiej)
  26 73 Rolny Oddział Rejonowy, Różana 1 Różana
  23 40 Rolny Oddział Rejonowy, dyrektor, mieszkanie
  27 69 Bar „Jutrzenka”, [Marcelego] Nowotki 2 Długa
  26 17 Barber Edward, Księcia Bolko [Bolka Świdnickiego] 22 Księcia Bolka Świdnickiego
  24 05 Bartelmus E., dyplomowany profesor muzyki, Rynek 41 Rynek
  26 14 Baszyniak Tomasz, [Waleriana] Łukasińskiego 43 Waleriana Łukasińskiego
  29 78 Baza Opasowa Wrocławskich Zakładów Tuczu Przemysłowego, [Waleriana] Łukasińskiego 7 Waleriana Łukasińskiego
  22 60 Baza Szkoleniowa przy Cukrowni „Świdnica”, Pszenno Pszenno
  30 17 Beneszek Tadeusz, dr, plac [Włodzimierza] Lenina 22 plac św. Małgorzaty
  31 95 Biblioteka Powiatowa, plac Grunwaldzki 2 plac Grunwaldzki
  20 94 Biblioteka Miejska, Rynek 37 Rynek
  30 91 Blank Awadia, [Stefana] Żeromskiego 24 Stefana Żeromskiego
  30 83 Blut Dawid, Wodna [Zofii Jaroszewicz] 15 Wodna
  27 66 Bochenek Stanisław, gospodarstwo ogrodnictwa rolnego, Stalingradzka 58 Wrocławska
  26 33 Bok Eryk, ogrodnictwo, Stalingradzka 86 Wrocławska
  31 19 Bolawiec Karol, warsztat naprawy maszyn do pisania i liczenia, Słotwina 41 Słotwina
  20 70 Borensztein Stanisław, Kolejowa 18 Kolejowa
  21 55 Bożek Maria, Rynek 5 Rynek
  21 26 Brandwein Leon, [Zofii] Jaroszewicz 22 Wodna
  21 62 Brengner Kazimierz, mgr, inż., architekt, [Waleriana] Łukasińskiego 2 Waleriana Łukasińskiego
  20 80 Bronisławski Marcin, dr, adwokat, [Królowej] Jadwigi 5 Franciszkańska
  22 07 Browar, Witoszów Górny Witoszów Górny
  20 37 Bruszniewski Stefan, Trybunalska 24 Trybunalska
  26 20 Brzozowski Adam, Bolesława Chrobrego 10 Bolesława Chrobrego
  29 37 Budowlana Spółdzielnia, remont i konserwacja, Kolejowa 8 Kolejowa
  29 31 Budowlana Spółdzielnia, [Michała Roli-] Żymierskiego 16 Grodzka
  20 03 Budowlane Przedsiębiorstwo Powiatowe, stolarnia, Kościelna 7 Kościelna
  20 78 Budowlane Przedsiębiorstwo Powiatowe, Spółdzielcza 16 Spółdzielcza
  29 66 Budowlane Przedsiębiorstwo Powiatowe, dyrektor
  28 09 Budowlane Przedsiębiorstwo Powiatowe, warsztat kowalski, Nadrzeczna [Mariana Buczka] 13 Kliczkowska
  25 15 Budowlane Przedsiębiorstwo Powiatowe, wartownia
  21 40 Bystrzycka Fabryka Okuć Budowlanych, Bystrzyca Górna Bystrzyca Górna
  C
  30 21 Cech Rzemiosł Różnych, 1 Maja 7 1 Maja
  31 10 Celichowski Władysław, inż., Boczna 6 Boczna
  22 54 Centrala Handlowa Przemysłu Drzewnego, sklep detaliczny Nr 4, Rynek 23 Rynek
  29 54 Centrala Krajowych Surowców Włókienniczych, zbiornica Nr 2, Kościelna 3 Kościelna
  31 21 Centrala Obrotu Księgarskiego „Dom Książki”, Rynek 33 Rynek
  29 04 Centrala Obrotu Księgarskiego, księgarnia Nr 122, [Marcelego] Nowotki 1 Długa
  20 63 Centrala Odpadków Użytkowych, Kręta 3 Kręta
  29 92 Centrala Odpadków Użytkowych, Rynek 3 Rynek
  31 45 Centrala Produktów Naftowych, stacja benzynowa, Stalingradzka 14 Wrocławska
  24 60 Centrala Rybna, [Marcelego] Nowotki 29 Długa
  26 06 Chmielewski, Jagiellońska 26 Jagiellońska
  22 75 Chromy Jan, Jagiellońska 9 Jagiellońska
  28 48 Chruścik Eugeniusz, Warszawska 10 Warszawska
  31 05 Cloma Stanisław, Kościelna 18 Warszawska
  30 71 Cukrownia, Pastuchów Pastuchów
  25 51 Cukrownia „Świdnica”, centrala, Pszenno Pszenno
  25 52 Cukrownia „Świdnica”, centrala
  25 53 Cukrownia „Świdnica”, centrala
  27 30 Czajkowski Jan, [Waleriana] Łukasińskiego 42 Waleriana Łukasińskiego
  22 08 Czarka Michał, Komunardów 20 Komunardów
  31 15 Czarny Henryk, Stalingradzka 30 Wrocławska
  31 16 Czarny Henryk, [Marcelego] Nowotki 8 Długa
  D
  30 30 Danielska Zofia, plac Grunwaldzki 5 plac Grunwaldzki
  25 79 Datner Herman, Komunardów 20 Komunardów
  31 07 Delegatura Centrali Mięsnej, [Michała Roli-] Żymierskiego 15 Grodzka
  31 08 Delegatura Centrali Mięsnej, [Michała Roli-] Żymierskiego 15 Grodzka
  29 02 Deres Stanisław, Kwiatowa 4 Kwiatowa
  21 01 Dernicki Henryk, Kolejowa 1 Kolejowa
  27 09 Dębiec Stanisław, Pańska 24 Pańska
  23 97 Diak Ryszard, [Lwa] Tołstoja 8/10 Lwa Tołstoja
  29 77 Dobrzański Stefan, [Romualda] Traugutta 8 Romualda Traugutta
  29 63 Dobrzyński Władysław, plac Pokoju 4 Plac Pokoju
  22 35 Dolnośląskie Zjednoczenie Przemysłu Cukrowniczego, centrala, Oświęcimska 3/5 Ofiar Oświęcimskich
  22 36 Dolnośląskie Zjednoczenie Przemysłu Cukrowniczego, centrala
  22 37 Dolnośląskie Zjednoczenie Przemysłu Cukrowniczego, centrala
  22 15 Dolnośląskie Zjednoczenie Przemysłu Cukrowniczego, dyrektor
  25 70 Dolnośląskie Zjednoczenie Przemysłu Cukrowniczego, dyrektor, mieszkanie
  22 14 Dolnośląskie Zjednoczenie Przemysłu Cukrowniczego, garaże, Spacerowa 1 Spacerowa
  26 96 Dom Harcerza, Śląska 31 Śląska
  31 21 „Dom Książki”, księgarnia Nr 123, Rynek 33 Rynek
  29 04 „Dom Książki”, księgarnia Nr 122, [Marcelego] Nowotki 1 Długa
  25 14 Dom Kultury F.W., Jagiellońska 5 Jagiellońska
  29 51 Dom Kultury F.W.
  20 38 Dom Kultury Zakładów Wytwórczych Elektrotechniki Motoryzacyjnej, Stalingradzka 50 Wrocławska
  27 05 Dom Młodego Robotnika Świdnickiej Fabryki Urządzeń Przemysłowych, 1 Maja 23 1 Maja
  29 61 Dom Opieki dla Dorosłych, plac [Włodzimierza] Lenina 5 plac św. Małgorzaty
  25 27 Dom Robotnika, Bystrzycka 48 Bystrzycka
  22 09 Dom Wczasowy Świdnickich Zakładów Przemysłu Terenowego, Witoszów Górny Witoszów Górny
  21 66 Dorożka Samochodowa Nr 1, Słotwina 3 Słotwina
  26 90 Drapacz Paweł, Okrężna 68 Okrężna
  22 56 „Drogomistrzówka”, Boleścin Boleścin
  25 59 Drukarnia Świdnickich Zakładów Przemysłu Terenowego, Rynek 34 Rynek
  29 96 Dubicki Mikołaj, [Michała Roli-] Żymierskiego 5 Grodzka
  28 53 Dyczko Karol, [Romualda] Traugutta 17 Romualda Traugutta
  26 63 Dzielnicowe Biuro Opałowe, 1 Maja 11 1 Maja
  E
  Elektrownia
  - patrz: Zakład Sieci Elektrycznej
  26 27 Erdberg Józef, [Stanisława] Wyspiańskiego 7 Stanisława Wyspiańskiego
  20 67 Erlich Salomon, Warszawska 5 Warszawska
  F
  30 70 Fabianowski Czesław, [Michała Roli-] Żymierskiego 10 Grodzka
  21 68 Fabryka Octu, [Michała Roli-] Żymierskiego 6/8 Grodzka
  21 37 Fabryka Okuć Budowlanych, Bystrzyca Górna Bystrzyca Górna
  29 83 Fabryka Wagonów „Świdnica”, centrala
  29 84 Fabryka Wagonów „Świdnica”
  29 90 Fabryka Wagonów „Świdnica”, centrala
  23 27 Fabryka Wagonów „Świdnica”, sekretariat, dyrektor
  23 20 Fabryka Wagonów „Świdnica”
  29 05 Fabryka Wagonów „Świdnica”, POP PZPR
  23 26 Fabryka Wagonów „Świdnica”, FZ Zaopatrzenia
  23 18 Fabryka Wagonów „Świdnica”
  23 19 Fabryka Wagonów „Świdnica”, straż pożarna
  23 29 Fabryka Wagonów „Świdnica”, ambulatorium
  21 07 Fabryka Wagonów „Świdnica”, świetlica, Rynek 25 Rynek
  25 27 Fabryka Wagonów „Świdnica”, hotelowiec
  27 48 Fabryka Wagonów „Świdnica”
  29 90 Fabryka Wagonów „Świdnica”
  25 14 Fabryka Wagonów „Świdnica”, Dom Kultury, Jagiellońska 5 Jagiellońska
  29 51 Fabryka Wagonów „Świdnica”
  23 37 Fabryka Wagonów „Świdnica”, hala sportowa
  23 87 Fabryka Wagonów „Świdnica”, Oddział Zaopatrzenia Robotniczego
  23 20 Fabryka Wagonów „Świdnica”, Westerplatte 81 Westerplatte
  31 70 Farbiarnia Chemiczna Spółdzielni Inwalidów, Garbarska 36 Garbarska
  21 45 Farbiarnia Chemiczna Spółdzielni Inwalidów
  23 13 Farbiarnia Chemiczna Spółdzielni Inwalidów, kantor przyjęć, [Kazimierza] Pułaskiego Kazimierza Pułaskiego
  28 40 Fiedorowicz-Kukułkowa, lekarz dentysta, Jagiellońska 1 Jagiellońska
  21 36 Filia Transportowa w Świdnicy Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Wałbrzychu, Zygmuntowska 3 Zygmuntowska
  24 09 Foto „Leica”, [Marcelego] Nowotki 32 Długa
  20 89 Foto-Optyka, sklep Nr 16, Puławskiego [Kazimierza Pułaskiego] 4 Kazimierza Pułaskiego
  31 15 Foto-Sport, Stalingradzka 30 Wrocławska
  31 16 „Foto-Sport”, Czarny Henryk, [Marcelego] Nowotki 8 Długa
  20 13 From Henryk, plac [Michała] Drzymały 1 plac Michała Drzymały
  20 59 Frydman Beniamin, [Ignacego] Daszyńskiego [Komunardów] 11 Komunardów
  25 23 Fuks Józef, Jagiellońska 17 Jagiellońska
  31 71 Fundusz Wczasów Pracowniczych, Jagiellońska 5-7 Jagiellońska
  G
  21 86 Gabryś Roman, [Stanisława] Wyspiańskiego 3 Stanisława Wyspiańskiego
  24 56 „Galanteria”, Grabowski Władysław, Rynek 23 Rynek
  Gazownia
  - patrz: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
  23 21 Gąsiorowski Stefan, [Józefa] Stalina 3 aleja Niepodległości
  24 82 Glatman Eugeniusz, Wodna [Zofii Jaroszewicz] 18 Wodna
  22 11 Gminna Kasa Spółdzielcza, Różana 1 Różana
  Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”
  - patrz: Spółdzielnie
  24 33 Gminny Ośrodek Maszynowy, [gen. Władysława] Sikorskiego 27 gen. Władysława Sikorskiego
  23 15 Gminny Ośrodek Maszynowy, Witoszów Dolny Witoszów Dolny
  20 15 Gnutek Franciszek, [Lwa] Tołstoja 8/10 Lwa Tołstoja
  28 55 Gocion Władysław, Bolesława Chrobrego 11 Bolesława Chrobrego
  21 65 Godlewski Mirosław, mgr, inż., Oświęcimska 11 Ofiar Oświęcimskich
  27 49 Gogacz Jan, dr medycyny, [Józefa] Stalina 3 aleja Niepodległości
  20 71 Goldsztein Jakub, plac [Włodzimierza] Lenina 23 plac św. Małgorzaty
  31 44 Goldsztein Jefiem, Puławskiego [Kazimierza Pułaskiego] 23 [Kazimierza Pułaskiego]
  27 79 Golian Nusen, [gen. Władysława] Sikorskiego 31 gen. Władysława Sikorskiego
  26 50 Gorzyński Emil, Księcia Bolko [Bolka Świdnickiego] 4 Księcia Bolka Świdnickiego
  21 32 Gospodarstwo Ogrodnicze, [Waleriana] Łukasińskiego 44 Waleriana Łukasińskiego
  28 43 Gospodarstwo Rolne, Wiśniowa Wiśniowa
  26 91 Gospodarstwo Rolniczo-Ogrodnicze, Nadrzeczna [Mariana Buczka] 22 Kliczkowska
  24 56 Grabowski Władysław, Rynek 23 Rynek
  27 68 Grabowski Władysław, mieszkanie, Rynek 16 Rynek
  23 20 Gregier Stanisław, Westerplatte 81 Westerplatte
  20 88 Grocholski Marian, Westerplatte 47 Westerplatte
  Gromadzka Rada Narodowa
  - patrz: Rada Narodowa
  31 83 Grubski Jan, dr adwokat, [Józefa] Stalina 4 aleja Niepodległości
  26 26 Gruszecki Władysław, księcia Bolko [Bolka Świdnickiego] 8 Księcia Bolka Świdnickiego
  26 18 Gruzla Władysław, Oświęcimska 22 Ofiar Oświęcimskich
  30 82 Gurman Józef, 1 Maja 25 1 Maja
  30 52 Gzela Jerzy, [gen. Władysława] Sikorskiego 8 gen. Władysława Sikorskiego
  H
  27 86 Hamerski Piotr, zakład fotograficzny, Rynek 32 Rynek
  22 76 Haneman Jan, Oświęcimska 11/13 Ofiar Oświęcimskich
  29 68 Heftler Izaak, Bohaterów Ghetta [Getta] 18 Bohaterów Getta
  30 28 Hotel Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, [Karola] Marksa 11 Kotlarska
  20 05 Hotel Zakładów Wytwórczych Aparatury Precyzyjnej, Komunardów 14 Komunardów
  31 90 Hurtowy Skład Opałowy, Stefana [Żeromskiego] 2 Stefana Żeromskiego
  I
  20 19 Ilnicki Wiesław, plac [Włodzimierza] Lenina 3 plac św. Małgorzaty
  28 51 Internat Państwowy dla Inwalidów, Stalingradzka 6 Wrocławska
  28 56 Internat Państwowego Liceum Felczerskiego, Kanonierska 3 Kanonierska
  21 42 Internat Państwowego Liceum Felczerskiego, Jadwigi 18 Franciszkańska
  21 12 Internat Państwowego Liceum Pedagogicznego, Kościelna 28 Kościelna
  23 92 Internat Technikum Handlowego Centrali Rolniczo-Spółdzielczej „Samopomoc Chłopska”, [Hanki] Sawickiej 8 Wałbrzyska
  29 53 Internat Technikum Mechaniczno-Elektrycznego, Stalingradzka 40 Wrocławska
  21 00 Internat Zasadniczej Szkoły Metalowo-Elektrycznej, [Stefana] Żeromskiego 16 Stefana Żeromskiego
  23 01 Iżycki Adam, Kraszewice [Kraszowice] Świdnica, dzielnica Kraszowice
  J
  25 71 Jakubowicz Jan, Wodna [Zofii Jaroszewicz] 23 Wodna
  30 35 Jakubowicz Leon, [Józefa] Stalina 5 aleja Niepodległości
  31 39 Jamułowa Helena, dr medycyny, [Karola] Marksa 23 Kotlarska
  30 58 Janowicz Weronika, dr dentysta, Rynek 15 Rynek
  20 92 Jaryczower Dawid, [Waleriana] Łukasińskiego 2 Waleriana Łukasińskiego
  23 05 Jarzyna Franciszek, Jagiellońska 24 Jagiellońska
  21 61 Jaworowski Piotr, [Marcelego] Nowotki 1 Długa
  „Jedność”, Spółdzielnia Pracy Szewsko-Galanteryjna
  - patrz: Spółdzielnie
  22 85 Jeziorowscy Leon i Krystyna, Księcia Bolko [Bolka Świdnickiego] 3 Księcia Bolka Świdnickiego
  K
  22 28 Kaczaraba Emil, Wodna [Zofii Jaroszewicz] 14 Wodna
  26 22 Kamionka Izrael, Łukowa 4 Łukowa
  31 80 Kanalizacja, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Kowbojska 4 Komunalna
  20 77 Kasprzak Władysław, Kraszowice 21 Świdnica, dzielnica Kraszowice
  26 19 Kino „Gdynia”, Zygmuntowska Zygmuntowska
  28 14 Kidoń Józef, plac Pokoju 6 plac Pokoju
  21 18 Kizler Marian, Piekarska 1 Piekarska
  25 33 Klamka Mikołaj, Rynek 13 Rynek
  22 66 Klejner Rubin, [Joachima] Lelewela 41 Joachima Lelewela
  26 04 Klub Robotniczy Zakładów Wytwórczych Aparatury Precyzyjnej, [Juliana] Marchlewskiego 12 Księżnej Agnieszki
  23 12 Kluczkowski Zachar, [Joachima] Lelewela 9 Joachima Lelewela
  25 76 Kłonicki Jerzy, Stalingradzka 62 Wrocławska
  21 94 Kocan Jan, [Józefa] Stalina 16 plac 1000-lecia Państwa Polskiego
  23 58 Kolej PKP, centrala, Dworzec Świdnica Miasto
  23 59 Kolej PKP, centrala
  20 60 Kolej PKP, oddział drogowy, Pionierów 2 Pionierów Ziemi Świdnickiej
  27 03 Kolejowe Zakłady Gastronomiczne, [Michała Roli-] Żymierskiego 16 Grodzka
  27 04 Kolejowe Zakłady Gastronomiczne
  27 15 Kolejowe Zakłady Gastronomiczne, bufet kolejowy, Dworzec
  23 35 Kolumna Transportu Sanitarnego, garaże, Rynek 10 Rynek
  30 29 Kołdra Henryk, Bohaterów Ghetta [Getta] 22 Bohaterów Getta
  21 07 Koło Sportowe „Stal”, Rynek 25 Rynek
  25 44 Komenda Edward, plac [Włodzimierza] Lenina 4 plac św. Małgorzaty
  30 52 Komitet Blokowy Nr 24, [gen. Władysława] Sikorskiego 3 gen. Władysława Sikorskiego
  25 64 Komitet Frontu Narodowego, powiatowy, plac Grunwaldzki plac Grunwaldzki
  23 61 Komitet Frontu Narodowego, powiatowy, [Marii] Konopnickiej 4 Marii Konopnickiej
  29 11 Komorowski Marian, Stalingradzka 14 Wrocławska
  24 16 Komorowski Wacław, [Marcelego] Nowotki 12 Długa
  27 76 Koncesjonowany Przewóz Towarów, Westerplatte 37 Westerplatte
  25 77 Konstantynowicz Stanisław, lekarz, Bolesława Chrobrego 7 Bolesława Chrobrego
  28 65 Konsum
  23 24 Korczak Tadeusz, Okrężna 25
  27 28 Korzeń Franciszek, Księcia Bolko [Bolka Świdnickiego] 18 Księcia Bolka Świdnickiego
  20 66 Kowalek Józef, zakład szklarski, [Marcelego] Nowotki 26 Długa
  22 51 Kozłowski Michał, [Michała Roli-] Żymierskiego 1 Grodzka
  23 98 Krajewska Zofia, Okrężna 9 Okrężna
  26 16 Krakowski Edward, Droga Zawiszowska 2 Kazimierza Odnowiciela
  26 35 Kraszewickie [Kraszowickie] Zakłady Przemysłu Terenowego, Fabryka Wyrobów Blacharskich, Kraszewice [Kraszowice] Świdnica, dzielnica Kraszowice
  26 32 Kraszewickie [Kraszowickie] Zakłady Przemysłu Terenowego
  26 31 Kraszewickie [Kraszowickie] Zakłady Przemysłu Terenowego, punkt usługowy Nr 1, Stalingradzka 21 Wrocławska
  21 14 Krawczyk Władysław, [Romualda] Traugutta 17 Romualda Traugutta
  28 97 Krawiecko-Kuśnierski Zakład Odzieży Miarowej Nr 44, Jagiellońska 9 Jagiellońska
  29 25 Kreczman Ernest, [Józefa] Stalina 16 plac 1000-lecia Państwa Polskiego
  30 32 Krochmalnia „Kąty”, [Waleriana] Łukasińskiego Waleriana Łukasińskiego
  27 34 Kruk Franciszek, Bolesława Chrobrego 7 Bolesława Chrobrego
  27 34 Kruk Franciszek, Jagiellońska 1 Jagiellońska
  30 94 Kulczakowa Bronisława, Komunardów 20 Komunardów
  23 20 Kurowski Franciszek, Westerplatte 102 Westerplatte
  Kursy Kierowców Samochodowych
  - patrz: Ośrodek Szkolenia Motoryzacyjnego
  26 42 Kut Augustyn, warsztat budowlano-meblowy, [Kazimierza] Pułaskiego 69 Kazimierza Pułaskiego
  23 10 Kuźniak Józef, Westerplatte 54 Westerplatte
  24 19 Kwiatkowski Czesław, Kanonierska 6 Kanonierska
  30 13 Kwiatkowski Kazimierz, właściciel firmy „Radio-Świat”, Nadbrzeżna 1 Nadbrzeżna
  L
  31 43 Lampel Izydor, [Józefa] Lewartowskiego Środkowa
  20 11 Langus Georg, [Romualda] Traugutta Romualda Traugutta
  29 17 Lazar Emanuel, Leśna 24 Leśna
  30 92 Laskowski Henryk, [gen. Władysława] Sikorskiego 64 gen. Władysława Sikorskiego
  LEKARZE
  30 17 Beneszek Tadeusz, dr, plac [Włodzimierza] Lenina 22 plac św. Małgorzaty
  27 49 Gogacz Jan, dr medycyny, [Józefa] Stalina 3 aleja Niepodległości
  27 57 Hoszowski Adam, dentysta, Trybunalska 23 Trybunalska
  13 39 Jamułowa Helena, dr medycyny, [Karola] Marksa 23 Kotlarska
  30 88 Janowicz Weronika, dentysta, Rynek 15 Rynek
  25 77 Konstantynowicz Stanisław, lekarz, Bolesława Chrobrego 7 Bolesława Chrobrego
  30 81 Piechowiak Franciszek, dentysta, [Stefana] Żeromskiego] 11 Stefana Żeromskiego
  25 96 Satier Henryk, dentysta, [Kazimierza] Pułaskiego 25 Kazimierza Pułaskiego
  29 23 Stieber Franciszek, dentysta, [Kazimierza] Pułaskiego 2 Kazimierza Pułaskiego
  26 11 Sukiennik Irena, dr, Nadbrzeżna 1 Nadbrzeżna
  31 01 Tomczyk Edward, lekarz, [Józefa] Stalina 16 plac 1000-lecia Państwa Polskiego
  21 72 Wasilewski Czesław, dr, Bolesława Chrobrego 3 Bolesława Chrobrego
  30 74 Wiktor Mieczysław dr medycyny, Rynek 28 Rynek
  24 73 Wysocki Jan, dr, Jagiellońska 15 Jagiellońska
  21 28 Zaporowski Edward, dr, Kwiatowa 1 Kwiatowa
  27 67 Leśniara Franciszek, Jagiellońska 16 Jagiellońska
  28 26 Lewandowski Kazimierz, Westerplatte 16 Westerplatte
  27 31 Lichomski Zygmunt, [gen. Władysława] Sikorskiego 3 gen. Władysława Sikorskiego
  20 55 Liga Przyjaciół Żołnierza, zarząd miejski, [Stefana] Żeromskiego 14 Stefana Żeromskiego
  21 70 Liga Przyjaciół Żołnierza, zarząd powiatowy, [Stefana] Żeromskiego 14 Stefana Żeromskiego
  21 83 Lipa Roman, elektryk, Jodłowa 5 Jodłowa
  26 13 Lipiński Henryk, gospodarstwo ogrodnicze, Nadbrzeżna 11 Nadbrzeżna
  25 81 Lipiński Juliusz, Kraszewice [Kraszowice] 23 Świdnica, dzielnica Kraszowice
  27 77 Lipski Adam, [Juliusza] Słowackiego 2 Juliusza Słowackiego
  30 96 Liwszyc Henryk, Nadbrzeżna 3 Nadbrzeżna
  Ł
  26 85 Łaba Jan, Słotwina Słotwina
  30 53 Łaźnia Miejska, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, plac Ludowy 5 plac Ludowy
  29 35 Łowicki Stanisław, plac Grunwaldzki 4 plac Grunwaldzki
  M
  25 54 Makarski Franciszek, Rynek 5 Rynek
  27 17 Malinowski Kazimierz, [Józefa] Lewartowskiego 6 Środkowa
  23 06 Marcinkowski Edmund, [Kazimierza] Pułaskiego 12 Kazimierza Pułaskiego
  28 36 Maślanka Józef, Niegoszów Niegoszów
  28 12 Matuszkiewicz Władysław, Kolejowa 4 Kolejowa
  28 54 Mendakiewicz Bronisław, Jagiellońska 28 Jagiellońska
  22 74 Mendelson Lelb, Oświęcimska 19 Ofiar Oświęcimskich
  22 92 Michaliszyn Stanisław, Bracka 4 Bracka
  28 69 Michalski Aleksander, Rynek 10 Rynek
  20 80 Miejski Handel Detaliczny, biuro, dyrekcja, [Marcelego] Nowotki 33 Długa
  20 61 Miejski Handel Detaliczny
  21 71 Miejski Handel Detaliczny, dział handlowy
  24 04 Miejski Handel Detaliczny, dział personalny
  22 27 Miejski Handel Detaliczny, sklep Nr 5, spożywczy, Księcia Bolko [Bolka Świdnickiego] 33 Księcia Bolka Świdnickiego
  29 40 Miejski Handel Detaliczny, sklep Nr 6, spożywczy, Westerplatte 14 Westerplatte
  25 83 Miejski Handel Detaliczny, sklep Nr 9, odzieżowy, Rynek 1 Rynek
  25 06 Miejski Handel Detaliczny, sklep Nr 16, Jagiellońska Jagiellońska
  29 12 Miejski Handel Detaliczny, sklep Nr 18, elektrotechniczny, [Kazimierza] Pułaskiego 3 Kazimierza Pułaskiego
  21 22 Miejski Handel Detaliczny, sklep Nr 19, odzieżowy, Rynek 22 Rynek
  31 18 Miejski Handel Detaliczny, sklep Nr 22, drogeryjny, [Michała Roli-] Żymierskiego Grodzka
  22 58 Miejski Handel Detaliczny, sklep Nr 23, Rynek 36 Rynek
  25 74 Miejski Handel Detaliczny, sklep Nr 26, Rynek 31 Rynek
  29 36 Miejski Handel Detaliczny, sklep Nr 29, papierniczy, [Marcelego] Nowotki 12 Długa
  24 60 Miejski Handel Detaliczny, sklep Nr 31, rybny, [Marcelego] Nowotki 29 Długa
  27 20 Miejski Handel Detaliczny, sklep Nr 49, księgarnia, [Marcelego] Nowotki 1 Długa
  31 82 Miejski Handel Detaliczny, sklep Nr 54, [Michała Roli-] Żymierskiego 5 Grodzka
  25 37 Miejski Handel Detaliczny, dzielnicowe biuro opałowe, plac Grunwaldzki 5 plac Grunwaldzki
  28 77 Miejski Zarząd budynków Mieszkalnych, [Michała Roli-] Żymierskiego 16 Grodzka
  28 78 Miejski Zarząd budynków Mieszkalnych, sekcja techniczna
  29 27 Miejski Zarząd budynków Mieszkalnych, magazyn, [Józefa] Stalina 22 plac 1000-lecia Państwa Polskiego
  21 96 Miejski Zarząd budynków Mieszkalnych, dyrektor, [Józefa] Stalina 5 aleja Niepodległości
  28 38 Miejski Zarząd budynków Mieszkalnych, Administracja Rejonu I, II, XVI, [Marcelego] Nowotki 1 Długa
  26 09 Miejski Zarząd budynków Mieszkalnych, Administracja Rejonu IV i V, [Hanki] Sawickiej 7 Wałbrzyska
  26 45 Miejski Zarząd budynków Mieszkalnych, Administracja Rejonu VI i III, [Stefana] Żeromskiego 11/13 Stefana Żeromskiego
  28 66 Miejski Zarząd budynków Mieszkalnych, Administracja Rejonu VII, [Karola] Marksa 28 Kotlarska
  26 05 Miejski Zarząd budynków Mieszkalnych, Administracja Rejonu VIII, Jagiellońska 14 Jegiellońska
  25 29 Miejski Zarząd budynków Mieszkalnych, Administracja Rejonu IX, Komunardów 19 Komunardów
  26 49 Miejski Zarząd budynków Mieszkalnych, Administracja Rejonu XIX i XXI, Westerplatte 25 Westerplatte
  22 61 Miejski Zarząd budynków Mieszkalnych, Administracja Rejonu XII i XV, Bohaterów Ghetta [Getta] 23 Bohaterów Getta
  24 31 Miejski Zarząd budynków Mieszkalnych, Administracja Rejonu XI i XIII, Bolesława Chrobrego 8 Bolesława Chrobrego
  27 42 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Dyrekcja i Rozdzielnia Gazu, Stalingradzka 10 Wrocławska
  30 28 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, hotel, [Karola] Marksa 11 Kotlarska
  31 80 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, kanalizacja, Kowbojska 4 Komunalna
  30 53 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, łaźnia, plac Ludowy 5 plac Ludowy
  31 57 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, kierownik techniczny, Nadbrzeżna 7 Nadbrzeżna
  23 89 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, wieża ciśnień
  27 43 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, wodociągi
  27 71 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, zakład inkasa i finansów, Stalingradzka 10 Wrocławska
  25 32 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, pływalnia, Śląska 37 Śląska
  20 12 Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane, dział finansowy, [Zofii] Jaroszewicz 13 Wodna
  26 76 Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane, dyrektor
  31 30 Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane, personalny
  31 97 Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane, planowanie
  31 51 Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane, zaopatrzenie
  27 38 Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane, biuro rejonowe Nr 1, [Karola] Marksa 4 Kotlarska
  26 75 Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane, biuro rejonowe Nr 2, [Kazimierza] Pułaskiego 10 Kazimierza Pułaskiego
  27 56 Mielniczyn Jan, Oświęcimska 12 Ofiar Oświęcimskich
  Mięso
  - patrz: Zakłady Mięsne
  26 60 Milicja Obywatelska, komisariat
  22 22 Milicja Obywatelska, dyżurny, Zamkowa 2 Zamkowa
  22 20 Milicja Obywatelska, komenda powiatowa
  25 34 Milicja Obywatelska, Pszenno Pszenno
  21 30 Milicja Obywatelska, Słotwina Słotwina
  30 12 Mitelpunkt Henryk, Oświęcimska 4 Ofiar Oświęcimskich
  22 90 Młyn Burkatów Burkatów
  28 41 Młyn Krzyżowa Krzyżowa
  Młyny
  - patrz: Wrocławskie Okręgowe Zakłady Młynarskie
  - patrz: Rejonowe Zakłady Młynów Gospodarczych
  21 80 Myszka Henryk, mgr, adwokat, Księcia Bolko [Bolka Świdnickiego] 4 Księcia Bolka Świdnickiego
  N
  27 62 Neger Mojżesz, [Stefana] Żeromskiego 10 Stefana Żeromskiego
  24 75 Nejman Izydor, [Marcelego] Nowotki 25 Długa
  „Nowe Życie”
  - patrz: Spółdzielnie Pracy
  20 27 Nunbergier Leon, Stalingradzka 62 Wrocławska
  O
  21 58 Obwodowy Ośrodek Zdrowia, plac [Włodzimierza] Lenina 2 plac św. Małgorzaty
  28 54 Obwodowy Urząd Miar, [Marcelego] Nowotki 72 Długa
  26 30 „Ochrona Mienia”, [Kazimierza] Pułaskiego 34 Kazimierza Pułaskiego
  23 87 Oddział Zaopatrzenia Robotniczego, Kraszewice [Kraszowice] Świdnica, dzielnica Kraszowice
  25 11 Oddział Zaopatrzenia Robotniczego przy Fabryce Wagonów
  28 71 Oddział Zaopatrzenia Robotniczego przy Zakładach Wytwórczych Aparatury Precyzyjnej, [Waleriana] Łukasińskiego 21, Łukowa 1 Waleriana Łukasińkiego, Łukowa
  23 22 Oddział Zaopatrzenia Robotniczego przy Zakładach Wytwórczych Elektrotechniki Motoryzacyjnej, Równa 14 Równa
  23 69 Oddział Zaopatrzenia Robotniczego
  21 96 Ogiński Eugeniusz, [Józefa] Stalina 5 aleja Niepodległości
  26 16 Ogrodnictwo, Droga Zawiszowska 2 Kazimierza Odnowiciela
  22 38 Ogrodnictwo Miejskie, Pionierów 31 Pionierów Ziemi Świdnickiej
  22 63 Ogrodnicze Gospodarstwo, Mieszka [Mieszka I] 22 Mieszka I
  25 80 Olczyk Henryk, [Mariana] Buczka 19 Kliczkowska
  28 08 Orłowski Władysław, Śląska 1 Śląska
  22 79 Osipiak Roman, Oświęcimska 4 Ofiar Oświęcimskich
  29 93 Ososiński Edward, plac [Włodzimierza] Lenina 4 plac św. Małgorzaty
  27 37 Ostrowski Teodor, Bolesława Chrobrego 2 Bolesława Chrobrego
  21 39 Ośrodek Szkolenia Motoryzacyjnego, [Marcelego] Nowotki 24 Długa
  28 36 Ośrodek Szkolenia Motoryzacyjnego, mieszkanie, Westerplatte 16 Westerplatte
  31 13 Ośrodek Szkolenia Partyjnego, [Józefa] Stalina 16 plac 1000-lecia Państwa Polskiego
  26 61 Ośrodek Zdrowia przy Fabryce Maszyn, [Mariana] Buczka 30 Kliczkowska
  24 43 Owczarczyk Stanisław, Komunardów 18 Komunardów
  P
  27 90 Państwowa Centrala Drzewna „Pecede”, Rynek 31 Rynek
  21 47 Państwowa Hurtownia Piwa, Stalingradzka 8 Wrocławska
  31 29 Państwowa Hurtownia Piwa
  28 07 Państwowa Inspekcja Handlowa, inspektor powiatowy, [Marii] Konopnickiej 4 Marii Konopnickiej
  30 76 Państwowa Komunikacja Samochodowa, stacja terenowa, Kolejowa 1 Kolejowa
  30 77 Państwowa Komunikacja Samochodowa
  30 78 Państwowa Komunikacja Samochodowa, kasa biletowa
  31 50 Państwowa Lecznica Weterynaryjna, [gen. Władysława] Sikorskiego 63 gen. Władysława Sikorskiego
  28 11 Państwowe Gospodarstwa Rolne, Bystrzyca Dolna Bystrzyca Dolna
  20 55 Państwowe Gospodarstwa Rolne, Nadrzeczna [Mariana Buczka] 28 Kliczkowska
  28 37 Państwowe Gospodarstwa Rolne, Gruszów-Wilków Gruszów-Wilków
  29 82 Państwowe Gospodarstwa Rolne, Krzyżowa Krzyżowa
  21 35 Państwowe Gospodarstwa Rolne, Makowice Makowice
  22 97 Państwowe Gospodarstwa Rolne, Pogorzały [Pogorzała] Pogorzała
  26 81 Państwowe Gospodarstwa Rolne, Pszenno Pszenno
  21 63 Państwowe Gospodarstwa Rolne, zespół Pszenno – warsztaty mechaniczne, Bokserska 2 Bokserska
  27 39 Państwowe Gospodarstwa Rolne, Sulisławice Sulisławice
  22 93 Państwowe Gospodarstwa Rolne, zespół Świdnica, ogrodnictwo, Oświęcimska 33 Ofiar Oświęcimskich
  20 56 Państwowe Gospodarstwa Rolne, zespół Świdnica, [Mariana] Buczka 28 Kliczkowska
  20 58 Państwowe Gospodarstwa Rolne, [Waleriana] Łukasińskiego 46 Waleriana Łukasińskiego
  31 68 Państwowe Gospodarstwa Rolne, zespół Wilków Nr 45 Wilków
  28 43 Państwowe Gospodarstwa Rolne, Wiśniowa Wiśniowa
  26 65 Państwowe Gospodarstwa Rolne, Witoszów Dolny 2 Witoszów Dolny
  30 24 Państwowe Gospodarstwa Rolne, Witoszów Górny Witoszów Górny
  21 32 Państwowe Gospodarstwa Rolne, gospodarstwo ogrodnicze, [Waleriana] Łukasińskiego 34 Waleriana Łukasińskiego
  26 80 Państwowe Gospodarstwa Rolne
  26 89 Państwowe Gospodarstwa Rolne
  24 71 Państwowe Gospodarstwa Rolne, stacja selekcji roślin, Komorów Komorów
  22 75 Państwowe Przedsiębiorstwo Krawiecko-Kuśnierskie, zakład odzieży miarowej Nr 44, Rynek 24 Rynek
  28 97 Państwowe Przedsiębiorstwo Krawiecko-Kuśnierskie, kierownik, mieszkanie, Jagiellońska 9 Jagiellońska
  22 49 Państwowe Schronisko dla Nieletnich, Sprzymierzeńców 1 Sprzymierzeńców
  22 50 Państwowe Schronisko dla Nieletnich, kierownik, mieszkanie, Rynek 22 Rynek
  22 07 Państwowy Browar Witoszów, [Witoszów] Górny Witoszów Górny
  24 34 Państwowy Browar Witoszów, [gen. Władysława] Sikorskiego 37 gen. Władysława Sikorskiego
  30 07 Państwowy Browar Witoszów,kierownik, [gen. Władysława] Sikorskiego 23 gen. Władysława Sikorskiego
  21 10 Państwowy Ośrodek Maszynowy Nr 18, [gen. Władysława] Sikorskiego 7 gen. Władysława Sikorskiego
  21 54 Państwowy Zakład Ubezpieczeń, Inspektor powiatowy, [Józefa] Stalina 2 aleja Niepodległości
  27 29 Parafia rzymsko-katolicka, plac Kościelny 1 plac św. Jana Pawła II
  27 53 Pasek Józef, [Zofii] Jaroszewicz 22 Wodna
  27 95 Paszkiewicz Halina, [Mikołaja] Kopernika 44 Mikołaja Kopernika
  26 03 Peterek Erwin, Pańska 17 Pańska
  30 81 Piechowiak Franciszek, dentysta, [Stefana] Żeromskiego 11 Stefana Żeromskiego
  24 17 Piechowiak Henryk, [Joachima] Lelewela 6 Joachima Lelewela
  30 74 Pindra Henryk, [gen. Władysława] Sikorskiego 19 gen. Władysława Sikorskiego
  23 73 „Pionier”, właściciel R. Stankowski, Łukowa 2 Łukowa
  26 91 Plebanek Stanisław, gospodarstwo rolniczo-ogrodnicze, Nadrzecza 22 Kliczkowska
  25 32 Pływalnia Miejska, Śląska 32 Śląska
  POCZTA, TELEGRAF, TELEFON
  POWIATOWY ZARZĄD ŁĄCZNOŚCI
  plac Grunwaldzki 1 plac Grunwaldzki
  30 38 Rozmównica publiczna
  30 39 Rozmównica publiczna
  0 Centrala międzymiastowa (zamawianie rozmów międzymiastowych)
  20 02 Biuro naprawy
  24 84 Informacja
  26 46 Przyjmowanie telegramów telefonem
  31 31 Kontrola centrali międzymiastowej – reklamacje
  26 88 Naczelnik, biuro
  30 20 Zastępca naczelnika, biuro, sekretariat
  24 86 Sekretariat
  23 96 Zastępca naczelnika do spraw telekomunikacyjnych
  30 47 Radiowęzeł
  23 95 Referat teletechniczny, radiotechniczny
  24 44 Pogotowie Ratunkowe, [Stefana] Żeromskiego 10 Stefana Żeromskiego
  27 91 Pogotowie Ratunkowe
  27 48 Polak Maks, Jagiellońska 28/7 Jagiellońska
  24 98 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, komitet miejski, sekretariat, [Józefa] Stalina 11/13 aleja Niepodległości
  23 08 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, wydział organizacyjny
  31 48 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, wydział propagandy
  27 78 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, wydział sprawozdawczy
  20 90 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, komitet powiatowy, wydział ogólny, sekretariat
  23 77 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, komitet powiatowy, wydział organizacyjny
  25 61 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, komitet powiatowy, wydział propagandy
  28 70 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, komitet powiatowy, [wydział] rolny
  28 80 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, komitet powiatowy, wydział kartoteki powiatowe
  31 13 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, komitet powiatowy, ośrodek szkolenia partyjnego, [Józefa] Stalina 16 plac 1000-lecia Państwa Polskiego
  23 88 Polski Czerwony Krzyż, Rynek 10 Rynek
  21 39 Polski Związek Motorowy, kursy kierowców samochodowych, Rynek 16 Rynek
  Polskie Koleje Państwowe
  - patrz: Kolej
  21 90 Polskie Zakłady Zbożowe, oddział powiatowy, referat ogólny, plac Grunwaldzki 2 plac Grunwaldzki
  21 91 Polskie Zakłady Zbożowe, referat handlowy
  31 00 Polskie Zakłady Zbożowe, magazyn zbożowy, Księcia Bolko [Bolka Świdnickiego] 18 Księcia Bolka Świdnickiego
  21 46 Polskie Zakłady Zbożowe, magazyn zbożowy, [Marcelego] Nowotki 52 Długa
  21 48 Polskie Zakłady Zbożowe, magazyn zbożowy, 1 Maja 7 1 Maja
  27 21 Polskie Zakłady Zbożowe, Grodziszcze Grodziszcze
  28 29 Polut Krystyna, [Michała Roli-] Żymierskiego 1 Grodzka
  22 41 Postój Taksówek, plac Dworcowy [ulica Dworcowa] Dworcowa
  21 41 Potaszer Juliusz, Bolesława Chrobrego 1 Bolesława Chrobrego
  30 11 Potoczny Zygmunt, Nadbrzeżna 3 Nadbrzeżna
  27 23 Powiatowa Komenda „Służba Polsce”, [Michała Roli-] Żymierskiego 16 Grodzka
  27 82 Powiatowa Komenda Straży Pożarnych, Westerplatte 22 Westerplatte
  22 94 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, plac Grunwaldzki 3 plac Grunwaldzki
  31 71 Powiatowe Biuro Wczasów Pracowniczych FWP, Jagiellońska 5 Jagiellońska
  25 64 Powiatowy Komitet Frontu Narodowego, plac Grunwaldzki 3 plac Grunwaldzki
  22 31 Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej, 1 Maja 21 1 Maja
  22 52 Powiatowy Pełnomocnik Ministerstwa Skupu, plac Grunwaldzki 3 plac Grunwaldzki
  24 39 Powiatowy Zarząd Związku „Samoomocy Chłopskiej”, plac Grunwaldzki 2 plac Grunwaldzki
  21 29 Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, centrala – sekretariat, Westerplatte 65 Westerplatte
  24 46 Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, prezes
  29 93 Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, prezes, mieszkanie
  24 45 Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, zastępca prezesa
  24 50 Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, dział administracji
  21 31 Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, dział skupu
  24 52 Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, dział kadr
  24 89 Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, dział księgowości
  24 47 Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, dział zaopatrzenia
  30 40 Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, świetlica, Pionierów 1 Pionierów Ziemi Świdnickiej
  27 66 Pralnia Miejska Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Bielawa, filia Świdnica, Łukowa 2 Łukowa
  21 93 Prokuratura Powiatowa, sekretarz, [Królowej] Jadwigi 7 Franciszkańska
  21 73 Prokuratura Powiatowa, prokurator, biuro
  31 46 „Przebudowa”, Spółdzielnia Pracy Remontowo-Konserwacyjna, Łukowa 3 Łukowa
  21 02 Przedsiębiorstwo Przewozowe „Transport”, Kolejowa 1 Kolejowa
  28 10 Przedsiębiorstwo Remontowo-Montażowe, Hotel Robotniczy, Trybunalska 27 Trybunalska
  22 70 Przedsiębiorstwo Remontowo-Montażowe, baza materiałów transportowych, [Mariana] Buczka 46 Kliczkowska
  22 82 Przedsiębiorstwo Remontowo-Montażowe, zarząd budowlany Nr 3, Trybunalska 27 Trybunalska
  29 32 Przedsiębiorstwo Remontowo-Montażowe, Westerplatte 49 Westerplatte
  27 55 Przedsiębiorstwo Skupu Owoców i Warzyw, dział handlowy, Bystrzycka 56 Bystrzycka
  21 43 Przedsiębiorstwo Skupu Owoców i Warzyw, dział administracyjno-gospodarczy
  27 98 Przedsiębiorstwo Skupu Owoców i Warzyw, sekretariat
  26 29 Przedsiębiorstwo Skupu Owoców i Warzyw, dyrektor, mieszkanie, [Joachima] Lelewela 8 Joachima Lelewela 8
  PRZEDSZKOLA
  23 47 Fabryki Urządzeń Przemysłowych, Stalingradzka 27 Wrocławska
  23 91 Westerplatte 92 Westerplatte
  27 78 Nr 3, [Romualda] Traugutta 7 Romualda Traugutta
  28 59 TPD Nr 2, plac [Michała] Drzymały 9 plac Michała Drzymały
  23 56 Żłobek przy Zakładach Wytwórczych Aparatury Precyzyjnej, [Juliana] Marchlewskiego 10 Księżnej Agnieszki
  29 76 Żłobek przy Zakładach Wytwórczych Aparatury Precyzyjnej, [gen. Władysława] Sikorskiego 1 gen. Władysława Sikorskiego
  20 01 Żłobek TPD, plac [Włodzimierza] Lenina 15 plac św. Małgorzaty
  31 92 Żłobek TPD, [Marii] Konopnickiej 1 Marii Konopnickiej
  25 09 Żłobek przy Świdnickich Fabrykach Mebli, Bystrzycka 23 Bystrzycka
  27 11 „Przeładunek”, Spółdzielnia Pracy, punkt Nr 11, Wałbrzyska [Hanki Sawickiej] 3 Wałbrzyska
  21 58 Przychodnia Obwodowa, plac [Włodzimierza] Lenina 2 plac św. Małgorzaty
  R
  RADA NARODOWA
  24 88 Gromadzka, Grodziszcze Grodziszcze
  25 10 Gromadzka, Pszenno Pszenno
  20 40 Gromadzka, Witoszów Dolny Witoszów Dolny
  28 46 Gromadzka, Pszenno, gromada, wieś Niegoszów Niegoszów
  24 54 Prezydium miejskiej, przewodniczący, [Marii] Konopnickiej 4 Marii Konopnickiej
  26 55 Prezydium miejskiej, wydział społeczno-administracyjny
  26 56 Prezydium miejskiej, wydział oświaty
  29 07 Prezydium miejskiej, wydział oświaty, Stalingradzka 44 Wrocławska
  27 78 Prezydium miejskiej, wydział oświaty, przedszkole Nr 3, [Romualda] Traugutta 7 Romualda Traugutta
  26 57 Prezydium miejskiej, referat organizacyjny
  26 58 Prezydium miejskiej, wydział gospodarki komunalnej
  21 94 Prezydium miejskiej, wydział gospodarki komunalnej, kierownik, mieszkanie, [Józefa] Stalina 16 plac 1000-lecia Państwa Polskiego
  26 59 Prezydium miejskiej, wydział wojskowy
  26 92 Prezydium miejskiej, wydział zdrowia
  26 93 Prezydium miejskiej, wydział zdrowia
  21 58 Prezydium miejskiej, wydział zdrowia, przychodnia obwodowa, plac [Włodzimierza] Lenina 2 plac św. Małgorzaty
  22 29 Prezydium miejskiej, wydział finansowy, 1 Maja 21 1 Maja
  24 53 Prezydium miejskiej, wydział finansowy, kierownik wydziału
  24 55 Prezydium miejskiej, wydział finansowy, inspekcja podatków państwowych
  28 45 Prezydium miejskiej, miejski zarząd architektoniczno-budowlany, architekt miejski, [Marii] Konopnickiej 4 Marii Konopnickiej
  21 62 Prezydium miejskiej, architekt miejski, [Waleriana] Łukasińskiego 2 Waleriana Łukasińskiego
  27 84 Prezydium miejskiej, referat kwaterunkowy
  20 94 Prezydium miejskiej, biblioteka miejska, Rynek 37 Rynek
  28 77 Prezydium miejskiej, zarząd nieruchoości, referat ogólny, [Michała Roli-] Żymierskiego 16 Grodzka
  28 78 Prezydium miejskiej, zarząd budynków mieszkalnych, sekcja techniczna
  29 27 Prezydium miejskiej, zarząd budynków mieszkalnych, sekcja techniczna, [Józefa] Stalina 22 plac 1000-lecia Państwa Polskiego
  23 61 Prezydium miejskiej, Komitet Frontu Narodowego, [Marii] Konopnickiej 4 Marii Konopnickiej
  22 16 Prezydium miejskiej, miejska straż pożarna, Westerplatte 22 Westerplatte
  28 88 Prezydium miejskiej, miejska straż pożarna
  22 38 Prezydium miejskiej, ogrodnictwo miejskie, Pionierów 31 Pionierów Ziemi Świdnickiej
  26 53 Prezydium powiatowe, centrala, Różana 1 Różana
  26 54 Prezydium powiatowe
  30 66 Prezydium powiatowe, przewodniczący
  21 57 Prezydium powiatowe, zastępca przewodniczącego
  29 58 Prezydium powiatowe
  22 30 Prezydium powiatowe, wydział finansowy, centrala, 1 Maja 19 1 Maja
  29 58 Prezydium powiatowe, wydział finansowy
  29 75 Prezydium powiatowe, referat weterynarii, Stalingradzka 3 Wrocławska
  23 81 Prezydium powiatowe, referat zatrudnienia, [Joachima] Lelewela 18 Joachima Lelewela
  27 22 Prezydium powiatowe, wydział komunikacyjny, [Joachima] Lelewela 18 Joachima Lelewela
  29 07 Prezydium powiatowe, wydział oświaty, Stalingradzka 44 Wrocławska
  22 45 Prezydium powiatowe, wydział budownictwa, Różana 1 Różana
  21 13 Prezydium powiatowe, wydzial zdrowia, plac Grunwaldzki 3 plac Grunwaldzki
  29 65 Prezydium powiatowe, wydział zdrowia, Kraszewice [Kraszowice] Świdnica, dzielnica Kraszowice
  23 35 Prezydium powiatowe, wydział zdrowia, kolumna transportu sanitarnego – garaże, Rynek 10 Rynek
  27 82 Prezydium powiatowe, straż pożarna, kierownik personalny, Westerplatte 22 Westerplatte
  24 17 Prezydium powiatowe, sekretarz, mieszkanie, [Joachima] Lelewela 6 Joachima Lelewela
  25 64 Prezydium powiatowe, Komitet Frontu Narodowego, plac Grunwaldzki 3 plac Grunwaldzki
  22 31 Prezydium powiatowe, Komitet Kultury Fizycznej, 1 Maja 21 1 Maja
  21 09 Prezydium powiatowe, zarząd rolny, Łukowa 11 Łukowa
  31 40 „Radio-Świat”, Kwiatkowski Kazimierz, Zakład Elektryczno-Radiotechniczny, [Kazimierza] Pułaskiego 16 Kazimierza Pułaskiego
  30 47 Radiowęzeł
  27 81 Rejon Eksploatacji Dróg Publicznych, [Joachima] Lelewela 18 Joachima Lelewela
  27 65 Rejon Eksploatacji Dróg Publicznych, kierownik, Trybunalska 31 Trybunalska
  22 56 Rejon Eksploatacji Dróg Publicznych, Drogomistrzówka, Boleścin Boleścin
  23 30 Rejon Lasów Państwowych, [gen. Władysława] Sikorskiego 11 gen. Władysława Sikorskiego
  23 33 Rejon Lasów Państwowych, dział finansowo-księgowy
  23 28 Rejon Lasów Państwowych, dyrektor, mieszkanie, [gen. Władysława] Sikorskiego 21 gen. Władysława Sikorskiego
  28 41 Rejonowe Zakłady Młynów Gospodarczych, młyn Nr 11, Krzyżowa Krzyżowa
  22 90 Rejonowe Zakłady Młynów Gospodarczych, młyn, Burkatów Burkatów
  25 01 Restauracja „Bystrzycka”, plac [Michała] Drzymały 6 plac Michała Drzymały
  20 25 Restauracja „Przodownik”, Komunardów 14 Komunardów
  20 95 Restauracja „Współczesna”, [Michała Roli-] Żymierskiego 1 Grodzka
  27 24 Restauracja „Wrocławska”, Stalingradzka 14 Wrocławska
  29 03 Rodak Maksymilian, Kanonierska 11 Kanonierska
  28 27 Rolniczy Zespół Spółdzielczy, Grodziszcze Grodziszcze
  29 47 Rolniczy Zespół Spółdzielczy, Pszenno Pszenno
  24 25 Rolniczy Zespół Spółdzielczy, Wieruszów Wieruszów
  24 77 Rolniczy Zespół Spółdzielczy, im. Adama Mickiewicza, Panków Panków
  24 67 Rolniczy Zespół Spółdzielczy, im. [Bartosza] Głowackiego, Boleścin Boleścin
  21 44 Rolniczy Zespół Spółdzielczy, „Dobrobyt”, Witoszów Górny Witoszów Górny
  25 86 Rolniczy Zespół Spółdzielczy, „Dobrobyt”, Makowice Makowice
  24 68 Rolniczy Zespół Spółdzielczy, „Nowe Życie”, Krzczonów Krzczonów
  25 84 Rolniczy Zespół Spółdzielczy, „Ogniwo”, Gogołów Gogołów
  27 35 Rolniczy Zespół Spółdzielczy, „Plon”, Słotwina Słotwina
  20 40 Rolniczy Zespół Spółdzielczy, „Podhalanin”, Witoszów Dolny Witoszów Dolny
  31 93 Rolniczy Zespół Spółdzielczy, „Przyjaźń”, Kraszewice [Kraszowice] Świdnica, dzielnica Kraszowice
  22 78 Rolniczy Zespół Spółdzielczy, „Wolność” Burkatów Burkatów
  21 51 Rolniczy Zespół Spółdzielczy, „Zgoda”, Pogorzała 20 Pogorzała
  28 33 Rolniczy Zespół Spółdzielczy, „Zielony Sztandar”, Smiłowice [Śmiłowice] 2 Śmiałowice
  21 38 Rolniczy Zespół Spółdzielczy, „Zgoda”, Wilków koło Pszenna Wilków
  25 67 Rolniczy Zespół Spółdzielczy, „Zwycięstwo”, Opoczka Opoczka
  28 39 Rolski Witold, [Józefa] Stalina 20 plac 1000-lecia Państwa Polskiego
  23 85 Rossak Ryszard, Sienna 12 Sienna
  25 92 Roter Henryk, Okrężna 19 Okrężna
  29 38 „Ruch” Państwowe Przedsiębiorstwo Kolportażu, delegatura, Rynek 18 Rynek
  31 54 Rychter Henryk, Spółdzielcza 31 Spółdzielcza
  24 90 Rzeszutko Franciszek, wulkanizacja, Westerplatte 19 Westerplatte
  24 91 Rzeszutko Franciszek, mieszkanie, [Kazimierza] Pułaskiego 34 Kazimierza Pułaskiego
  26 87 Rzeźnia, Rzeźnicza 2 Rzeźnicza
  31 87 Rzeźnia
  S
  22 55 Salmonowicz Jan, mgr, Bolesława Chrobrego 10 Bolesława Chrobrego
  30 72 Safier Henryk, dentysta, [Kazimierza] Pułaskiego 25 Kazimierza Pułaskiego
  20 98 Sąd Powiatowy, [Królowej] Jadwigi 7 Franciszkańska
  27 40 Sąd Powiatowy, prezes, biuro
  Prokuratura Sądu
  - patrz: Prokuratura Powiatowa
  22 49 Schronisko dla Nieletnich, Sprzymierzeńców 1 Sprzymierzeńców
  28 25 Sekcja Motorowa Koła Sportowego „Stal”, [Michała Roli-] Żymierskiego 7 Grodzka
  28 26 Sekcja Motorowa Koła Sportowego „Stal”, kierownik, mieszkanie, Westerplatte 16 Westerplatte
  26 71 Siwek Ludwika, [Joachima] Lelewela 4 Joachima Lelewela
  31 90 Skład Opałowy, [Stefana] Żeromskiego 2 Stefana Żeromskiego
  31 52 Skowerenda Józef, [Lwa] Tołstoja 7 Lwa Tołstoja
  22 73 Słobódzki Kozar Mieczysław, Jagiellońska 2 Jagiellońska
  30 47 Słomski Stefan, [Romualda] Traugutta 6 Romualda Traugutta
  22 23 „Służba Polsce”, komitet powiatowy, Komunardów 14 Komunardów
  20 31 Smyczyński Władysław, warsztat blacharsko-instalacyjny, [Karola] Marksa 22 Kotlarska
  20 47 Soroka Zdzisław, Kanonierska Kanonierska
  24 15 Speidel Edward, Kraszewice [Kraszowice] 53 Świdnica, dzielnica Kraszowice
  SPÓŁDZIELNIE
  29 31 Budowlana, remont i konserwacja, [Michała Roli-] Żymierskiego 16 Grodzka
  29 37 Budowlana, remont i konserwacja, Kolejowa 8 Kolejowa
  21 52 Gminna „Samopomoc Chłopska”, Witoszów z siedzibą w Świdnicy, Kolejowa 10 Kolejowa
  21 53 Gminna „Samopomoc Chłopska”
  21 60 Gminna „Samopomoc Chłopska”
  21 64 Gminna „Samopomoc Chłopska”
  21 31 Gminna „Samopomoc Chłopska”, wiceprezes zarządu, Westerplatte 68 Westerplatte
  22 01 Gminna „Samopomoc Chłopska”, rolniczy dom towarowy, Rynek 40 Rynek
  20 35 Gminna „Samopomoc Chłopska”, sklep meblowy
  28 23 Gminna „Samopomoc Chłopska”, gospoda, Słotwina Słotwina
  22 87 Gminna „Samopomoc Chłopska”, piekarnia, Witoszów Witoszów
  30 10 Gminna „Samopomoc Chłopska”, sklep Nr 7, Opoczka Opoczka
  30 40 Gminna „Samopomoc Chłopska”, świetlica, Pionierów 1 Pionierów Ziemi Świdnickiej
  23 79 Gminna „Samopomoc Chłopska” w Lutomi, Bystrzyca Dolna Bystrzyca Dolna
  29 42 Gminna „Samopomoc Chłopska”, Pszenno Pszenno
  20 39 Gminna „Samopomoc Chłopska”, Wiejski Dom Towarowy, Rynek 37 Rynek
  21 87 Inwalidów im. [Juliana] Marchlewskiego, zakład mechaniczny, naprawa maszyn, [Józefa] Lewartowskiego 3 Środkowa
  29 60 Inwalidów im. [Juliana] Marchlewskiego, zarząd, [Karola] Marksa 17 Kotlarska
  28 62 Inwalidów im. [Juliana] Marchlewskiego, sklep wzorcowy, Rynek 19 Rynek
  25 04 Inwalidów im. [Juliana] Marchlewskiego, punkt usługowy Nr 2, Rynek 34 Rynek
  29 59 Inwalidów im. [Juliana] Marchlewskiego, punkt mechaniczny Nr 3, [Marcelego] Nowotki 46 Długa
  31 70 Inwalidów im. [Juliana] Marchlewskiego, farbiarnia chemiczna, Garbarska 36 Garbarska
  23 13 Inwalidów im. [Juliana] Marchlewskiego, punkt przyjęć Nr 1, [Kazimierza] Pułaskiego 8 Kazimierza Pułaskiego
  22 77 Inwalidów im. [Juliana] Marchlewskiego, punkt przyjęć Nr 2, plac Grunwaldzki 11 plac Grunwaldzki
  29 94 Inwalidów im. [Juliana] Marchlewskiego, dział papierniczy, [Marcelego] Nowotki 11 Długa
  21 45 Inwalidów im. [Juliana] Marchlewskiego, portiernia, [Karola] Marksa 17 Kotlarska
  31 19 Inwalidów im. [Juliana] Marchlewskiego, dział naprawy maszyn biurowych, Słotwina 41 Słotwina
  31 74 Pomocnicza Rzemieślnicza Branży Włókienniczej, [Michała Roli-] Żymierskiego 3 Grodzka
  28 83 Pomocnicza Rzemieślnicza Branży Włókienniczej, Rynek 32 Rynek
  31 12 Pomocnicza Przewozowa „Transport Konny”, Kolejowa 4 Kolejowa
  26 38 Powszechna Spożywców, prezes, Stalingradzka 20 Wrocławska
  22 40 Powszechna Spożywców, prezes, mieszkanie, Westerplatte 15 Westerplatte
  20 85 Powszechna Spożywców, wiceprezes, kierownik działu handlowego
  26 36 Powszechna Spożywców, sekretariat, sekcja personalna
  26 37 Powszechna Spożywców, dział handlowy, sekcja spożywcza warzywniczo-owocowa, przemysłowa
  23 36 Powszechna Spożywców, kontrola obrotów sklepowych, rada zakładowa, sekcja socjalna, szkolenie zawodowe
  30 49 Powszechna Spożywców, kontrola obrotów sklepowych, sekcja finansowa, główny księgowy, sekcja pracy i płacy, kasa
  30 48 Powszechna Spożywców, sekcja inwestycyjno-remontowa, administracja
  21 20 Powszechna Spożywców, dział piekarnictwa, kontrola techniczna
  25 69 Powszechna Spożywców, portiernia, dzielnicowe biuro opałowe Nr 5
  30 98 Powszechna Spożywców, świetlica, [Kazimierza] Pułaskiego 18 Kazimierza Pułaskiego
  25 19 Powszechna Spożywców, magazyn tary, dzielnicowe biuro opałowe Nr 3, magazyn główny, warsztat stolarski, Piekarska 7/9/12 Piekarska
  27 10 Powszechna Spożywców, warsztat ślusarski, Garbarska 6/8 Garbarska
  25 19 Powszechna Spożywców, dzielnicowe biuro opałowe Nr 3, Piekarska 12 Piekarska
  26 63 Powszechna Spożywców, dzielnicowe biuro opałowe Nr 4, 1 Maja 11 1 Maja
  25 69 Powszechna Spożywców, dzielnicowe biuro opałowe Nr 5, Stalingradzka 12 Wrocławska
  21 20 Powszechna Spożywców, kierownik działu piekarniczego, Stalingradzka 12 Wrocławska
  28 18 Powszechna Spożywców, sklep spożywczy Nr 1, Westerplatte 21 Westerplatte
  31 37 Powszechna Spożywców, sklep spożywczy Nr 4, Nadrzeczna [Mariana Buczka] 20 Kliczkowska
  27 85 Powszechna Spożywców, ciastkarnia Nr 5, [Marcelego] Nowotki 2 Długa
  31 03 Powszechna Spożywców, piekarnia nr 6, [Hanki] Sawickiej 1 Wałbrzyska
  24 27 Powszechna Spożywców, piekarnia Nr 7, [Mikołaja] Kopernika 44 Mikołaja Kopernika
  24 24 Powszechna Spożywców, sklep spożywczy Nr 7, [Królowej] Jadwigi 1 Franciszkańska
  31 02 Powszechna Spożywców, piekarnia Nr 3, Trybunalska 19 Trybunalska
  30 59 Powszechna Spożywców, sklep spożywczy Nr 10, Komunardów 9 Komunardów
  30 60 Powszechna Spożywców, sklep tekstylny Nr 12, Rynek 17 Rynek
  20 96 Powszechna Spożywców, sklep spożywczy Nr 17, Westerplatte 50 Westerplatte
  20 83 Powszechna Spożywców, sklep spożywczy Nr 18, [Zofii] Jaroszewicz 27 Wodna
  31 26 Powszechna Spożywców, sklep spożywczy Nr 19, Strzelińska 7 Strzelińska
  28 14 Powszechna Spożywców, piekarnia Nr 21, Księcia Bolko [Bolka Świdnickiego] 5 Księcia Bolka Świdnickiego
  20 84 Powszechna Spożywców, sklep spożywczy Nr 25, Dębowa 2 Dębowa
  27 60 Powszechna Spożywców,sklep papierniczy Nr 37, Rynek 9 Rynek
  21 75 Powszechna Spożywców, sklep spożywczy Nr 38, Główna 11 Główna
  31 38 Powszechna Spożywców, sklep spożywczy Nr 40, Sienna 2 Sienna
  27 75 Powszechna Spożywców, sklep pasmanteryjny Nr 46, [Marcelego] Nowotki 28 Długa
  27 58 Powszechna Spożywców, sklep konfekcyjny Nr 55, Rynek 5 Rynek
  21 36 Powszechna Spożywców, Wałbrzych, filia transportowa [w Świdnicy], Zygmuntowska 3 Zygmuntowska
  25 95 Pracy Fotografów „Jedność”, punkt usługowy Nr 7, [Michała Roli-] Żymierskiego 12 Grodzka
  29 72 Pracy Fotografów „Jedność”, punkt usługowy Nr 6, Rynek 32 Rynek
  20 07 Pracy Fryzjerskiej „Uroda”, biuro, Rynek 6 Rynek
  29 06 Pracy im. Marcelego Nowotki, biuro, Zamkowa 9 Zamkowa
  23 07 Pracy im. Marcelego Nowotki, sklep artykułów dziewiarskich Nr 1, Łukowa 1 róg Rynek Łukowa
  29 80 Pracy im. Marcelego Nowotki, dział wykańczalni, Zamkowa 9 Zamkowa
  24 94 Pracy im. Marcelego Nowotki, punkt usługowy Nr 2, Trybunalska 5 Trybunalska
  29 62 Pracy im. Marcelego Nowotki, magazyn, Zamkowa 9 Zamkowa
  28 05 Pracy „Instalator” metalowo-elektryczna, [Kazimierza] Pułaskiego 25 Kazimierza Pułaskiego
  29 07 Pracy „Instalator” metalowo-elektryczna, [Kazimierza] Pułaskiego 16 Kazimierza Pułaskiego
  28 93 Pracy „Jedność” szewsko-galanteryjne, punkt usługowy Nr 1, Komunardów 20 Komunardów
  20 06 Pracy „Jedność” szewsko-galanteryjna, punkt usługowy Nr 4, plac Grunwaldzki plac Grunwaldzki
  28 87 Pracy „Jedność” szewsko-galanteryjna, punkt usługowy Nr 5, [Marcelego] Nowotki 21 Długa
  28 90 Pracy „Jedność” szewsko-galanteryjna, punkt usługowy Nr 10, Westerplatte 54 Westerplatte
  29 34 Pracy „Jedność” szewsko-galanteryjna, punkt usługowy Nr 13, [Michała Roli-] Żymierskiego 1 Grodzka
  31 81 Kierownik, sekretariat, Spółdzielcza 14 Spółdzielcza
  30 57 Księgowość
  23 25 Kierownik, mieszkanie, [Waleriana] Łukasińskiego 2 Waleriana Łukasińskiego
  29 01 Pracy „Metalowiec”, zarząd, Spółdzielcza 35 Spółdzielcza
  20 48 Pracy „Metalowiec”, punkt zegarmistrzowski, [Kazimierza] Pułaskiego 2 Kazimierza Pułaskiego
  25 75 Pracy „Metalowiec”, punkt zegarmistrzowski, [Marcelego] Nowotki 5 Długa
  27 19 Pracy „Metalowiec”, warsztat elektro-techniczny, nawijanie silników elektrycznych, Westerplatte 17 Westerplatte
  30 36 Pracy Naprawy Wag i Aparatów Precyzyjnych, zarząd, księgowość, Budowlana 3 Budowlana
  27 13 Pracy Naprawy Wag i Aparatów Precyzyjnych, oddział techniczny
  25 07 Pracy „Nowe Życie”, sekretariat, Zamkowa 9 Zamkowa
  25 18 Pracy „Nowe Życie”, biuro produkcji
  25 20 Pracy „Nowe Życie”, dział kadr
  25 21 Pracy „Nowe Życie”
  20 72 Pracy „Nowe Życie”, magazyn
  25 23 Pracy „Nowe Życie”, kierownik, mieszkanie, Jagiellońska 13 Jagiellońska
  25 22 Pracy „Nowe Życie”, dział zamówień, Rynek 14 Rynek
  26 67 Pracy „Nowe Życie”, sklep Nr 1, [Marcelego] Nowotki 20 Długa
  29 74 Pracy „Nowe Życie”, sklep Nr 2, Rynek 25 Rynek
  30 42 Pracy „Nowe Życie”, punkt reperacyjny, Westerplatte 19 Westerplatte
  25 17 Pracy „Nowe Życie”, [Józefa] Lewartowskiego 8 Środkowa
  31 28 Pracy „Nowe Życie”, punkt usługow konfekcji męskiej i damskiej, Łukowa 10 Łukowa
  29 43 Pracy „Nowe Życie”, punkt usługowy, Witoszów Witoszów
  26 30 Pracy „Ochrona Mienia”, [Kazimierza] Pułaskiego 34 Kazimierza Pułaskiego
  31 46 Pracy „Przebudowa” remontowo-konserwacyjna, Łukowa 3 Łukowa
  27 11 Pracy „Przeładunek”, punkt Nr 11, Westerplatte 13 Westerplatte
  26 28 Pracy Transportowej „Siła”, Dworcowa Dworcowa
  21 25 Pracy Transportowej „Siła”, Kolejowa Kolejowa
  24 87 Pracy Usług Porządkowych w Wałbrzychu, oddział [w Świdnicy, [Józefa] Lewartowskiego 4 Środkowa
  31 35 Pracy Wyrobów Drzewnych i Różnych „26 Października”, dział techniczny, Okrężna 4 Okrężna
  29 67 Pracy Wyrobów Drzewnych i Różnych „26 Października”, biuro
  29 30 Pracy Wyrobów Drzewnych i Różnych „26 Października”, stolarnia, Stalingradzka 3 Wrocławska
  29 79 Pracy Wyrobów Drzewnych i Różnych „26 Października”, sklep, [Marcelego] Nowotki 19 Długa
  22 83 Pracy Wyrobów Drzewnych i Różnych „26 Października”, [Kazimierza] Pułaskiego 42 Kazimierza Pułaskiego
  20 92 Pracy Wyrobów Drzewnych i Różnych „26 Października”, kierownik, mieszkanie, [Waleriana] Łukasińskiego 2 Waleriana Łukasińskiego
  21 44 Produkcyjna „Dobrobyt”, Witoszów Górny Witoszów Górny
  25 86 Produkcyjna „Dobrobyt”, Makowice Makowice
  24 67 Produkcyjna im. [Bartosza] Głowackiego, Boleścin Boleścin
  24 77 Produkcyjna im. Adama Mickiewicza, Panków Panków
  28 27 Produkcyjna im. „Konstytucji Lipcowej”, Grodziszcze Grodziszcze
  24 68 Produkcyjna „Nowe Życie”, Krzczonów Krzczonów
  25 84 Produkcyjna „Ogniwo”, Gogołów Gogołów
  27 35 Produkcyjna „Plon”, Słotwina Słotwina
  20 40 Produkcyjna „Podhalanin” Witoszów Dolny Witoszów Dolny
  31 93 Produkcyjna „Przyjaźń”, Kraszewice [Kraszowice] Świdnica, dzielnica Kraszowice
  29 47 Produkcyjna Pszenno Pszenno
  24 25 Produkcyjna Wieruszów Wieruszów
  22 78 Produkcyjna „Wolność”, Burkatów Burkatów
  21 51 Produkcyjna „Zgoda”, Pogorzała 20 Pogorzała
  21 38 Produkcyjna „Zgoda”, Wilków koło Pszenna Wilków
  28 33 Produkcyjna „Zielony Sztandar”, Śmiłowice 2 Śmiałowice
  25 67 Produkcyjna „Zwycięstwo”, Opoczka Opoczka
  28 22 Rzemieślnicza Pracy Kominiarzy, [Marii] Konopnickiej 20 Marii Konopnickiej
  22 79 Rzemieślnicza Pracy „Omega”, mieszkanie, Oświęcimska 4 Ofiar Oświęcimskich
  25 02 Rzemieślnicza Pracy Szklarsko-Malarskiej, punkt usługowy szklarski Nr 20, [Józefa] Lewartowskiego 16 Środkowa
  29 56 Rzemieślnicza Pracy, punkt usługowy szyldowy Nr 20, Rynek 7 Rynek
  24 36 Rzemieślniczo-Wędliniarska Pracy, zarząd, [Kazimierza] Pułaskiego 18 Kazimierza Pułaskiego
  24 35 Rzemieślniczo-Wędliniarska Pracy, kierownik techniczny, [Kazimierza] Pułaskiego 20 Kazimierza Pułaskiego
  26 07 Rzemieślniczo-Wędliniarska Pracy, sklep masarski Nr 3 – stołówkowy, [Kazimierza] Pułaskiego 30 Kazimierza Pułaskiego
  29 91 Rzemieślniczo-Wędliniarska Pracy, warsztat masarski Nr 4, [Marcelego] Nowotki 8 Długa
  22 18 Rzemieślniczo-Wędliniarska Pracy, warsztat masarski Nr 5, Komunardów 12 Komunardów
  31 82 „Spólnota [Wspólnota] Pracy”, sklep, [Michała Roli-] Żymierskiego 5 Grodzka
  29 95 „Spólnota [Wspólnota] Pracy”, sklep Nr 14, Rynek 23 Rynek
  31 46 Techniczna Pracy Remontowo-Konserwacyjna „Przebudowa”, Łukowa 3 Łukowa
  24 95 Techniczno-Dentystyczna „Protetyka”, [Michała Roli-] Żymierskiego 19 Grodzka
  26 17 Techniczno-Dentystyczna „Protetyka”, kierownik, mieszkanie, Księcia Bolko [Bolka Świdnickiego] 22 Księcia Bolka Świdnickiego
  26 70 Stabrawa Władysław, plac [Michała] Drzymały 2 plac Michała Drzymały
  31 45 Stacja Benzynowa, Centrala Produktów naftowych 14, Stalingradzka 14 Wrocławska
  21 27 Stacja Opieki nad Matką i Dzieckiem, [Waleriana] Łukasińskiego 15 Waleriana Łukasińskiego
  24 71 Stacja Selekcji Roślin, Komorów Komorów
  25 91 Stadnik Marian, Główna 1 Główna
  23 73 Stankowski R., właściciel firmy „Pionier”, Łukowa 2 Łukowa
  29 17 Steiner Artur, Jagiellońska 2 Jagiellońska
  31 23 Stelmaszewski Bolesław, [Michała Roli-] Żymierskiego 12 Grodzka
  27 94 Stępień Stefan, Zachodnia 2 Zachodnia
  29 23 Stieber Franciszek, dentysta, [Kazimierza] Pułaskiego 2 Kazimierza Pułaskiego
  31 57 Stiepanow Edmund, Nadbrzeżna 7 Nadbrzeżna
  25 80 Stochła Władysław, [Joachima] Lelewela 14 Joachima Lelewela
  31 98 Stokłosa Bronisław, Spółdzielcza 3/4 Spółdzielcza
  08 Straż Pożarna, miejska komenda, Westerplatte 22 Westerplatte
  22 16 Straż Pożarna, telefon alarmowy
  27 82 Straż Pożarna, powiatowa komenda, kierownik personalny
  26 11 Sukiennik Irena, dr, Nadbrzeżna 1 Nadbrzeżna
  22 63 Syguła Ignacy, gospodarstwo ogrodnicze, Mieszka [Mieszka I] 22 Mieszka I
  31 91 Szabunia Marian, mgr adwokat, Sportowa 3 Sportowa
  25 78 Szary Muchim, [Józefa] Lewartowskiego 4 Środkowa
  26 94 Szczepański Władysław, [Bartosza] Głowackiego 3 Bartosza Głowackiego
  24 79 Szeller Stanisław, Jagiellońska 21 Jagiellońska
  SZKOŁY
  25 16 Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza, Budowlana 7 Budowlana
  20 32 Liceum Państwowe Ogólnokształcące dla Pracujących, Równa 11 Równa
  29 57 Liceum Państwowe Felczerskie, [Romualda] Traugutta 5 Romualda Traugutta
  21 42 Liceum Państwowe Felczerskie, internat, [Królowej] Jadwigi 18 Franciszkańska
  28 56 Liceum Państwowe Felczerskie, internat, Kanonierska 3 Kanonierska
  21 11 Liceum Państwowe Pedagogiczne, Kościelna 32 Kościelna
  21 12 Liceum Państwowe Pedagogiczne, internat, Kościelna 28 Kościelna
  24 61 Muzyczna Państwowa, Rynek 4 Rynek
  30 73 Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące, TPD, Równa 11 Równa
  24 12 Podstawowa Nr 1, Różana 6 Różana
  27 02 Podstawowa Nr 3, plac Wojska Polskiego plac Wojska Polskiego
  22 47 Podstawowa Nr 4
  26 40 Podstawowa TPD Nr 5, 1 Maja 21 1 Maja
  30 85 Podstawowa TPD Nr 7, Folwarczna Folwarczna
  28 49 Podstawowa Nr 8 z niemieckim językiem nauczania, [Joachima] Lelewela 17 Joachima Lelewela
  Przedszkola
  - patrz: Przedszkola
  26 41 Technikum Handlowe Centrali Rolniczo-Spółdzielczej „Samopomoc Chłopska”, plac [Włodzimierza] Lenina 7 plac św. Małgorzaty
  23 92 Technikum Handlowe Centrali Rolniczo-Spółdzielczej „Samopomoc Chłopska”, internat, [Hanki] Sawickiej 8 Wałbrzyska
  23 49 Technikum Mechaniczno-Elektryczne, Stalingradzka 63 Wrocławska
  29 53 Technikum Mechaniczno-Elektryczne, internat, Stalingradzka 40 Wrocławska
  30 75 Zasadnicza Metalowo-Elektryczna, Centralny Urząd Szkolenia Zawodowego, Kościelna 15 Kościelna
  21 00 Zasadnicza Metalowo-Elektryczna, internat, [Stefana] Żeromskiego 16 Stefana Żeromskiego
  21 17 Zasadnicza Metalowo-Elektryczna, warsztaty, Oświęcimska 15 Ofiar Oświęcimskich
  24 03 Warsztaty Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Sprzymierzeńców 1 Sprzymierzeńców
  23 25 Sznajderman Marian, [Waleriana] Łukasińskiego 2 Waleriana Łukasińskiego
  28 61 Szpital Chorób Zakaźnych, plac Wojska Polskiego 2 plac Wojska Polskiego
  27 44 Szpital Chorób Zakaźnych
  27 45 Szpital Chorób Zakaźnych
  27 46 Szpital Chorób Zakaźnych
  22 43 Szpital Miejski, Westerplatte 24/26 Westerplatte
  22 65 Szpital Miejski, biuro
  22 53 Szponar Franciszek, [Marcelego] Nowotki 20 Długa
  26 24 Szulman Ewa, warsztat stolarski, Kraszewice [Kraszowice] 33 Świdnica, dzielnica Kraszowice
  25 93 Szulman Stanisław, Księcia Bolko [Bolka Świdnickiego] 22 Księcia Bolka Świdnickiego
  29 73 Szynalski Franciszek, piekarnia i cukiernia, [Michała Roli-] Żymierskiego 4 Grodzka
  Ś
  25 31 Światłowski Ignacy, Jagiellońska 13 Jagiellońska
  23 42 Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych, centrala – portiernia, [Mariana] Buczka 30 Kliczkowska
  23 43 Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych, sekretariat dyrektora
  23 41 Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych, dział zbytu
  23 44 Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych, dział kadr, administracja, transport, socjalny
  23 48 Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych, dział zaopatrzenia – finansowy
  23 45 Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych, dział zaopatrzenia
  31 60 Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych
  23 47 Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych, przedszkole, Stalingradzka 79 Wrocławska
  28 34 Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych, mieszkanie, Jagiellońska 28 Jagiellońska
  21 68 Świdnicka Wytwórnia Octu, [Michała Roli-] Żymierskiego 8 Grodzka
  Świdnickie Fabryki Mebli, [Mariana] Buczka 1/3 Kliczkowska
  24 41 Świdnickie Fabryki Mebli, sekretariat, dyrektor
  23 67 Świdnickie Fabryki Mebli, główny inżynier
  31 94 Świdnickie Fabryki Mebli, główny księgowy
  25 38 Świdnickie Fabryki Mebli, zastępca dyrektora do spraw AH
  24 20 Świdnickie Fabryki Mebli, biuro techniczne
  26 15 Świdnickie Fabryki Mebli, kierownik personalny i sekretarz
  23 17 Świdnickie Fabryki Mebli, dział gospodarczy i rada zakładowa
  24 40 Świdnickie Fabryki Mebli, dział organizacji płacy i pracy
  23 64 Świdnickie Fabryki Mebli, dział zaopatrzenia
  27 25 Świdnickie Fabryki Mebli, dział zbytu i sekcja surowców
  22 17 Świdnickie Fabryki Mebli, dział I, przerzynalnia, Bystrzycka 34 Bystrzycka
  23 72 Świdnickie Fabryki Mebli, oddział III, Częstochowska 16 Częstochowska
  20 21 Świdnickie Fabryki Mebli, oddział IV, Bolesława Chrobrego 4 Bolesława Chrobrego
  20 23 Świdnickie Fabryki Mebli, oddział IV, portiernia
  28 52 Świdnickie Fabryki Mebli, garaż, Bystrzycka Bystrzycka
  25 09 Świdnickie Fabryki Mebli, żłobek fabryczny, Bystrzycka 23 Bystrzycka
  31 88 Świdnickie Zakłady Artykułów Technicznych, centrala-sekretariat, Bystrzycka 7 Bystrzycka
  25 05 Świdnickie Zakłady Artykułów Technicznych, dyrektor naczelny
  24 19 Świdnickie Zakłady Artykułów Technicznych, dyrektor techniczny, mieszkanie, Kanonierska 6 Kanonierska
  31 41 Świdnickie Zakłady Artykułów Technicznych, dyrektor zakładu
  23 60 Świdnickie Zakłady Artykułów Technicznych, dział zaopatrzenia i zbytu
  31 72 Świdnickie Zakłady Artykułów Technicznych, sekretarz POP PZPR
  31 87 Świdnickie Zakłady Artykułów Technicznych, dział kadr
  31 42 Świdnickie Zakłady Artykułów Technicznych, dział techniczny
  26 86 Świdnickie Zakłady Artykułów Technicznych, świetlica
  20 51 Świdnickie Zakłady Artykułów Technicznych, zaopatrzenie
  20 52 Świdnickie Zakłady Artykułów Technicznych, zaopatrzenie
  Świdnickie Zakłady Gastronomiczne, [Marcelego] Nowotki 33 Długa
  28 13 Świdnickie Zakłady Gastronomiczne, dyrekcja, dział handlowy
  30 70 Świdnickie Zakłady Gastronomiczne, dyrektor, mieszkanie, [Michała Roli-] Żymierskiego 10 Grodzka
  27 69 Świdnickie Zakłady Gastronomiczne, „Bar Jutrzenka”, [Marcelego] Nowotki 2 Długa
  28 24 Świdnickie Zakłady Gastronomiczne, „Bar Zacisze”, [Marcelego] Nowotki 58 Długa
  29 69 Świdnickie Zakłady Gastronomiczne, ciastkarnia Nr 1, [Karola] Marksa 18 Kotlarska
  21 67 Świdnickie Zakłady Gastronomiczne, „Jadłodajnia Robotnicza”, [Hanki] Sawickiej 1 Wałbrzyska
  26 83 Świdnickie Zakłady Gastronomiczne, kawiarnia „Szarotka”, Rynek 8 Rynek
  25 01 Świdnickie Zakłady Gastronomiczne, restauracja „Bystrzycka”, plac [Michała] Drzymały 6 plac Michała Drzymały
  29 20 Świdnickie Zakłady Gastronomiczne, restauracja „Popularna”, plac Grunwaldzki 12 plac Grunwaldzki
  20 25 Świdnickie Zakłady Gastronomiczne, restauracja „Przodownik”, Komunardów 14 Komunardów
  24 62 Świdnickie Zakłady Gastronomiczne, restauracja „Sportowa”, [Karola] Marksa 11 Kotlarska
  27 24 Świdnickie Zakłady Gastronomiczne, restauracja „Wrocławska”, Stalingradzka 14 Wrocławska
  20 95 Świdnickie Zakłady Gastronomiczne, restauracja „Współczesna”, [Michała Roli-] Żymierskiego 1 Grodzka
  26 08 Świdnickie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych, centrala, [Michała Roli-] Żymierskiego 1 51/55 [Michała Roli-] Żymierskiego 1
  28 81 Świdnickie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych, dyrektor
  28 86 Świdnickie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych, główny inżynier
  25 03 Świdnickie Zakłady Białoskórniczo-Rękawicznicze, sekretariat, [Mariana] Buczka 29 Kliczkowska
  26 77 Świdnickie Zakłady Białoskórniczo-Rękawicznicze, stolarnia Nr 1 i magazyn, Oświęcimska 21 Ofiar Oświęcimskich
  27 92 Świdnickie Zakłady Białoskórniczo-Rękawicznicze, kierownik stolarni Nr 1
  26 68 Świdnickie Zakłady Białoskórniczo-Rękawicznicze, kierownik stolarni Nr 2, Westerplatte 44 Westerplatte
  22 09 Świdnickie Zakłady Białoskórniczo-Rękawicznicze, Witoszów Górny Witoszów Górny
  31 62 Świdnickie Zakłady Białoskórniczo-Rękawicznicze, tartak, Westerplatte 46 Westerplatte
  25 47 Świdnickie Zakłady Przemysłu Wełniarskiego, Bystrzycka 49 Bystrzycka
  25 48 Świdnickie Zakłady Przemysłu Wełniarskiego, wydział personalny
  28 03 Świdnickie Zakłady Przemysłu Wełniarskiego
  21 04 Świdnickie Zakłady Terenowego Przemysłu Materiałów Budowlanych, Oświęcimska Ofiar Oświęcimskich
  22 26 Świdnickie Zakłady Terenowego Przemysłu Materiałów Budowlanych
  21 07 Świetlica Fabryki Wagonów, Rynek 25 Rynek
  T
  24 48 Tabizel Szymon, Bohaterów Ghetta [Getta] 21 Bohaterów Getta
  21 74 Tatara Zbigniew, [Karola] Marksa 18 Kotlarska
  21 11 Teatr Państwowy, Rynek Rynek
  23 90 Teatr Państwowy
  22 62 Tokarczyk Ryszard, Stalingradzka 22 Wrocławska
  26 72 Tomaszewski Józef, Kanonierska 5 Kanonierska
  30 01 Tomczyk Edward, lekarz, [Józefa] Stalina 16 plac 1000-lecia Państwa Polskiego
  30 34 Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, Stalingradzka 8 Wrocławska
  25 66 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce, Bohaterów Ghetta [Getta] 19 Bohaterów Getta
  27 78 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce, przedszkole, [Romualda] Traugutta 7 Romualda Traugutta
  30 44 Tracz Józef, dr filozofii, Jagiellońska 6 Jagiellońska
  21 02 „Transport”, Przedsiębiorstwo Przewozowe, Kolejowa 1 Kolejowa
  31 12 „Transport Konny”, Pomocnicza Spółdzielnia Przewozowa, Kolejowa 4 Kolejowa
  Transport
  - patrz: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Transportowe MHD
  - patrz: Filia Transportowa
  - patrz: Spółdzielnia Pracy Transportowej
  20 28 Trembulak Antoni, Bracka 9 Bracka
  24 01 Trzciński Lech Jerzy, Trybunalska 24 Trybunalska
  22 81 Trzęsowski Józef, [Karola] Marksa 29 Kotlarska
  28 20 Twardowski Edmund, Nadbrzeżna 48 Nadbrzeżna
  U
  30 19 Uczeń Lidia, Bolesława Chrobrego 5 Bolesława Chrobrego
  28 84 Urban Jan, Stalingradzka 11 Wrocławska
  21 08 Urkliński Adam, Jagiellońska 18 Jagiellońska
  28 64 Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego
  28 54 Urząd Miar, obwodowy, [Marcelego] Nowotki 72 Długa
  V
  29 22 „Veritas”, Księgarnia-Dewocjonalna, [Marcelego] Nowotki 48 Długa
  W
  29 54 Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Skupu Surowców Włókienniczych i Skórzanych, magazyn, Kościelna 3 Kościelna
  31 20 Wałbrzyskie Zakłady Piwowarsko-Słodownicze, państwowa hurtownia piwa, Stalingradzka 8 Wrocławska
  21 47 Wałbrzyskie Zakłady Piwowarsko-Słodownicze
  28 69 Warsztat Elektro-Mechaniczny, A. Michalski, Rynek 10 Rynek
  28 09 Warsztat Kowalski, Nadrzeczna [Mariana Buczka] 13 Kliczkowska
  26 24 Warsztat Stolarski, Szulman Ela, Kraszewice [Kraszowice] 33 Świdnica, dzielnica Kraszowice
  30 95 Warsztaty Zasadniczej Szkoły Metalowo-Elektrycznej, Bystrzycka 12 Bystrzycka
  24 03 Warsztaty Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Sprzymierzeńców 1 Sprzymierzeńców
  21 82 Wasilewska Józefa, dyplomowana położna, Jagiellońska 11 Jagiellońska
  21 72 Wasilewski Czesław, dr, Bolesława Chrobrego 9 Bolesława Chrobrego
  27 83 Wiejski Dom Kultury, Witoszów Dolny Witoszów Dolny
  23 89 Wieża Ciśnień
  31 77 Więzienie
  21 66 Wijas Józef, Słotwina 63 Słotwina
  30 74 Wiktor Mieczysław, dr medycyny, Rynek 28 Rynek
  25 63 Witelson Salomon, [Stefana] Żeromskiego 13 Stefana Żeromskiego
  27 43 Wodociągi Miejskie, Śląska 29 Śląska
  20 63 Wojewódzka Zbiornica Przemysłowych Surowców Wtórnych, Kręta 3 Kręta
  20 18 Wojewódzkie Biuro Projektów we Wrocławiu, Wielobranżowy Dział terenowy, [Michała Roli-] Żymierskiego 16 Grodzka
  27 88 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Hurtu Spożywczego, hurtownia, dział handlowy, [Michała Roli-] Żymierskiego 15 Grodzka
  31 49 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Hurtu Spożywczego, kierownik
  26 23 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Hurtu Spożywczego, magazyn Nr 1
  27 52 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Hurtu Spożywczego, magazyn Nr 2, Kolejowa 10 Kolejowa
  25 60 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Hurtu Spożywczego, magazyn Nr 3, PMS przy stacji kolei Świdnica Przedmieście
  21 06 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Hurtu Spożywczego, magazyn Nr 4, [Michała Roli-] Żymierskiego 12 Grodzka
  31 64 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Przewozowe MHD, Rynek 30 Rynek
  29 55 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Transortowe MHD - garaże
  29 48 Wojskowa Komenda Rejonowa
  29 00 Woźnicki Kazimierz, Wschodnia 21 Wschodnia
  26 66 Woźniak Lucjan, Kwiatowa 1 Kwiatowa
  31 07 Wrocławskie Okręgowe Przedsiębiorstwo Obrotu Zwierzętami Rzeźnymi, oddział powiatowy, [Michała Roli-] Żymierskiego 15 Grodzka
  31 08 Wrocławskie Okręgowe Przedsiębiorstwo Obrotu Zwierzętami Rzeźnymi
  20 33 Wrocławskie Okręgowe Zakłady Młynarskie, zespół młynów, Westerplatte 2 Westerplatte
  28 50 Wrocławskie Okręgowe Zakłady Młynarskie, referat handlowy, księgowość, techniczny, personalny
  22 02 Wrocławskie Okręgowe Zakłady Młynarskie, młyn Nr 2, wartownia, Stalingradzka 76 Wrocławska
  22 10 Wrocławskie Okręgowe Zakłady Młynarskie, młyn Nr 3, kierownik młyna, Śmiałowice Śmiałowice
  29 78 Wroclawskie Okręgowe Zakłady Tuczu Przemysłowego, baza opasowa, [Waleriana] Łukasińskiego 7 Waleriana Łukasińskiego
  22 40 Wudniak Marian, Westerplatte 13 Westerplatte
  29 11 „Wulkanizacja”, Komorowski Marian, Stalingradzka 14 Wrocławska
  27 22 Wydział Komunikacji Drogowej, Prezydium Powiatowe rady Narodowej, [Joachima] Lelewela 18 Joachima Lelewela
  26 92 Wydział Zdrowia, miejski, Bolesława Chrobrego 5 Bolesława Chrobrego
  26 93 Wydział Zdrowia, miejski
  21 13 Wydział Zdrowia, powiatowy, plac Grunwaldzki 3 plac Grunwaldzki
  22 94 Wydział Zdrowia, powiatowy, stacja sanitarno-epidemiologiczna
  23 35 Wydział Zdrowia, kolumna transportu sanitarnego, garaże, Ryek 10 Rynek
  24 73 Wysocki Jan, dr, Jagiellońska 15 Jagiellońska
  25 97 Wyszyński Wacław, [Waleriana] Łukasińskiego 29 Waleriana Łukasińskiego
  28 19 Wytwórnia Kleju i Mączki Kostnej, Bystrzyca Dolna Bystrzyca Dolna
  Z
  30 69 Zabłocki Kazimierz, dr, adwokat, Księcia Bolko [Bolka Świdnickiego] 12 Księcia Bolka Świdnickiego
  26 06 Zacharski Julian, [Juliusza] Słowackiego 2 Juliusza Słowackiego
  30 21 Zagrobelny Antoni, [Stanisława] Wyspiańskiego 1 Stanisława Wyspiańskiego
  30 09 Zając Mieczysław, Księcia Bolko [Bolka Świdnickiego] 4 Księcia Bolka Świdnickiego
  27 93 Zając Tadeusz, [Józefa] Stalina 17 aleja Niepodległości
  29 81 Zajączkowski Bolesław, Wodna [Zofii Jaroszewicz] 32 Wodna
  30 04 Zajdman Dawid, [Joachima] Lelewela 16 Joachima Lelewela
  27 57 Zakład Dentystyczny, Trybunalska 23 Trybunalska
  31 40 Zakład Elektro-Radiotechniczny „Radio-Świat”, [Kazimierza] Pułaskiego 16 Kazimierza Pułaskiego
  28 16 Zakład Poprawczy, [Romualda] Traugutta 16 Romualda Traugutta
  28 17 Zakład Poprawczy, mieszkanie, Sprzymierzeńców 4 Sprzymierzeńców
  28 19 Zakład Przetworów Kostnych „Pionier”, Bystrzyca Dolna Bystrzyca Dolna
  27 41 Zakład Sieci Elektrycznej, Rejon Strzegom, Podokręg Wałbrzych, Równa 13 Równa
  22 25 Zakład Sieci Elektrycznej, technik, mieszkanie, Oświęcimska 26 Ofiar Oświęcimskich
  29 17 Zakład Sieci Elektrycznej, technik, mieszkanie, Jagiellońska 2 Jagiellońska
  21 21 Zakład Sieci Elektrycznej, rozdzielnia elektryczna
  20 66 Zakład Szklarski, Kowalek Józef, [Marcelego] Nowotki 26 Długa
  24 37 Zakład Zbytu Energii Elektrycznej, biuro, Równa 12 Równa
  21 49 Zakład Zbytu Energii Elektrycznej, licznikownia
  27 67 Zakład Zbytu Energii Elektrycznej, kierownik licznikowni, mieszkanie, Jagiellońska 16 Jagiellońska
  22 28 Zakład Zbytu Energii Elektrycznej, kierownik rejonu, mieszkanie, [Zofii] Jaroszewicz 14 Wodna
  26 87 Zakłady Mięsne w Wałbrzychu, Rzeźnia, Rzeźnicza 2 Rzeźnicza
  31 75 Zakłady Mięsne w Wałbrzychu
  23 51 Zakłady Wytwórcze Aparatury Precyzyjnej, centrala, [Waleriana] Łukasińskiego 26/28 Waleriana Łukasińskiego
  23 52 Zakłady Wytwórcze Aparatury Precyzyjnej
  23 53 Zakłady Wytwórcze Aparatury Precyzyjnej
  26 25 Zakłady Wytwórcze Aparatury Precyzyjnej
  25 87 Zakłady Wytwórcze Aparatury Precyzyjnej
  24 00 Zakłady Wytwórcze Aparatury Precyzyjnej
  22 04 Zakłady Wytwórcze Aparatury Precyzyjnej
  25 94 Zakłady Wytwórcze Aparatury Precyzyjnej
  26 04 Zakłady Wytwórcze Aparatury Precyzyjnej, klub robotniczy, [Juliana] Marchlewskiego 12 Księżnej Agnieszki
  29 76 Zakłady Wytwórcze Aparatury Precyzyjnej, przedszkole, [gen. Władysława] Sikorskiego 1 gen. Władysława Sikorskiego
  21 24 Zakłady Wytwórcze Aparatury Precyzyjnej, straż pożarna, [Waleriana] Łukasińskiego 26 Waleriana Łukasińskiego
  23 56 Zakłady Wytwórcze Aparatury Precyzyjnej, żłobek, [Juliana] Marchlewskiego 10 Księżnej Agnieszki
  26 06 Zakłady Wytwórcze Aparatury Precyzyjnej, mieszkanie, Jagiellońska 26 Jagiellońska
  29 03 Zakłady Wytwórcze Aparatury Precyzyjnej, mieszkanie, Kanonierska 11 Kanonierska
  20 05 Zakłady Wytwórcze Aparatury Precyzyjnej, hotel robotniczy, Zamkowa 5 Zamkowa
  30 62 Zakłady Wytwórcze Elektrotechniki Motoryzacyjnej, centrala, Równa 18/20 Równa
  30 63 Zakłady Wytwórcze Elektrotechniki Motoryzacyjnej, centrala
  30 64 Zakłady Wytwórcze Elektrotechniki Motoryzacyjnej, dyspozytor
  30 65 Zakłady Wytwórcze Elektrotechniki Motoryzacyjnej
  24 26 Zakłady Wytwórcze Elektrotechniki Motoryzacyjnej
  24 27 Zakłady Wytwórcze Elektrotechniki Motoryzacyjnej, ambulatorium
  24 28 Zakłady Wytwórcze Elektrotechniki Motoryzacyjnej, dział księgowości
  24 06 Zakłady Wytwórcze Elektrotechniki Motoryzacyjnej
  24 07 Zakłady Wytwórcze Elektrotechniki Motoryzacyjnej, dział zaopatrzenia
  27 01 Zakłady Wytwórcze Elektrotechniki Motoryzacyjnej
  28 96 Zakłady Wytwórcze Elektrotechniki Motoryzacyjnej
  30 14 Zakłady Wytwórcze Elektrotechniki Motoryzacyjnej
  30 15 Zakłady Wytwórcze Elektrotechniki Motoryzacyjnej
  23 69 Zakłady Wytwórcze Elektrotechniki Motoryzacyjnej, Oddział Zaopatrzenia Robotniczego
  23 22 Zakłady Wytwórcze Elektrotechniki Motoryzacyjnej, Oddział Zaopatrzenia Robotniczego
  20 38 Zakłady Wytwórcze Elektrotechniki Motoryzacyjnej, Dom Kultury, Stalingradzka 50 Wrocławska
  21 28 Zaporowski Edward, dr, Kwiatowa 1 Kwiatowa
  27 07 Zaręba Władysław, [Mikołaja] Kopernika 18 Mikołaja Kopernika
  30 55 Zarząd Miejski Ligi Przyjaciół Żołnierza, [Michała Roli-] Żymierskiego 16 Grodzka
  28 77 Zarząd Nieruchomości, dział ogólny, Rynek 10 Rynek
  28 78 Zarząd Nieruchomości, dział techniczny
  24 39 Zarząd Powiatowy Związku „Samopomoc Chłopska”, plac Grunwaldzki 2 Plac Grunwaldzki
  28 46 Zawadzki Bolesław, [Marcelego] Nowotki 20 Długa
  20 64 Zespół Adwokacki, [Królowej] Jadwigi 7 Franciszkańska
  27 97 Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego, Jelenia Góra, [Hanki] Sawickiej 15 Wałbrzyska
  27 96 Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego, Okrężna 3 Okrężna
  27 89 Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego
  20 62 Zjednoczenie Przemysłu Mleczarskiego we Wrocławiu, Zakład Mleczarski, Spacerowa 13 Spacerowa
  20 65 Zjednoczenie Przemysłu Mleczarskiego
  25 96 Zjednoczenie Stronnictwo Ludowe, powiatowy komitet wykonawczy, plac Grunwaldzki 2 plac Grunwaldzki
  30 15 Złotkiewicz Jan, Jagiellońska 17 Jagiellońska
  25 70 Zodrow, inż., [Józefa] Stalina 15 aleja Niepodległości
  22 12 Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług, [Stefana] Żeromskiego 10 Stefana Żeromskiego
  ZWIĄZKI
  24 89 Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, Westerplatte 68 Westerplatte
  20 57 Młodzieży Polskiej, zarząd powiatowy, Jagiellońska 5 Jagiellońska
  20 82 Młodzieży Polskiej, zarząd miejski
  29 45 Nauczycielstwa Polskiego, 1 Maja 21 1 Maja
  Związek Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
  - patrz: Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
  22 34 Związek Zawodowy Pracowników Łączności, plac Grunwaldzki 1 plac Grunwaldzki
  Ż
  20 29 Żłobek Dzielnicowy Nr 1, plac Wojska Polskiego 4 plac Wojska Polskiego
  31 92 Żłobek Dzielnicowy Nr 2, [Marii] Konopnickiej 1 Marii Konopnickiej
  25 09 Żłobek Dzielnicowy przy Świdnickiej Fabryce Mebli, Bystrzycka 23 Bystrzycka
  23 56 Żłobek Dzielnicowy przy Zakładach Wytwórczych Aparatury Precyzyjnej, [Juliana] Marchlewskiego 10 Księżnej Agnieszki
  20 01 Żłobek Dzielnicowy, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, plac [Włodzimierza] Lenina 15 plac św. Małgorzaty
  21 79 Żydowska Kongregacja Wyznaniowa, Bohaterów Ghetta [Getta] 22 Bohaterów Getta
  30 41 Żuk Henryka, [Romualda] Traugutta 2 Romualda Traugutta 2

  Wykaz skrótów.

  Skrót Znaczenie
  MHD Miejski Handel Detaliczny
  POP PZPR Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
  TPD Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

  Kategoria: Historia Świdnicy 1945-1989, Nowości

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz