1999.12. Kronika powiatu świdnickiego ▪ Rafał Bednarz

Opublikowano: 14 czerwca 2012, Odsłon: 3 417
 • 16 grudnia

  W dniu 16 grudnia br. funkcję rzecznika prasowego Starostwa Powiatowego w Świdnicy objął Rafał Bednarz.

  17 grudnia

  Wizytacja na „Latawcu”

  Zakończyła się dwudniowa wizytacja, jaką w świdnickim szpitalu „Latawiec” w budowie przeprowadził dr Maciej Murkowski, Kierownik Zakładu Szpitalnictwa Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia w Warszawie.

  Szpital „Latawiec” do tej pory budowany był w oparciu o projekty z lat osiemdziesiątych XX w. Aby dostosować go do obecnych potrzeb niezbędne są zmiany projektowe. Każda natomiast zmiana w projekcie szpitala, przed zatwierdzeniem jej przez starostę powiatowego, musi być zaopiniowana przez Ministerstwo Zdrowia. COEOZ, którego przedstawicielem jest dr Murkowski jest instytucją współpracującą z Ministerstwem Zdrowia właśnie w zakresie projektowania sieci szpitali w Polsce. To Centrum przygotuje opinię w zakresie zmian w projekcie budowy szpitala „Latawiec”.

  Przedstawiciel Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia w ciągu swej dwudniowej wizytacji obejrzał zarówno budowaną część szpitala „Latawiec”, jak i oddziały już oddane do użytku. Ocenił także istniejący przy ul. Westerplatte w Świdnicy szpital Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Na zakończenie wizyty dr Maciej Murkowski spotkał się ze starostą świdnickim Wojciechem Murdzkiem, wicestarostą Jackiem Wajsem, dyrektorem SP ZOZ w Świdnicy Andrzejem Zającem, dyrektorem szpitala „Latawiec” w budowie Jerzym Bieleckim oraz główną projektantką szpitala „Latawiec”. W trakcie spotkania, wizytator stwierdził, że baza świdnickiego szpitala przy ul. Westerplatte jest niezadowalająca i zakończenie budowy szpitala „Latawiec” w jak najszybszym czasie jest konieczne.

  Powołując się na informację opublikowaną w „Rzeczpospolitej” prawdopodobnie w przyszłym roku na szpital „Latawiec”, oprócz zakładanych 8 mln złotych powiat świdnicki dostanie dodatkowo 9,5 mln złotych. Tak założyła Sejmowa Komisja Finansów Publicznych. Projekt budżetu państwa na 2000 rok będzie jeszcze po raz drugi czytany w Sejmie.

  Wojewoda zabrania

  Do 13 lutego 2000 roku obowiązuje rozporządzenie wojewody dolnośląskiego z dnia 26 listopada 1999 roku dotyczące zasad sprzedaży i używania materiałów pirotechnicznych na terenie naszego województwa.

  Zgodnie z przepisami zawartymi w porozumieniu zabronione jest używanie artykułów i materiałów pirotechnicznych w miejscach publicznych oraz we wszystkich innych miejscach gdzie może to spowodować zagrożenie życia i zdrowia ludzi. Rozporządzenie dopuszcza możliwość używania artykułów i materiałów pirotechniczne, ale tylko w uzgodnieniu ze strażą pożarną.

  Rozporządzenie mówi m.in. także o tym, że artykułów i materiałów pirotechnicznych nie można sprzedawać na targowiskach i w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego. Co ważne nie można ich także sprzedawać osobom, które nie ukończyły 18 roku życia.

  Wielkimi krokami zbliża się Sylwester 1999-2000. Każdy kto złamie przepisy zawarte w rozporządzeniu może narazić się na karę grzywny (nawet do 5 tys. zł) albo karę nagany.

  Wigilia przełomu tysiącleci

  Polski chodzony na minimum 500 par, dziesiątki litrów barszczu i życzenia świąteczne w kilku językach świata – to tylko niektóre atrakcje Wigilii Przełomu Tysiącleci, którą organizuje świdnickie stowarzyszenie „ITON” wraz z Urzędem Miejskim w Świdnicy i Świdnickim Ośrodkiem Kultury. Impreza odbędzie się we wtorek 21 grudnia 1999 roku na świdnickim Rynku i potrwa 3 godziny. W programie znalazły się m.in.: koncert Ryszarda Fidlera i Zespołu „Viatori”, jasełka w wykonaniu Marioli Mackiewicz i młodzieży II LO w Świdnicy oraz wielkie składanie życzeń, w którym uczestniczyć będą także władze powiatu świdnickiego.

  Organizatorzy zapraszają do udziału w imprezie wszystkich mieszkańców powiatu świdnickiego. Każdy powinien stawić się z opłatkiem, chlebem i kubkiem do barszczu.

  22 grudnia

  Powiatowa wigilia

  Opłatkiem i życzeniami uczczono wczoraj w Domu Nauczyciela przy al. Niepodległości 14 w Świdnicy rozpoczynające się święta Bożego Narodzenia i zbliżający się nowy 2000 rok. Z zaproszenia przewodniczącego Rady Powiatu w Świdnicy Lubomira Trojanowskiego i starosty świdnickiego Wojciecha Murdzka skorzystało ok. 160 osób.

  W „powiatowej wigilii” wzięli udział przedstawiciele różnych środowisk: samorządowcy z terenu powiatu świdnickiego, dyrektorzy jednostek powiatowych, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych dla których organem prowadzącym jest powiat świdnicki, przedstawiciele kilku wyznań religijnych, wymiaru sprawiedliwości, wojska, policji, straży pożarnej, harcerstwa, związków zawodowych i partii politycznych oraz stowarzyszeń, a także środowisk kombatanckich.

  Oprócz tradycyjnego dzielenia się opłatkiem i składania sobie życzeń goście przewodniczącego Rady Powiatu i starosty świdnickiego podnieśli także symboliczny noworoczny toast.

  Najważniejszy jest budżet

  Budżet Powiatu na rok 2000, utworzenie jednostki budżetowej pod nazwą Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy oraz przystąpienie powiatu świdnickiego do „Stowarzyszenia Związku Powiatów Polskich” – to tylko niektóre z uchwał których podjecie przewidziano podczas XI sesji Rady Powiatu w Świdnicy. Najbliższa sesja Rady rozpocznie się 29 grudnia br. o godzinie 13.00 w sali Domu Nauczyciela przy Al. Niepodległości 14 w Świdnicy.

  23 grudnia

  Niepubliczny będzie działał

  Już wkrótce. w Żarowie rozpocznie działalność pierwsza ze spółek pracowniczych, która – na bazie należącej do powiatu Przychodni Rejonowej – stworzyła niepubliczny ZOZ. Sfinalizowano już umowę dzierżawy budynku żarowskiego ośrodka zdrowia.

  Jednym z wniosków, które podczas sesji Rady Powiatu w Świdnicy w czerwcu br. podjęli radni był ten, który dotyczył zmian w lecznictwie otwartym (przychodnie, ośrodki zdrowia). Radni zobowiązali wówczas Zarząd do działań mających na celu jak najszybsze usamodzielnienia się działających przychodni i ośrodków zdrowia poprzez przekazywanie ich zainteresowanym gminom lub też poprzez pomoc w tworzeniu niepublicznych ZOZ-ów.

  Rozmowy ze spółkami pracowniczymi dotyczące stworzenia na bazie powiatowych przychodni i ośrodków zdrowia niepublicznych ZOZ-ów rozpoczęły się jednak znacznie wcześniej. Żarowska grupa inicjatywna, swe starania o przejęcie Przychodni Rejonowej rozpoczęła jeszcze we wrześniu 1998 roku.

  Niepubliczny ZOZ „Medicus”, który powstał w Żarowie rozpocznie działalność już 1 stycznia 2000 roku.

  - Niewątpliwie spółkę czeka jeszcze sporo pracy, między innymi negocjacje z Kasą Chorych – mówi Jacek Wajs Wicestarosta Świdnicki . – Liczymy jednak na to, że stworzy ona dobrze działający niepubliczny ZOZ.

  Także Zarząd Powiatu w Świdnicy, na drodze do usamodzielnienia się lecznictwa otwartego czeka jeszcze mnóstwo pracy.

  - Chcielibyśmy, aby wszystkie zmiany w lecznictwie otwartym zakończyły się jeszcze przed końcem kwietnia 2000 roku – mówi Jacek Wajs.

  28 grudnia

  Jesteśmy lepsi

  - Daleko posunęliśmy się w procesie komunalizacji mienia – mówi Wojciech Murdzek starosta świdnicki. – Są powiaty, które nie skomunalizowały jeszcze nawet budynków swoich starostw, a powiat świdnicki komunalizację budynku swojego starostwa i wielu innych należących do niego nieruchomości ma już dawno za sobą.

  1 stycznia 1999 roku wraz z wejściem w życie reformy administracji, z mocy prawa powiaty przejęły m.in. nieruchomości. Zgodnie z literą prawa takie przejęcie mienia musi się jednak zakończyć decyzją komunalizacyjną wojewody, która potwierdza przejęcie mienia przez powiat.

  W powiecie świdnickim skomunalizowana została już bardzo dużą część nieruchomości – m.in. budynek Starostwa Powiatowego w Świdnicy (ul. Marii Curie-Skłodowskiej 7) budynek Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy (ul. Parkowa 2), kilka budynków w którym znajdują się placówki służby zdrowia i placówki oświatowe). Ale intensywne prace nad komunalizacją trwają nadal. Nadal czekamy na kolejne decyzje Wojewody, wciąż także przygotowywane są nowe wnioski.

  Problem YK2000 nam nie zagraża

  Starostwo Powiatowe w Świdnicy i obiekty innych jednostek podległych staroście świdnickiemu takich jak Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru, Powiatowy Inspektorat Weterynarii są przygotowane do problemu roku 2000.

  Prace nad przygotowaniem Starostwa Powiatowego w Świdnicy i innych jednostek z nim związanych do problemu roku 2000 trwały od początku roku 1999, od czasu gdy na nowo powstał powiat świdnicki. W tym czasie zabezpieczono przed awariami zasilania kluczowe dla Starostwa Powiatowego w Świdnicy jednostki komputerowe, uaktualniono programy użytkowe do wersji zgodnej z rokiem 2000, uzgodniono z dostawcami oprogramowania zgodność z rokiem 2000 oprogramowania, które dostarczyli do Starostwa Powiatowego, przeszkolono pracowników w zakresie działań awaryjnych w przypadku wystąpienia problemu roku 2000, opracowano także szczegółowy tryb postępowania w przypadku awarii systemów informatycznych funkcjonujących w Starostwie Powiatowym.

  To tylko niektóre z działań, które podjęto w związku z prawdopodobnym nadejściem „pluskwy milenijnej”. Ważne będą także bezpośrednie przygotowania, które nastąpią 30 i 31 grudnia. Ustalono także tryb pełnienia dyżurów w ramach Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 31 grudnia w godzinach pracy świdnickiego Starostwa dyżurował będzie jeden z członków zespołu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, zespołu który wchodzi w skład Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Po godzinach pracy dyżur w ramach Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego pełnić będzie Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy (al. Niepodległości 8-10). To oficer dyżurny PSP w przypadku wystąpienia objawów YK2000 zawiadomi telefoniczne starostę, który uruchomi odpowiednie procedury przewidziane na czas zakłóceń.

  - Po kilku miesiącach prac, przy stałym kontakcie z gminami, odpowiednimi służbami i organizacjami wspierającymi doradztwem oraz obsługą w zakresie problemu roku 2000 możemy ze spokojem patrzeć na dzień 1 stycznia roku 2000 – mówi starosta świdnicki Wojciech Murdzek.

  Nie nasze drogi

  Wraz z opadami śniegu, które w ubiegłym tygodniu nawiedziły nasz powiat, Zarząd Dróg Powiatowych, zarządzający drogami należącymi do powiatu świdnickiego zasypany został dziesiątkami telefonów od zdenerwowanych kierowców. Kierowcy skarżyli się na fatalny stan odśnieżania dróg, a raczej w niektórych przypadkach na jego brak.

  Rzecz jednak w tym, że zdecydowana większość tych uwag dotyczyła dróg, które przebiegają przez powiat świdnicki, ale do niego nie należą. W tym przedziale znajduje się kategorie dróg krajowych i wojewódzkich.

  30 grudnia

  Mamy budżet 2000

  Podczas wczorajszej, ostatniej już w tym roku XI sesji Rady Powiatu w Świdnicy radni uchwalili budżet na rok 2000 – bodaj najważniejszą z uchwał podejmowanych w ciągu roku przez Radę.

  Budżet powiatu świdnickiego w 2000 roku będzie zaledwie o kilka procent większy niż w roku ubiegłym. Zakłada on m.in. bardzo istotne zwiększenia środków na kulturę i sztukę (z 10.000 zł w 1999 roku do 46.500 w 2000 roku) oraz na kulturę fizyczną i sport (z 25.000 zł w 1999 roku do 110.000 zł w 2000 roku). W budżecie przewidziano także środki przeznaczone na częściowe sfinansowanie zakupu samochodów dla Państwowej Straży Pożarnej i Policji. Takie zakupy dojdą do skutku jeśli znajdą się inne podmioty, które chciałyby partycypować w ich kosztach. Deklaracje współfinansowania zakupu samochodu dla Policji padły już m.in. ze strony miasta Świdnica.

  Po raz pierwszy w tym roku w budżecie powiatu świdnickiego pojawiły się także niewielkie środki na pomoc osobom bezdomnym, środki na uruchomienie działań antykryzysowych, a także symboliczna kwota dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

  Skromny budżet powiatu na 2000 rok, niestety, nie pozwoli za to na uruchomienie jakichkolwiek poważnych inwestycji czy wykonanie części niezbędnych remontów w szkołach. Skromność powiatowej kasy nie pozwoli także na pełną restrukturyzację służby zdrowia. Czynione są jednak starania o zwiększenie kwoty jaką w projekcie budżetu państwa zapisano na budowę świdnickiego szpitala „Latawiec”.

  Problemem jest – co podkreślali podczas wczorajszej sesji radni – iż w zasadzie samodzielność finansowa powiatu jest tylko fikcją, bo możliwości uzyskiwania przez powiaty własnych dochodów są znikome (w 2000 roku dochody własne będą stanowić tylko 2,3% budżetu powiatu świdnickiego), a ich budżet jest tylko budżetem subwencji i dotacji zaplanowanych przez Ministerstwo Finansów.

  Uchwalony budżet jest mały, ale – z zachowaniem dużej dyscypliny – pozwala na poprawne funkcjonowanie powiatu – podsumowuje starosta świdnicki Wojciech Murdzek.

  Przejmujemy Powiatowy Urząd Pracy

  Radni zdecydowali wczoraj o utworzeniu od 1 stycznia 2000 roku jednostki budżetowej pod nazwą Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy.

  Przekazanie zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących problematyki bezrobocia przekazał powiatom ustawodawca. Nastąpiło to poprzez zmiany w ustawie z dnia 14 grudnia o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, zmiany które wprowadziła inna ustawa – z dnia 24 lipca 1998 roku o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa (tzw. ustawa „kompetencyjna”, która określała kompetencje organów administracji publicznej po reformie administracyjnej państwa). Ustawodawca stwierdził, że zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące problematyki bezrobocia realizować będą od dnia 1 stycznia 2000 roku powiatowe urzędy pracy wchodzące w skład powiatowej administracji zespolonej.

  Przejęcie przez powiat świdnicki Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy nie jest więc żadnym novum – powiaty zostały do tego po prostu zobligowane ustawą.

  A jaki będą pozytywy przejęcia Powiatowego Urzędu Pracy? Przede wszystkim należy podkreślić, że powiat będzie miał teraz przełożenie na rynek pracy oraz funkcjonowanie Urzędu Pracy. Szereg decyzji dotyczących rynku pracy podejmowanych było do tej pory przez Wojewódzki albo Krajowy Urząd Pracy, ale – jak podkreśla starosta świdnicki Wojciech Murdzek – „Mamy nadzieję, że te decyzje będą teraz w dużej mierze naszymi decyzjami – a znajomość lokalnego rynku pracy pozwoli na bardziej efektywną walkę z bezrobociem. Z pewnością pojawią się także nowe inicjatywy przeciwdziałające bezrobociu”.

  Ta zmiana zwierzchnictwa nad Powiatowym Urzędem Pracy na pewno nie wpłynie za to w pierwszych dniach stycznia na regularność wypłacania zasiłków dla bezrobotnych. Nawet jeśli z przelaniem ich na konto Funduszu Pracy spóźni się Krajowy Urząd Pracy to odpowiednie środki zostaną tymczasowo zabezpieczone przez powiat świdnicki.

  Powiat wejdzie w związek

  Zgodnie, radni podjęli wczoraj uchwałę o przystąpieniu powiatu świdnickiego do Związku Powiatów Polskich – organizacji skupiającej w tej chwili ponad 270 polskich powiatów. Zamierzenia dotyczące wejścia w skład tego stowarzyszenia powiat świdnicki miał jeszcze wiosną 1999 roku, jednak uczestnictwo w ZPP było wówczas jeszcze za drogie. Składka wynosiła wtedy tyle ile liczba mieszkańców powiatu przemnożona przez 10 gr. Dawało to sumę ok. 17 tys. zł rocznie Poza tym wiosną 1999 roku związek dopiero powstawał, a jego powodzeniu nikt nie dawał gwarancji.

  Dziś składka członkowska w stowarzyszeniu wynosi już o połowę mniej. Oznacza to, że za uczestnictwo w ZPP powiat świdnicki będzie musiał zapłacić w przyszłym roku 8.390 zł. Co jednak najważniejsze, a co podczas wczorajszej sesji Rady Powiatu podkreślał starosta świdnicki Wojciech Murdzek – Związek Powiatów Polskich przez rok stał się instytucją bardzo wpływową, a także – w miarę swojego rozwoju i rozrostu – poważną stroną w rozmowach – także z rządem.

  Jak czytamy w statucie Związku Powiatów Polskich celem stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, obrona wspólnych interesów powiatów oraz dążenie do społeczno gospodarczego rozwoju polskich powiatów.

  Nasz budżet w rękach…

  Radni zatwierdzili wczoraj wybór banku, który prowadził będzie bankową obsługę budżetu powiatu świdnickiego. W drodze przetargu wybrana została oferta Banku Zachodniego – II Oddziału przy ul. Głowackiego 2 w Świdnicy. Radni zatwierdzili wybór jakiego dokonała komisja przetargowa.

  Świdnicy, a związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego.


  Kategoria: Powiat świdnicki 1999-2009

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz