1945.07. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 22 października 2012, Odsłon: 2 634
 • 7 VII. Uruchomienie Urzędu Pocztowego przez pierwszego naczelnika poczty Stanisława Głydziaka. Budynek poczty był uszkodzony i miał wybite szyby od wybuchu w pobliżu 5 bomb w ostatnich dniach wojny. Urządzenia telekomunikacyjne Niemcy wywieźli w okolice Kłodzka, skąd sprowadzano je z powrotem w dniu 11 lipca. Personel składał się z naczelnika i 3 pracowników – Polaków.

  13 VII. Odbyło się pierwsze, organizacyjne posiedzenie Powiatowej Komisji Współpracy Międzypartyjnej z udziałem przedstawicieli PPR i PPS.

  15 VII. Grupa 34 pionierów przystąpiła do zorganizowania produkcji w tzw. „Szarparni” (późniejsze Państwowe Zakłady Przemysłu Wełnianego). W skład tej grupy wchodzili m.in.: Franciszka Świrska, Anna Kurakrewicz, Eugenia Pińczuk, Genowefa Ligensa i Władysław Pierełajko.

  17 VII-2 VIII. Konferencja w Poczdamie szefów rządów ZSRR, USA i Wielkiej Brytanii: Józefa Stalina, Harry’ego Trumana i Winstona Churchilla, na której m.in. ustalono zachodnie granice Polski i wyrażono zgodę na wysiedlenie Niemców z Ziem Odzyskanych.

  17 VII. W Urzędzie Pocztowym uruchomiono jedną szafkę automatycznej centrali telefonicznej. Uprzednio musiano naprawić kabel łączący centralę ze stacją wzmacniakową oraz kable miejskie poprzecinane podczas działań wojennych. W trzy dni później zostało uruchomione pierwsze połączenie międzymiastowe z Katowicami przez Nysę.

  20 VII. Objęcie kierownictwa Urzędu Informacji i Propagandy przez Bolesława Jaśkiewicza, działacza PPS. W tym czasie pracowali w Urzędzie: J. Plewniak (ref. polityczny), B. Zawadzki (ref. prasowy), J. Szklarzewicz (ref. propagandy i kontroli) oraz K. Smakulski (ref. techniczny). Ten ostatni był organizatorem Urzędu, wydelegowany w tym celu z Legnicy w dniu 9 lipca.

  21 VII. Walne zebranie organizacyjne pracowników Sądu Okręgowego i Sądów Grodzkich. Prezesem Sądu Okręgowego był wówczas Władysław Świątecki, prokuratorem zaś Antoni Regulski. Siedzibą Sądu Okręgowego był budynek przy ul. Jadwigi 7 [Franciszkańska] (Szkoła Podstawowa nr 10) [Szkoła Podstawowa nr 105].

  26 VII. Zawarcie pierwszego związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego. Oboje państwo młodzi – Albina Rożek i Franciszek Łoźny pracowali w sądzie, a ich świadkami byli dwaj sekretarze Sądu Okręgowego: Leon Jończyk i Zbigniew Szczepanowski.

  27 VII. Zebranie Komitetu Miejskiego PPR wybrało nowe władze: I sekretarzem został Władysław Ptak, a II – Stefan Kasprzyk. W skład KM weszli sekretarze komórek partyjnych oraz 4 członków z wyboru. Utworzono też sekretariat przemysłowy, którego zadaniem była m.in. pomoc w odbudowie i uruchamianiu zakładów.

  29 VII. Ukazał się pierwszy numer tygodniowego biuletynu informacyjnego pt. „Wiadomości Świdnickie”. Wydawcą był Urząd Informacji i Propagandy, a redaktorem naczelnym – Stanisław Szeller. Redakcja mieściła się w Rynku pod numerem 34.

  31 VII. Wydział Służby Śledczej przy Komendzie MO (mieściła się przy ul. Zamkowej 1) zgłosił do Komendy Wojewódzkiej w Legnicy zapotrzebowanie na przydział 10 rowerów i 3 motocykli, a także 16 pistoletów i 4 pistoletów maszynowych (funkcjonariusze MO posiadali początkowo jedynie karabiny), m.in. w związku z oznakami działalności tajnej organizacji niemieckiej. Kierownikiem Wydziału Śledczego był w tym czasie kpr. pchor. Kazimierz Tyłek, a jego zastępcą Franciszek Majchrzak.

  31 VII. Liczba ludności polskiej w mieście osiągnęła 3.206 osób.

  ● W lipcu uruchomiona została Fabryka Rękawiczek (obecnie: Dolnośląskie Zakłady Białoskórniczo-Rękawicznicze „Renifer”). Jej załogę stanowiło wówczas 30 osób.

  ● W lipcu nastąpiło otwarcie kina „Gdynia” przy ul. Zygmuntowskiej 1. Jego kierownikiem został A. Michalski.

  Sprawozdanie z działalności Wydziału Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej podawało, że do końca lipca w mieście wykonane zostały następujące prace: zmiana nazw szpitali, usunięcie napisów niemieckich, rejestracja aptekarzy, lekarzy, akuszerek i pielęgniarek, otwarcie kąpieliska, stadionu sportowego i pływalni, otwarcie polskiej fryzjerni „komfortowo urządzonej”, wydanie zezwoleń na otwarcie gabinetów lekarskich i dentystycznych, uporządkowanie przytułku dla starców i uruchomienie biura pośrednictwa pracy. Sprawozdanie podpisał kierownik Wydziału ZPiOS Antoni Wayda. Na stanowisko lekarza powiatowego został powołany dr Fryderyk Sass (jego następcą w okresie 1950-1952 był dr Mrożkiewicz, pełniący jednocześnie funkcję ordynatora Oddziału Dziecięcego w Szpitalu Miejskim).


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz