1945.12. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 22 października 2012, Odsłon: 1 985
 • 1 XII. Przybyły z Łodzi działacz PPS S. Rogalski rozpoczął organizowanie kół OM TUR. W sierpniu następnego roku 26 członków OM TUR ukończyło pierwszy w Świdnicy 6-miesięczny kurs dla kierowców samochodowych.

  2 XII. Utworzenie Powiatowej Rady Związków Zawodowych. Ukonstytuowała się ona jak następuje: przew. – Jan Gołębiewski (ZNP), zast. przew. – inż. Józef Kopytkiewicz i Stanisław Wójcik, sekretarz – Wincenty Okulicki, skarbnik – Stefan Kasprzyk, członkowie Prezydium – Stanisław Szeller i Józef Bielecki. Przewodniczącym Komisji Kontrolującej został Józef Więckowski. Po wyborach uchwalono wysłać do władz centralnych delegację z memoriałem w sprawie poprawy bytu pracowników. Zawierał on postulaty: zrównania płac pracowniczych, wypłacania diet, przyznania zniżek kolejowych, poprawy aprowizacji, przydziałów artykułów z UNRRA, zorganizowania Ubezpieczalni Społecznej i uregulowania spraw emerytalnych.

  4 XII. Utworzony został Komitet Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego na miasto i powiat. W skład Prezydium Komitetu weszli: wicestarosta Wojtasiewicz (przew.), wiceprezydent miasta Czesław Sędłak (przew. Wydziału Wykonawczego), T. Maykowski (sekretarz) i J. Malarczyk (sekretarz Kom. Wykon.). Na zebraniu organizacyjnym uchwalono wytyczne działalności.

  5 XII. Święto Mikołaja dla dzieci Szkoły nr 1 zorganizowane w sali Teatru Miejskiego. Uroczystość poprzedziła kwesta uliczna, która przyniosła 14.000 zł. Połowę tej kwoty przeznaczył komitet organizacyjny złożony z rodziców na zakup słodyczy i pieczywa dla dzieci.

  6 XII. Zebranie przedstawicieli urzędów, stronnictw politycznych i związków zawodowych, a także przedstawicieli społeczeństwa, zwołane przez delegatów Najwyższej Izby Kontroli, którzy pragnęli zapoznać się z bolączkami miasta i jego mieszkańców.

  9 XII. W teatrze odbył się recital śpiewaczy Tadeusza Zakrzewskiego, artysty zaangażowanego do świdnickiego zespołu. Ponownie wystąpił w koncercie wokalnym 24 stycznia 1946 roku wspólnie z Julią Żabińską.

  13 XII. Dużym wydarzeniem artystycznym stał się recital śpiewaczy słynnej artystki Ewy Bandrowskiej-Turskiej (akompaniator – Piotr Łoboz). Do teatru przybyli przedstawiciele władz cywilnych i wojskowych. Drugi występ artystki odbył się 16 grudnia, również w sali teatru.

  15 XII. Zarząd spółdzielni „Świt” postanowił udzielić wszystkim jej członkom 10 procentowego rabatu przy zakupach przedświątecznych i sylwestrowych.

  21 XII. Teatr Miejski wystawił rewię pt. „Śnieżna parada” w reżyserii R. Ratschki (z tekstami Franciszka Jarzyny). Wystąpili w niej: H. Biegańska, A. Dzierzbicka, Wesołowska, R. Ratschka, T. Zakrzewski, S. Żórawski i W. Jeżewski oraz zespół taneczny i orkiestra. Rewię grano 8 razy (21-23, 26-30 grudnia).

  31 XII. Stronnictwo Demokratyczne zorganizowało reprezentacyjny sylwestrowy bal maskowy w sali restauracyjnej hotelu przy ul. Miedzianej [Kotlarska]. Uczestniczyli w nim przedstawiciele władz miejskich i komendant wojskowy mjr Sławin. Kostiumy i maski wypożyczył uczestnikom balu Teatr Miejski.

  31 XII. Komenda Powiatowa MO posiadała 5 samochodów, 12 motocykli, 6 wozów i 31 koni. Na potrzeby stołówki hodowano też 13 krów i 8 świń. Milicjanci posiadali zielone mundury (khaki) z niebieskimi naramiennikami i kołnierzami. Najczęściej były to mundury niemieckie, odpowiednio przefarbowane.

  31 XII. Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego (Warsztaty Wagonowe) posiadały 29 obrabiarek do metali, 9 obrabiarek do drzewa, 24 spawarki elektryczne, 6 maszyn i urządzeń kuziennych, 27 pneumatyczno-elektrycznych wiertarek ręcznych i 1 suwnicę.

  ● Przeprowadzona przez Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza wspólnie z Urzędem Informacji i Propagandy „akcja gwiazdkowa” przyniosła w wyniku zbiórek i dobrowolnych ofiar kwotę 89.158 zł, którą przekazano na „gwiazdkę” dla żołnierzy i ich rodzin jak również dla rodzin repatriantów i żołnierzy Armii Radzieckiej. Z kwoty tej wydano też kilkadziesiąt zapomóg po ok. 300 zł zdemobilizowanym żołnierzom.

  ● W grudniu w Fabryce Maszyn i Aparatów uruchomiono agregat prądotwórczy, zasilany turbiną wodną z tzw. „Młynówki”, a także pierwsze obrabiarki. Zorganizowano też stołówkę zakładową.

  ● I Liceum Ogólnokształcącemu nadano w grudniu imię Jana Kasprowicza. Pierwszą wizytację szkoły przeprowadził z ramienia Kuratorium Wrocławskiego dr Bolesław Iwaszkiewicz.

  ● Urząd Stanu Cywilnego zarejestrował w ciągu roku 173 małżeństwa, 139 urodzin i 318 zgonów.

  Roczne dochody Urzędu Pocztowego wyniosły: z opłat pocztowych 272.667 zł, z opłat telefonicznych 122.887 zł i z opłat telegraficznych 80.305 zł.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz