1946.01. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 22 października 2012, Odsłon: 3 046
 • 1 I. Fabryka Maszyn i Aparatów została podporządkowana Zjednoczeniu Przemysłu Kotlarskiego z siedzibą w Krakowie. W dniu 3 stycznia utworzono w niej punkt sanitarny, zalążek przyszłego ambulatorium, prowadzony przez byłego sanitariusza wojskowego, Władysława Strojanowskiego.

  7 I. Dyrekcję Teatru Miejskiego objął Saturnin Żórawski.

  9 I. Wobec wzrastającej konkurencji ze strony sklepów prywatnych Zarząd spółdzielni „Świt” postanowił obniżyć w swoich sklepach ceny kawy prawdziwej, jaj i tłuszczu do poziomu kosztów własnych. Kierownikami sklepów „Świtu” byli w tym czasie: Marian Wudniak (przy ul. Jadwigi) [Franciszkańska], Wanda Belke (przy ul. Mennickiej), Maria Wudniakowa (przy ul. Westerplatte), Józefa Kuźniar (przy ul. Długiej) i Władysław Toczek.

  10 I. Przy Szkole Podstawowej nr 1 uruchomiono kursy dokształcające w zakresie 7 klas dla dorosłych. Zgłosiło się 17 słuchaczy. Zajęcia prowadzili: Władysław Pasek, Anna Mirowska i Radziwinowiczowa. Program obejmował 15 godzin zajęć tygodniowo.

  15 I. Zebranie organizacyjne Związku Pracowników Gastronomicznych. Prezesem został wybrany Jan Rodak.

  18 I. Teatr Miejski wystąpił z premierą „Przygody” J. Londona w 9 obrazach, w adaptacji scenicznej Franciszka Jarzyny. Wystąpili w niej: S. Żórawski (Sheldon), A. Dzierzbicka (Joanna), T. Zakrzewski (Tudor), Władysław Jeżewski (Noa-Noa), Władysław Sokalski (Kapitan), a w roli murzyńskiego chłopczyka-boya Andrzej Stauffer.

  20 I. Inspektorem Szkolnym został mianowany Stanisław Dużyński (jego następcą od maja 1946 roku był Stanisław Biernacki). Skład osobowy Inspektoratu przedstawiał się wtedy następująco: Władysław Demek – podinsp. oświaty dorosłych, Józef Kwiatkowski – podinsp. wychowania fizycznego, Roman Łopacki – instruktor spółdzielni uczniowskich i aprowizacji oraz Anna Górka – sekretarka.

  20 I. Komitet Miejski PPS zwołał w Domu Kultury przy ul. Jagiellońskiej wiec ogólnomiejski z udziałem władz i przedstawicieli stronnictw politycznych. Wygłoszono 3 referaty: polityczno-gospodarczy, na temat repatriacji Niemców (B. Jaśkiewicz – kier. Urzędu Inf. i Prop.) oraz o sprawach kobiet (Moszczańska – kier. Sekcji Kobiet PPS).

  20 I. W sali teatru odbyło się przedstawienie „Jasełek” w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1. Reżyserowała nauczycielka M. Tulejowa. Z uzyskanego dochodu w kwocie 6.000 zł zakupiono 83 książki, które stały się zaczątkiem biblioteki szkolnej.

  20 I. Przedstawicielem ZAiKS-u (Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych) na m. i pow. Świdnica został mianowany Franciszek Jarzyna. Pełnił tę funkcję do 1976 roku.

  25 I. W czasie wykonywania obowiązków służbowych poniósł śmierć funkcjonariusz świdnickiego Urzędu Bezpieczeństwa Marian Targosz.

  31 I. 30 pracowników fizycznych Zakładów Drzewnych otrzymało pierwszą wypłatę na ogólną sumę 6.450 zł. Wobec niskich stawek udzielono wszystkim 100 proc. premii.

  31 I. W mieście zamieszkiwało 11.207 Polaków.

  ● W styczniu utworzono Komunalną Kasę Oszczędności na miasto i powiat. Z ramienia Związku KKO w Warszawie zorganizował ją Izydor Paradowski.

  W styczniu grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 1 powiększyło się o następujących nauczycieli: Michalina Witowska, Anna Mirowska, Jadwiga Wojtasiewicz, Stefania Fijałkowska, Janina Gnutkowa i Maria Radziwinowiczowa. Religii uczył ks. Emilian Fijałkowski.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz