1946.02. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 22 października 2012, Odsłon: 2 219
 • 3 II. Nowym prezesem Komitetu Miejskiego Stronnictwa Demokratycznego został wybrany Jan Kusiak, jego zastępcami – F. Strzemboszowa i R. Ratschka, a członkami zarządu – Czajkowski, Bartnicki, inż. Czurapski, inż. Sommer, Gorczyca i Halina Uher (później, po mężu – Rosiak).

  6 II. Zebranie organizacyjne Związku Zawodowego Pracowników Leśnych oraz stolarzy, tartaczników, kołodziejów, bednarzy i gonciarzy. Zwołał je Nadleśniczy Państwowy inż. W. Niebieszczański.

  10 II. Zebranie organizacyjne Związku Zawodowego Pracowników Bankowych i Kas Oszczędności w lokalu stołówki NBP przy ul. Stalina 17 (obecnie Aleja Niepodległości). Wybrano zarząd w składzie: Stanisław Kawałkowski (NBP), Stanisław Szołkowski (NBP) i Szczęsny Makowski (BGK) oraz Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński. Referat programowy o roli związków zawodowych wygłosił prezes PRZZ J. Gołębiewski.

  12 II. Obchody 200-nej rocznicy urodzin Tadeusza Kościuszki. Szkoły miały dzień wolny od nauki, organizowano w nich natomiast okolicznościowe akademie. W Szkole Podstawowej nr 1 zebrano 1.300 zł na uporządkowanie kopca Kościuszki i przekazano je na konto komitetu w Krakowie.

  12 II. W Domu Kultury odbył się „Wieczór Przyjaźni Polsko-Radzieckiej”. Referaty okolicznościowe wygłosili: B. Jaśkiewicz i kpt. Minko, przemawiali też przedstawiciele stronnictw politycznych i mjr Sławin. W części artystycznej wystąpił zespół muzyczny Armii Radzieckiej.

  14-16 II. Pierwszy po wojnie spis ludności. Na Dolnym Śląsku, a więc i w Świdnicy połączony on był z uzupełniającym spisem młodzieży do lat 19, przeprowadzonym dla celów szkolnych. W spisie wzięli udział m.in. wszyscy nauczyciele.

  15 II. W budynku przy ul. Jagiellońskiej 30 (mieści się tam obecnie Szkoła Podstawowa nr 12) otwarta została Powiatowa Szkoła Ogrodnicza (dyrektor – Jan Master). Uruchomiono też internat zorganizowany na zasadzie spółdzielni uczniowskiej.

  16 II. „Bal reprezentacyjny” Stronnictwa Demokratycznego w sali Hotelu Polskiego przy ul. Miedzianej 9 [Kotlarska]. Zezwolenia na zabawy taneczne wydawał wówczas Wydział Społeczno-Polityczny Pełnomocnika Rządu na obwód nr 50. Kierownikiem Wydziału był Stanisław Szeller.

  16 II. Premiera komedii muzycznej Verneuila „Moja siostra i ja” w Teatrze Miejskim, w reżyserii S. Żórawskiego. Grali w niej: S. Żórawski, J. Żabińska, W. Sokalski, Krystian Tomczak, A. Dzierzbicka, Jan Kusiak i W. Jeżewski. Sztuka grana była 9 razy (16, 17, 20-22, 28 lutego, 1, 16, 17 marca).

  18 II. Konferencja powiatowa kierowników szkół i nauczycieli, zwołana przez Inspektorat Szkolny. Tematem wiodącym, oprócz spraw ściśle szkolnych, były cele i zadania oświaty dorosłych, które referował instruktor Inspektoratu Wł. Damek.

  19 II. Utworzone zostało Towarzystwo Literacko-Naukowe. Do wybranego na walnym zebraniu członków – założycieli zarządu weszli: dyr. M. Kozar Słobódzki (prezes), sędzia Kępczyński (wiceprezes), F. Strzemboszowa, ks. prałat Marchewka, prof. Wnęk-Wasylowska i F. Jarzyna.

  23-25 II. Na scenie teatru występował przez trzy dni Teatr Rapsodyczny z Krakowa. Repertuar stanowiły: „Pan Tadeusz”, „Noc wigilijna”, „Beniowski”, „Bajka” i „Hymny”.

  24 II. W Domu Kultury odbyła się akademia z okazji 28 rocznicy powstania Armii Radzieckiej. W części artystycznej wystąpił zespół wokalno-muzyczny z Żarowa.

  25 II. I sekretarzem Komitetu Miejskiego PPR został Jan Abramczyk (był on siódmym z kolei na tym stanowisku). Sekretarzem Komitetu Powiatowego PPR był wówczas Wł. Ptak.

  ● W lutym ukazało się zarządzenie Pełnomocnika Rządu na miasto odnośnie przekazania do dnia 20 lutego wszelkiego sprzętu teletechnicznego pozostałego na terenie miasta, w pierwszym rzędzie aparatów telefonicznych i kabli, do miejscowego Urzędu Pocztowego (chodziło o aparaty nieużytkowane).

  ● Załoga Fabryki Mebli przy ul. Mariana Buczka [Kliczkowska] wyremontowała w czynie społecznym budynek przy ul. Księcia Bolka (róg ul. Komunardów), w którym zlokalizowana została siedziba Powiatowej Rady Związków Zawodowych.

  ● Uruchomiony został Miejski Ośrodek Sportowy przy ul. Pionierów [Pionierów Ziemi Świdnickiej]. Mogły z niego korzystać organizacje młodzieżowe i towarzystwa sportowe po uprzednim porozumieniu się z Referatem WFiPW przy Starostwie Grodzkim.

  W lutym rozpoczęła działalność Delegatura Izby Przemysłowo-Handlowej na miasto i powiat z siedzibą przy ul. Oświęcimskiej 5 [Ofiar Oświęcimskich]. Jej kierownictwo objął mgr Jan Pic de Replonge.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz