1946.05. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 22 października 2012, Odsłon: 1 631
 • 1 V. Pierwszy obchód Święta Pracy po wyzwoleniu miasta. Przed południem przeszedł ulicami pochód pierwszomajowy od ul. Wrocławskiej przez Rynek na stadion sportowy, gdzie nastąpiły przemówienia, a wieczorem odbyła się akademia w Domu Społecznym. Poprzedniego dnia miał miejsce capstrzyk z pochodniami.

  1 V. Świdnicki Hufiec ZHP zrzeszał w tym dniu 135 harcerzy. Obok męskich istniały dwie drużyny harcerek przy I LO i Szkole Podstawowej nr 1. W okresie wakacji tego roku Hufiec zorganizował obóz letni w Zagórzu Śląskim.

  3 V. W czasie Dni Oświaty (1-3 maja) zebrano w mieście 319.537 zł na biblioteki szkolne i powszechne. Świdnica zajęła pod tym względem II miejsce w województwie (po Wrocławiu).

  3 V. Na stadionie sportowym zorganizowano „bieg narodowy” na dystansie 3 km z udziałem 58 zawodników. Zwyciężył Antoni Dolecki z KKS „Atom”. Odbył się też czwórmecz piłki nożnej z udziałem klubów: OM TUR, „Atom”, „Świt” i „Polonia II”. W finale OM TUR pokonał „Polonię II” 3:1. Mecze sędziowali: Rogoziński i Kędzia, a oglądało je ponad 2.000 widzów.

  5 V. W meczu piłki nożnej o wejście do klasy A świdnicka „Polonia” pokonała IKS Wrocław 2:1 (2:0) we Wrocławiu. W maju „Polonia” zwyciężyła reprezentację Wrocławia – 4:1, grając w składzie: Baczkowski, Trymbulak, Zeja, Anioł, Jezierski, Żiżka, Włodarczyk, Marchocki, Cichy, Pakieło i Majcher.

  6 V. Stanowisko kierownika Spółdzielni Spożywców „Świt” objął Marian Wudniak (po Stanisławie Winnickim). Kierownikiem sklepu nr 1 przy ul. Jadwigi [Franciszkańska] został na jego miejsce Roman Cebula, a kierownikiem zakupów Franciszek Wierzchowski. Spółdzielnia posiadała w tym dniu 7 placówek handlowych oraz 248 członków.

  6-16 V. Pierwsza na szeroką skalę zorganizowana akcja wysiedlania ludności niemieckiej z terenu miasta i powiatu świdnickiego. Przebiegała ona następująco:

  Transporty wysiedlonych kierowane były do punktu zbiorczego w Dzierżoniowie, a stamtąd do angielskiej strefy okupacyjnej w Niemczech [Poważny błąd autora. W rzeczywistości planowane wysiedlanie Niemców miało miejsce w lipcu tego roku].

  7 V. Organizacyjne posiedzenie Miejskiej Rady Narodowej w sali Ratusza. W skład Prezydium MRN weszli: przew. Adam Łuczak, zast. przew. Bronisław Wojciechowski oraz członkowie: R. Błahut, Kazimierz Bijak, F. Szczęśniak i W. Wiśniewski. Po pewnych korekturach i uzupełnieniach poczynionych w następnych dniach, do MRN zgodnie z ustaleniami Międzypartyjnej Komisji Porozumiewawczej weszło 13 członków PPS, 7 PPR, 1 SL, 2 SD, 1 ZWM, 1 OM TUR i 3 bezpartyjnych. Skład socjalny Rady przedstawiał się następująco: 9 urzędników państwowych, 4 urzędników samorządowych, 4 kupców, 3 kolejarzy, 2 nauczycieli, 2 wojskowych, 2 adwokatów, 1 sędzia i 1 lekarz.

  11 V. Pierwszą rocznicę zwycięstwa nad hitleryzmem miasto uczciło akademią w Domu Społecznym. W części artystycznej wystąpił radziecki zespół wojskowy.

  12 V. Inauguracyjne posiedzenie Miejskiej Rady Narodowej z udziałem wszystkich 28 członków. W imieniu stronnictw politycznych przemawiali radni: Dubicki (PPS). Abramczyk (PPR), Bijak (SD) i Smolarczyk (SL). Na zakończenie zebrani odśpiewali „Rotę”.

  14 V. Miejska Rada Narodowa powołała pierwsze komisje w następujących składach:

  K. Kontroli Społecznej: Popowski, Wojciechowski, Kasprzyk, Kleczkowski, Kryśkiewicz, Bartnicki, Szczęśniak.

  K. Budżetowo-Finansowa: Dubicki, Niemira, Wiśniewski, Hurlak, Bijak, Szczęśniak, Morawski.

  K. Kulturalno-Oświatowa: Słobódzki, Syguła, Charnicki, Morawski, Strzemboszowa.

  K. Zdrowia i Opieki Społecznej: Jaśkiewicz, Korny, Strzemboszowa.

  K. Odwoławcza przy Zarządzie Nieruchomości: Grubski, Hurlak.

  Na tymże posiedzeniu MRN dokooptowała do swego grona sędziego Klaftena, dr E. Zaporowskiego i J. Kusiaka.

  15-16 V. W teatrze wystąpił dwukrotnie Władysław Walter ze swoim zespołem rewiowym. Wkrótce publiczność świdnicka miała możność zobaczyć rewię Jerzego Rawicza pt. „Uśmiech Warszawy” (22-23 maja), zespół rewiowy pod kierownictwem Stanisława Wolińskiego (28-29 maja) i występ gościnny Leona Wyrwicza (15-16 czerwca).

  16 V. Aresztowanie 6-osobowej bandy młodocianych złodziei (w wieku od 13 do 17 lat), która dokonała w mieście 7 kradzieży mieszkaniowych, wchodząc przez dach.

  19 V. Posiedzenie Międzypartyjnej Komisji Porozumiewawczej w lokalu SL (pl. Grunwaldzki 2). Dokonano na nim powołania przewodniczących obwodowych komisji skrutacyjnych do przeprowadzenia referendum ludowego.

  27 V. Powstało Towarzystwo Ogródków Działkowych. Na organizacyjnym zebraniu uchwalono statut i wybrano zarząd w składzie: Feliks Olczyk (prezes honorowy), Jan Mester (prezes), Stanisław Powago (wiceprezes), B. Kunz (sekretarz), S. Kawałkowski (skarbnik), F. Strzemboszowa, Z. Klaczkowska, A. Chudziak, St. Kosielny, Walczak i Sadowska.

  28-30 V. Dużym powodzeniem cieszyły się występy opery wrocławskiej pod dyrekcją Stanisława Drabika w Domu Społecznym przy ul. Jagiellońskiej. Na ich program złożyły się: opera „Verbum nobile” Stanisława Moniuszki i widowisko baletowe pt. „Z krakowiakiem do Wrocławia”.

  31 V. Zawarcie pierwszej w Polsce po wojnie umowy na eksport wyrobów przemysłowych, a mianowicie wytwarzanych przez świdnickie Państw. Zakłady Drzewne kredensów fornirowanych dębem (szuflady – mahoniem i buczyną). Wartość transakcji opiewała na 600.000 funtów szterlingów. Umowę podpisano w Świdnicy. Stronę angielską reprezentowali: b. gubernator Sudanu Ingelsohn jako delegat rządu angielskiego, Lock i Cohen, polską zaś: nacz. dyr. Centralnego Zjednoczenia Przemysłu Drzewnego Dobrowolski, dyr. ZPD Dolnego Śląska Znamierowski i dyrektor zakładu świdnickiego Sułkowski. Wieczorem wydano dla angielskich gości bankiet w restauracji „Europejskiej”. W Zakładach Drzewnych wprowadzono w tym czasie system pracy akordowej przy produkcji stolików pod maszyny do pisania. Pierwszymi przodownikami pracy zostali: Adam Janczewski i Klemens Batko.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz