1946.05. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 22 października 2012, Odsłon: 2 680
 • 1 V. Pierwszy obchód Święta Pracy po wyzwoleniu miasta. Przed południem przeszedł ulicami pochód pierwszomajowy od ul. Wrocławskiej przez Rynek na stadion sportowy, gdzie nastąpiły przemówienia, a wieczorem odbyła się akademia w Domu Społecznym. Poprzedniego dnia miał miejsce capstrzyk z pochodniami.

  1 V. Świdnicki Hufiec ZHP zrzeszał w tym dniu 135 harcerzy. Obok męskich istniały dwie drużyny harcerek przy I LO i Szkole Podstawowej nr 1. W okresie wakacji tego roku Hufiec zorganizował obóz letni w Zagórzu Śląskim.

  3 V. W czasie Dni Oświaty (1-3 maja) zebrano w mieście 319.537 zł na biblioteki szkolne i powszechne. Świdnica zajęła pod tym względem II miejsce w województwie (po Wrocławiu).

  3 V. Na stadionie sportowym zorganizowano „bieg narodowy” na dystansie 3 km z udziałem 58 zawodników. Zwyciężył Antoni Dolecki z KKS „Atom”. Odbył się też czwórmecz piłki nożnej z udziałem klubów: OM TUR, „Atom”, „Świt” i „Polonia II”. W finale OM TUR pokonał „Polonię II” 3:1. Mecze sędziowali: Rogoziński i Kędzia, a oglądało je ponad 2.000 widzów.

  5 V. W meczu piłki nożnej o wejście do klasy A świdnicka „Polonia” pokonała IKS Wrocław 2:1 (2:0) we Wrocławiu. W maju „Polonia” zwyciężyła reprezentację Wrocławia – 4:1, grając w składzie: Baczkowski, Trymbulak, Zeja, Anioł, Jezierski, Żiżka, Włodarczyk, Marchocki, Cichy, Pakieło i Majcher.

  6 V. Stanowisko kierownika Spółdzielni Spożywców „Świt” objął Marian Wudniak (po Stanisławie Winnickim). Kierownikiem sklepu nr 1 przy ul. Jadwigi [Franciszkańska] został na jego miejsce Roman Cebula, a kierownikiem zakupów Franciszek Wierzchowski. Spółdzielnia posiadała w tym dniu 7 placówek handlowych oraz 248 członków.

  6-16 V. Pierwsza na szeroką skalę zorganizowana akcja wysiedlania ludności niemieckiej z terenu miasta i powiatu świdnickiego. Przebiegała ona następująco:

  Dzień Mężczyźni Kobiety Dzieci Razem
  6 V. 321 802 433 1.556
  7 V. 272 761 500 1.533
  8 V. 326  821 406 1.553
  9 V. 366  741 458 1.565
  10 V. 322  777 439 1.538
  11 V. 291  834 420 1.545
  12 V. 335  783 453 1.571
  13 V. 288  784 481 1.553
  14 V. 315  776 456 1.547
  15 V. 326  788 433 1.547
  16 V. 334  765 460 1.559
  Razem 3.496 8.632 4.939 17.067

  Transporty wysiedlonych kierowane były do punktu zbiorczego w Dzierżoniowie, a stamtąd do angielskiej strefy okupacyjnej w Niemczech [Poważny błąd autora. W rzeczywistości planowane wysiedlanie Niemców miało miejsce w lipcu tego roku].

  7 V. Organizacyjne posiedzenie Miejskiej Rady Narodowej w sali Ratusza. W skład Prezydium MRN weszli: przew. Adam Łuczak, zast. przew. Bronisław Wojciechowski oraz członkowie: R. Błahut, Kazimierz Bijak, F. Szczęśniak i W. Wiśniewski. Po pewnych korekturach i uzupełnieniach poczynionych w następnych dniach, do MRN zgodnie z ustaleniami Międzypartyjnej Komisji Porozumiewawczej weszło 13 członków PPS, 7 PPR, 1 SL, 2 SD, 1 ZWM, 1 OM TUR i 3 bezpartyjnych. Skład socjalny Rady przedstawiał się następująco: 9 urzędników państwowych, 4 urzędników samorządowych, 4 kupców, 3 kolejarzy, 2 nauczycieli, 2 wojskowych, 2 adwokatów, 1 sędzia i 1 lekarz.

  11 V. Pierwszą rocznicę zwycięstwa nad hitleryzmem miasto uczciło akademią w Domu Społecznym. W części artystycznej wystąpił radziecki zespół wojskowy.

  12 V. Inauguracyjne posiedzenie Miejskiej Rady Narodowej z udziałem wszystkich 28 członków. W imieniu stronnictw politycznych przemawiali radni: Dubicki (PPS). Abramczyk (PPR), Bijak (SD) i Smolarczyk (SL). Na zakończenie zebrani odśpiewali „Rotę”.

  14 V. Miejska Rada Narodowa powołała pierwsze komisje w następujących składach:

  K. Kontroli Społecznej: Popowski, Wojciechowski, Kasprzyk, Kleczkowski, Kryśkiewicz, Bartnicki, Szczęśniak.

  K. Budżetowo-Finansowa: Dubicki, Niemira, Wiśniewski, Hurlak, Bijak, Szczęśniak, Morawski.

  K. Kulturalno-Oświatowa: Słobódzki, Syguła, Charnicki, Morawski, Strzemboszowa.

  K. Zdrowia i Opieki Społecznej: Jaśkiewicz, Korny, Strzemboszowa.

  K. Odwoławcza przy Zarządzie Nieruchomości: Grubski, Hurlak.

  Na tymże posiedzeniu MRN dokooptowała do swego grona sędziego Klaftena, dr E. Zaporowskiego i J. Kusiaka.

  15-16 V. W teatrze wystąpił dwukrotnie Władysław Walter ze swoim zespołem rewiowym. Wkrótce publiczność świdnicka miała możność zobaczyć rewię Jerzego Rawicza pt. „Uśmiech Warszawy” (22-23 maja), zespół rewiowy pod kierownictwem Stanisława Wolińskiego (28-29 maja) i występ gościnny Leona Wyrwicza (15-16 czerwca).

  16 V. Aresztowanie 6-osobowej bandy młodocianych złodziei (w wieku od 13 do 17 lat), która dokonała w mieście 7 kradzieży mieszkaniowych, wchodząc przez dach.

  19 V. Posiedzenie Międzypartyjnej Komisji Porozumiewawczej w lokalu SL (pl. Grunwaldzki 2). Dokonano na nim powołania przewodniczących obwodowych komisji skrutacyjnych do przeprowadzenia referendum ludowego.

  27 V. Powstało Towarzystwo Ogródków Działkowych. Na organizacyjnym zebraniu uchwalono statut i wybrano zarząd w składzie: Feliks Olczyk (prezes honorowy), Jan Mester (prezes), Stanisław Powago (wiceprezes), B. Kunz (sekretarz), S. Kawałkowski (skarbnik), F. Strzemboszowa, Z. Klaczkowska, A. Chudziak, St. Kosielny, Walczak i Sadowska.

  28-30 V. Dużym powodzeniem cieszyły się występy opery wrocławskiej pod dyrekcją Stanisława Drabika w Domu Społecznym przy ul. Jagiellońskiej. Na ich program złożyły się: opera „Verbum nobile” Stanisława Moniuszki i widowisko baletowe pt. „Z krakowiakiem do Wrocławia”.

  31 V. Zawarcie pierwszej w Polsce po wojnie umowy na eksport wyrobów przemysłowych, a mianowicie wytwarzanych przez świdnickie Państw. Zakłady Drzewne kredensów fornirowanych dębem (szuflady – mahoniem i buczyną). Wartość transakcji opiewała na 600.000 funtów szterlingów. Umowę podpisano w Świdnicy. Stronę angielską reprezentowali: b. gubernator Sudanu Ingelsohn jako delegat rządu angielskiego, Lock i Cohen, polską zaś: nacz. dyr. Centralnego Zjednoczenia Przemysłu Drzewnego Dobrowolski, dyr. ZPD Dolnego Śląska Znamierowski i dyrektor zakładu świdnickiego Sułkowski. Wieczorem wydano dla angielskich gości bankiet w restauracji „Europejskiej”. W Zakładach Drzewnych wprowadzono w tym czasie system pracy akordowej przy produkcji stolików pod maszyny do pisania. Pierwszymi przodownikami pracy zostali: Adam Janczewski i Klemens Batko.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz