1946.11. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 22 października 2012, Odsłon: 1 979
 • 9 XI. Z udziałem przedstawicieli partii politycznych i związków zawodowych odbyło się zebranie sprawozdawcze Państwowej Fabryki Rękawiczek i Garbarni Białoskórniczej. Sprawozdanie złożył dyr. Jan Plackowski. Uczestnicy zebrania zwiedzili wystawę wyrobów oraz wzięli udział w otwarciu świetlicy zakładowej przy ul. Nadrzecznej 21 [Kliczkowska]. Od września 1945 roku fabryka wyprodukowała 40.500 par rękawiczek.

  12 XI. Posiedzenie plenarne Miejskiej Rady Narodowej. Postanowiono m.in. wystąpić do Krajowej Rady Narodowej o spowodowanie, aby władze centralne przy przydzielaniu produktów żywnościowych i materiałów tekstylnych traktowały świat pracy na ziemiach odzyskanych na równi ze światem pracy w województwach centralnych. Na tymże posiedzeniu powzięto uchwałę o przemianowaniu ul. Roli-Żymierskiego [tylko górna część, ul. Komunardów] na ul. Ignacego Daszyńskiego, a ul. Długiej na ul. Marcelego Nowotki [od 1992 r znowu Długa].

  20-30 XI. Przeprowadzona została akcja spisowa domów, mieszkań i mieszkańców. Pracownicy administratorów domów odwiedzali mieszkania, wypełniając na miejscu ankiety meldunkowe.

  21 XI. Zarząd Miejski zatwierdził statuty organizacyjne Zarządu Nieruchomości Miejskich i Miejskich Przedsiębiorstw Użyteczności Publicznej. Postanowiono również uszyć mundury dla członków Straży Pożarnej z otrzymanego przez miasto przydziału 120 m sukna i 100 m podszewki. Zarząd Miejski zatrudniał w tym czasie 97 pracowników, z których tylko 2 posiadało wykształcenie wyższe, a 7 średnie udokumentowane. Stałą bolączką była duża fluktuacja kadr spowodowana niskimi płacami i ucieczką ludzi do przedsiębiorstw przemysłowych.

  22 XI. Premiera komedii „Ich dwóch” („Znajda”) Romana Niewiarowicza w Teatrze Miejskim. Obsada: S. Żórawski (Florek), F. Jarzyna (Bogdan), Barbara Żórawska (Krysia), K. Załuski, K. Tomczak, Lucyna Lipińska. Reżyserował Saturnin Żórawski. Sztuka grana była 20 razy w Świdnicy i okolicznych miejscowościach posiadających sale widowiskowe.

  22 XI. Walne zgromadzenie członków powołało nowy zarząd spółdzielni „Nowe Życie” w składzie: Józef Fuks, Leon Finger i Alzyk Gersten.

  23 XI. Akademia ku czci Ignacego Daszyńskiego, zorganizowana przez Powiatowy Komitet PPS w sali Hotelu Polskiego. Przemówienia wygłosili: B. Jaśkiewicz i M. Dubicki.

  23 XI. Manifestacja młodzieży z okazji rocznicy powstania Międzynarodowej Organizacji Młodzieży Demokratycznej z udziałem członków ZWM, OM TUR i ZHP. Przed frontonem teatru wygłoszono okolicznościowe przemówienia.

  23 XI. Rozpoczęta w dniu 1 września akcja zbierania funduszów na odbudowę Warszawy dała w sumie kwotę 234.896 zł. Zorganizowano trzy zbiórki uliczne w dniach: 29 września (20.000 zł), 6 października (9.651 zł) i 3 listopada (10.000 zł). Na odbudowę stolicy ofiarowali również: PRN 20.000 zł, Stowarzyszenie Kupców i Restauratorów 80.000, Stowarzyszenie Rzemieślników 20.290, Związek Zaw. Prac. Ubezp. Społ. 1.120, Teatr Miejski 5.051 (dochód z jednego przedstawienia), KS „Polonia” 10.060 (dochód z meczu), Koło Dramatyczne Państw. Fabryki Liczników 1.280, Państw. Fabryka Mebli 3.065, Fabryka Okuć Budowlanych 927, Zarząd Miejski 19.843, Gazownia Miejska 6.300, Związek Harcerstwa Polskiego 1.240, Powiatowy Komitet Żydowski 18.000, Dolnośląski Teatr Żydowski z Wrocławia 500 (dochód z przedstawienia w Świdnicy), bezimienny robotnik 2.000.

  25 XI. Zakończyła się trwająca od 25 października społeczna akcja zbiórki złomu i metali kolorowych. Rozplakatowane afisze ostrzegały przed zbieraniem pocisków i amunicji po polach. Składnica surowców znajdowała się wówczas przy ul. Westerplatte 38.

  ● W listopadzie ludność miasta otrzymała na kartki żywnościowe: 2.145 kg sera, 7.783 kg dorsza, 11.410 kg puszek mięsnych, 2.200 konserw mięsnych, 25.400 kg jaj w proszku, 9.790 kg mięsa, 9.080 kg margaryny, 11.594 kg soli, 108.000 kg mąki chlebowej oraz 38.700 kg mąki pszennej.

  ● Zakłady Drzewne rozpoczęły produkcję skrzynek radiowych „Aga” w seriach po 300 sztuk. Bolączką zakładów była w tym czasie bardzo duża płynność kadr. Dziennie przyjmowano i zwalniano około 10 osób. Większość pracowników nadal stanowili Niemcy.

  ● W Fabryce Maszyn i Aparatów otwarto w listopadzie ambulatorium przyzakładowe. Jego pierwszym pracownikiem była Zofia Garstkowa.

  ● Stowarzyszenie Kupców Polskich objęło patronat nad Szkołą nr 3 przy ul. Sprzymierzeńców, przekazując jednocześnie 30.000 zł na zakup książek do biblioteki szkolnej.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz