1947.01. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 22 października 2012, Odsłon: 3 180
 • 1 I. Uruchomienie Świdnickich Zakładów Przemysłu Wełnianego. Poprzednio czynna była tylko tzw. „Szarparnia” (od 15 lipca 1945), produkująca na jedną zmianę szarparkę bez możliwości jej farbowania, Załoga liczy 179 osób, a produkcja roczna – 840 ton szarparek. Przy przerobie surowców wtórnych nadal pracowano w pomieszczeniach bez wentylacji i ogrzewania (kotłownię uruchomiono dopiero w 1948 r.).

  1 I. Przemianowanie Zakładów Drzewnych na Dolnośląskie Zakłady Przemysłu Drzewnego nr 1 w Świdnicy. Ich centralę przeniesiono z ul. Bystrzyckiej na ul. M. Buczka [Kliczkowska], powołano służbę głównego mechanika i dział planowania dla wszystkich podległych zakładów.

  1 I. Obsada personalna Sądu Okręgowego i Prokuratury Okręgowej przedstawia się następująco: prezes sądu – Władysław Świątecki, wiceprezesi – Aleksander Popowski i Józef Tracz, sędziowie – Stefan Kępczyński, Jan Kotełko (pełniący też obowiązki notariusza), Emil Preiss i Bronisław Wiśniewski, sędzia śledczy – Franciszek Korzeń, prokurator – Antoni Wacław Regulski, podprokurator – Beniamin Wajsblech. Kierownikiem Sądu Grodzkiego był Władysław Goclon, a sędziami grodzkimi – Jerzy Fleszyński i Jakub Sawczak. Kancelarie adwokackie w tym czasie posiadali: Marcin Bronisławski (ul. Jadwigi 5) [Franciszkańska], Jan Grubski (Stalina 4) [Al. Niepodległości], Henryk Myszka (Rynek 6), Stefan Popowski (Długa 45), Jan Salmanowicz (Jadwigi 1) [Franciszkańska] i Mikołaj Sawiński (Rynek 9).

  1 I. Stanowisko dyrektora Zarządu Nieruchomości Miejskich objął Mikołaj Dubicki.

  1 I. Zorganizowany został Miejski Zakład Oczyszczania Miasta, jako jeden z wydziałów Zarządu Nieruchomości Miejskich.

  2 I. Decyzja władz centralnych o uruchomieniu Zakładów Elektrotechniki Motoryzacyjnej. Do Świdnicy sprowadzono pozostałości sprzętu i materiałów z fabryki uruchomionej w czasie wojny przez Niemców w Bielawie. Kierownikiem odbudowy ZEM przy ul. Równej 20 został inż. Franciszek Sokolski.

  9 I. W kinie „Gdynia” odbyło się połączone zebranie Miejskiej i Powiatowej Rady Narodowej z udziałem licznie przybyłej publiczności. Starosta Jedyński i przew. MRN Łuczak złożyli sprawozdania z działalności obu rad. Przemawiali również kandydaci na posłów do Sejmu: J. Gołębiewski (SL), S. Rogalski (PPS), J. Walczak (PPR) i S. Kleczkowski (PPR).

  12-16 I. Okres wieców poprzedzających wybory do Sejmu Ustawodawczego. W Świdnicy odbyło się ich ogółem 13 w zakładach pracy i środowiskach społecznych. Prelegentami byli działacze stronnictw politycznych i związków zawodowych.

  17 I. Kulminacyjnym punktem kampanii przedwyborczej był ogólnomiejski wiec w Domu Społecznym. Świdnica uroczyście i serdecznie witała przybyłych nań: marszałka Rolę-Żymierskiego i wiceministra informacji i propagandy Drewnowskiego. Min. Drewnowski wieczorem był obecny w Teatrze Miejskim na przedstawieniu komedii „Ich dwóch” Niewiarowicza.

  19 I. Dzień wyborów do Sejmu Ustawodawczego. Na terenie miasta funkcjonowały trzy komitety wyborcze: nr 44 – ul. Wrocławska 2 (przew. Marian Kasprzyk), nr 45 – Rynek 4 (przew. Antoni Paliński) i nr 46 – pl. Grunwaldzki 2 (przew. Jan Witkowski). Celem usprawnienia techniki wyborów ustalono uprzednio godzinowy harmonogram głosowania dla pracowników poszczególnych zakładów pracy i bloków domowych.

  22 I. W Domu Społecznym odbyła się akademia poświęcana uczczeniu 23 rocznicy zgonu Włodzimierza Lenina. Zagaił ją prezes TPPR Wł. Świątecki, a referat okolicznościowy wygłosił mecenas M. Bronisławski. Na zakończenie wyświetlono film radziecki o Leninie.

  22 I. Została utworzona Powiatowa Rada Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego, złożona z 19 osób. Jej prezydium stanowili: red. Herman Sicher (przewodniczący), starosta J. Jedyński (wiceprzew.), R. Błahut (sekretarz), St. Biernacki (zast. sekr.) i Walery Gnutek. Poza tym do Rady weszli: Leon Kafel (PRN), Z. Morawski (MRN), kpt. Skoroszewski (komendant RKU), H. Abramowicz (prez. miasta), dyr. B. Bortnowski (KS „Polonia”), St. Parcheniak (OM TUR), St. Pieniężny (ZWM), Józef Witkowski (ZMW „Wici”), Bronisław Wojciechowski (PRZZ), dr Fr. Sass, por. Stefan Karpiński i Zbigniew Rychlewicz. Siedziba Rady mieściła się przy ul. Daszyńskiego 16 [Komunardów].

  23 I. Zarząd Miejski powołał Stanisława Powago na stanowisko kierownika Biura Ewidencji Ludności. Jednocześnie stanowisko naczelnika Wydziału Społecznego ZM objął Fr. Hurlak, zatrzymując nadal funkcje pełnione w Urzędzie Stanu Cywilnego.

  23 I. Na wniosek Miejskiej Komisji Oświaty, Kultury i Sztuki Zarząd Miejski przyznał stypendia po 500 zł miesięcznie 6 uczniom Państw. Gimnazjum i Liceum dla Dorosłych, 4 uczniom Państw. Liceum Spółdzielczego, 15 uczniom Państw. Liceum Pedagogicznego i 2 uczniom Państw. Gimnazjum i Liceum im. J. Kasprowicza.

  27 I. Inauguracja 3-miesięcznych kursów dokształcających dla pracowników Zarządu Miejskiego z dziedziny administracyjno-samorządowej, zorganizowanych celem podniesienia kwalifikacji zawodowych. Inicjatorem i opiekunem kursów był kier. Wydziału Ogólnego ZM Pawłowski. W kursach wzięło udział 100 urzędników. Program kursów obejmował 108 godzin wykładowych (3 razy tygodniowo po 3 godziny). Wykładowcami byli: sędzia Kępczyński (zarys prawa, prawo karne i cywilne, geografia gospodarcza Polski), Świzdor (prawo administracyjne), Jaśkiewicz (socjologia, związki i stowarzyszenia), Bijak (zarys ekonomii społecznej), Pawłowski (ustrój samorządu, rachunkowość ogólna i komunalna), Rudy (skarbowość ogólna, biurowość i instrukcja kancelaryjna), Lichomski (budżet i podatki komunalne, przedsiębiorstwa komunalne), dr Zaporowski (zdrowie publiczne i opieka społeczna), Hurlak (akta stanu cywilnego i ewidencja ruchu ludności), Gałczyński (sprawy drogowe i budowlane) i płk. Grzebień (sprawy wojskowe, PW i WF).


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz