1947.04. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 22 października 2012, Odsłon: 2 112
 • 1 IV. Na dyrektora Elektrowni Miejskiej został powołany inż. Sosnkowski. Jego poprzednik Piotr Rudy przeszedł na stanowisko inspektora Zarządu Miejskiego.

  2 IV. Wszystkim pracownikom przedsiębiorstw miejskich przyznano jednorazowy dodatek świąteczny w wysokości 10 proc. zasadniczych poborów z tym, że najniższa stawka wynosiła 500 zł.

  2 IV. Zarząd Miejski uchwalił nową strukturę organizacyjną swych biur. Funkcjonowały odtąd 4-wydziały: Ogólny, Administracyjny, Finansowy i Techniczny oraz 3 samodzielne referaty: Zdrowia Publicznego, Weterynaryjny i Inspekcji Miejskiej. Referat Oświaty, Kultury i Sztuki podporządkowano Wydziałowi Ogólnemu, zaś Referat Mieszkaniowy i Urząd Stanu Cywilnego – Wydziałowi Administracyjnemu.

  2 IV. Założona przy Gimnazjum i Liceum im. Kasprowicza uczniowska orkiestra dęta uzyskała subwencję w wysokości 15.000 zł od Zarządu Miasta.

  10 IV. We Wrocławiu odbyła się konferencja z udziałem Ireny Solskiej, dyr. J. Waldena, dyr. S. Żórawskiego i F. Jarzyny w sprawie uzyskania dla Teatru Miejskiego konwencji ZASP-u.

  10 IV. Dolnośląskie Zakłady Przemysłu Drzewnego podpisały umowę na produkowanie 1250 skrzynek radiowych miesięcznie dla Państwowej Fabryki Odbiorników Radiowych w Dzierżoniowie. Produkcję rozpoczęto w dn. 20 kwietnia. Modele i szablony do pierwszej partii wykonał podmistrz DZPD Rudolf Demidowicz. Produkcji skrzynek dla Dzierżoniowa niebawem jednak zaniechano w związku z wypuszczeniem na rynek odbiorników w obudowie bakelitowej.

  13 IV. Odbyło się zebranie organizacyjne członków nowowybranych komitetów sklepowych przy placówkach handlowych spółdzielni „Świt”.

  12-13 IV. Uroczyście zainaugurowano obchody „Tygodnia Ziem Zachodnich”. Wieczorem 12 kwietnia ulicami miasta z pl. Lenina [Św. Małgorzaty] na pl. Wojska Polskiego przeszedł z pochodniami capstrzyk młodzieży szkolnej, zakończony odśpiewaniem. „Roty” przy zapalonym ognisku, zaś 13 kwietnia odbyła się w Domu Społecznym akademia, na której przemawiali: prezydent miasta Abramowicz i sędzia Kępczyński.

  13 IV. Klub Szachowy rozegrał w sali TPPR mecz z oficerskim klubem szachowym Armii Radzieckiej. Wygrali goście radzieccy 10:3.

  13 IV. Świdnicka „Polonia” przegrała na własnym boisku mecz z drużyną piłkarską KKS Poznań 0:4.

  15 IV. Według ogłoszonego w prasie planu, dyżury w Ośrodku Zdrowia (w wymiarze 2 do 4 godzin tygodniowo) pełnili lekarze: w Poradni Przeciwwenerycznej – dr Basecki, w Poradni dla Kobiet Ciężarnych – dr Zaporowski, w Por. Przeciwgruźliczej – dr Konstantynowicz, w Por. Brzeciwjagliczej – dr Sass, w Stacji Opieki nad Dzieckiem – dr Beneszkowa. Codzienne dyżury utrzymywano natomiast w Poradni Ogólnej – dr Stefanowska i w Szkolnej Poradni Dentystycznej – dr Beneszkowa.

  16 IV. Utworzenie miejskiego koła Polskiego Związku Zachodniego. Na zebraniu organizacyjnym w auli Liceum Pedagogicznego wybrany został zarząd PZZ w składzie: Plackowski (dyr. Fabryki Rękawiczek), Roszkowski (wiceprokurator), Nehring (dyr. Drukarni), Tomaszewski Z. (PRZZ), Doszla (Urząd Skarbowy), J. Ziemba, Hryciuk, Tymoczko (ZNP), Wroniecki (OM TUR). Do Komisji Rewizyjnej weszli: Kozar-Słobódzki, dr Zaporowski, K. Krakowińska, Kazimierz Brydze i Józef Żbikowski.

  18 IV. Na pomoc dla powodzian zebrano na terenie miasta i powiatu kwotę 486.579 zł.

  19 IV. Premiera komedii „Mecz małżeński” Lichtenberga w Teatrze Miejskim. Grali w niej: S. Żórawski (także reżyser sztuki), J. Dobrzańska, J. Żabińska, K. Tomczak, A. Dzierzbicka i W. Sokalski. „Mecz” grano 15 razy (w tym w Świdnicy, w Żarowie, Świebodzicach, Dzierżoniowie, Jaworzynie, Wałbrzychu i w Strzeblowie).

  20 IV. Na zakończenie „Tygodnia Ziem Zachodnich” odbył się w Rynku manifestacyjny wiec ludności miasta. Poprzedziło go nabożeństwo w kościele parafialnym odprawione przez proboszcza ks. prałata Marchewkę, defilada przed przedstawicielami władz na pl. Grunwaldzkim i pochód przed gmach teatru. Do uczestników wiecu przemawiali: Jan Ziemba w imieniu PZZ, kpt. Skoroszewski w imieniu Wojska Polskiego, kpt. Dnieprow w imieniu Armii Radzieckiej, przew. PRN Gołębiewski i Bijak w imieniu MRN. Uchwalono rezolucję w sprawie granic zachodnich Polski.

  24 IV. Na stanowisko przewodniczącego Powiatowej Rady Związków Zawodowych został powołany przez OKZZ we Wrocławiu Władysław Orłowski. Do związków zawodowych należało w całym powiecie 9.000 członków. W świdnickim Domu Związków Zawodowych czynna była gospoda „Związkowiec”, gdzie każdy pracujący mógł zjeść obiad z 3 dań za 80 zł.

  26 IV. Zarząd Miejski postanowił przekazać kwotę 5.000 zł na odbudowę zniszczonego w czasie działań wojennych Jasła, w odpowiedzi na odezwę wydaną przez władze tego miasta.

  26-27 IV. Uroczystości związane z wręczeniem sztandaru I Liceum Ogólnokszt. im. Kasprowicza. Pierwszym chorążym szkoły został uczeń klasy I Bogdan Krawczyk.

  27 IV. Akademia w Domu Społecznym przy ul. Jagiellońskiej zorganizowana z okazji drugiej rocznicy zawarcia polsko-radzieckiego układu o przyjaźni i wzajemnej pomocy. Referat okolicznościowy wygłosił M. Bronisławski, przemawiał też gen. Żmulow z ramienia Armii Radzieckiej. W części artystycznej wystąpił radziecki zespół wojskowy „Domu Oficera”.

  27 IV. KS „Polonia” przegrała na wyjeździe z RKS Szombierki 0:1 w ramach rozgrywek o wejście do piłkarskiej Ligi Państwowej. „Wiadomości Świdnickie” rozpisały uprzednio konkurs na wynik tego meczu. Spośród otrzymanych 129 odpowiedzi nie było ani jednej trafnej, choć 85 osób typowało na zwycięzcę Szombierki.

  30 IV. Przestał wychodzić tygodnik „Wiadomości Świdnickie”. Zezwolenie na jego wydawanie zostało cofnięte z powodu ograniczeń zużycia papieru. Utworzony został natomiast w Świdnicy oddział redakcji wrocławskiego „Słowa Polskiego” (przy ul. Pułaskiego). Jego obsadę stanowili: F. Jarzyna (kier. oddziału), Leon Jankowski (reporter) i Krystyna Kowalczykówna (sekretarka).


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz