1947.06. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 22 października 2012, Odsłon: 2 606
 • 1 VI. Obchód Święta Matki. Dzieci ze wszystkich szkół po zbiórce w siedzibie PCK udały się na nabożeństwo w kościele parafialnym, po którym nastąpiło spotkanie z matkami w Domu Społecznym. Uczniowie szkoły nr 2 pokazali inscenizację wiersza „Pociąg” Tuwima. Wystąpił również zespół taneczny szkoły nr 1 oraz chór Liceum Pedagogicznego.

  1 VI. Mecz piłkarski „Polonii” z „Polonią” Warszawa, rozegrany w Świdnicy zakończył się wynikiem remisowym 2:2.

  2 VI. Dyrektorem administracyjno-handlowym ŚFUP został Julian Świzdor. Jego następcami na tym stanowisku byli: Dawid Zajdman (1 kwietnia 1952-2 maja 1957), Jerzy Makowski (1 września 1957-30 października 1958) i Bolesław Markowicz (25 listopada 1958-30 czerwca 1963).

  3 VI. Występ Jadwigi Zaklickiej i Tadeusza Wesołowskiego w Teatrze Miejskim w komedii R. Niewiarowicza pt. „I co z takim robić?”.

  4 VI. Zarząd Miejski uchwalił taryfę opłat za korzystanie z nowouruchomionej pływalni miejskiej. Normalny bilet wstępu kosztował 30 zł, członkowie związków zawodowych, funkcjonariusze MO, wojskowi i członkowie klubu „Polonia” płacili 20 zł, a młodzież szkolna i zawodnicy „Polonii” – 10 zł. Bufet znajdujący się na terenie pływalni wydzierżawiono Janowi Czekanowskiemu, zaś wyłączne prawo wykonywania zdjęć na pływalni otrzymał Konaszewski, właściciel zakładu fotograficznego w Rynku.

  7 VI. Premiera komedii „Świętoszek” Moliera w Teatrze Miejskim. „Świętoszek” grany był 6 razy. Obsada: H. Biegańska (pani Pernelle), K. Załuski (Orgon), J. Dobrzańska (Elmira), A. Dzierzbicka (Marianna), K. Tomczak (Walery), F. Jarzyna (Tartuffe), J. Ziemba (Kleant), R. Krzyżanowski (Damis), J. Żabińska (Doryna), B. Myślicki (Zgoda), T. Maryniak (Oficer). Reż. S. Żórawski, dek. L. Tyński. Na przedstawieniu 14 czerwca obecni byli Halina i Wojciech Dzieduszyccy z Wrocławia, gorący orędownicy uzawodowienia świdnickiej sceny.

  7 VI. Została powołana komisja do sporządzenia statystyki rolnej i spisu zwierząt hodowanych w mieście. W skład jej weszli: referent osiedleńczy Kazimierz Krawiec i administrator Zarządu Nieruchomości Rogalski.

  7 VI. Zarząd Miejski wystosował do delegatki Ministra Kultury i Sztuki we Wrocławiu, artystki Ireny Solskiej pismo z wyrazami podziękowania za opiekę nad świdnickim teatrem i starania o uzyskanie dla niego subwencji państwowej.

  10 VI. Chór szkolny i orkiestra I LO im. Kasprowicza wystąpiły z koncertem w rozgłośni wrocławskiej Polskiego Radia.

  15 VI. „Zlot świetlicowy” młodzieży dorosłej w sali Domu Społecznego z udziałem przedstawicieli władz i organizacji. Zakończyły go pokazy artystyczne zespołów świetlicowych. Kierownikiem imprezy był Ludwik Szybejko, pracownik Inspektoratu Szkolnego.

  17 VI. Plenarne posiedzenie Miejskiej Rady Narodowej. m.in. uchwalono nową, wyższą od dotychczas stosowanej, taryfę opłat za używanie gazu, w związku z podniesieniem ich przez „Dalgaz” w Wałbrzychu. Nowa taryfa nie została wprowadzona w życie na skutek sprzeciwu ze strony Ministerstwa Ziem Odzyskanych.

  21 VI. Walne zgromadzenie członków Spółdzielni Spożywców „Dolnoślązak” w siedzibie PRZZ przy ul. Daszyńskiego 8 z udziałem 70 członków. Obradom przewodniczył prezes Rady Nadzorczej, Rudolf Błahut, sprawozdanie zarządu przedstawili: prezes Roman Smereczyński i Ignacy Stokłosa, sprawozdanie komisji rewizyjnej – jej prezes Adam Willmann. Uchwalono m.in. przystąpienie spółdzielni do Zrzeszenia Hutniczego w Katowicach.

  26 VI. Uroczystość zakończenia roku szkolnego w I LO. Z 504 uczniów uczęszczających do tej szkoły promowano do następnych klas 451 osób. Natomiast liceum dla Dorosłych ukończyło 89 absolwentów.

  26 VI. Obchód Święta Morza. Uczniowie szkoły nr 1 zaprezentowali na scenie Teatru Miejskiego inscenizację bajki J. Porazińskiej pt. „Zaczarowana fujarka”.

  28 VI. Grupa uczniów klas wyższych szkoły nr 1 udała się na wycieczkę do Szczecina w nagrodę za dobre wyniki w nauce.

  29 VI. Po raz pierwszy odwiedził Świdnicę wałbrzyski Teatr Dziecięcy (później przemianowany na Teatr Lalek), wystawiając na scenie Teatru Miejskiego baśń M. Konopnickiej „O Kasi, co gąski zgubiła”.

  29 VI. Otwarcie ośrodka harcerskiego w Złotym Lesie. W uroczystości tej wzięły udział wszystkie świdnickie drużyny harcerskie.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz