1947.08. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 22 października 2012, Odsłon: 1 587
 • 1 VIII. Nowym dyrektorem Zarządu Nieruchomości został Kazimierz Grotke (jego poprzednik, Mikołaj Dubicki zrezygnował z tego stanowiska).

  3 VIII. W Teatrze Miejskim odbył się występ wokalny sopranistki Heleny Kaweckiej. W dwa dni później w teatrze wystąpiła z recitalem wokalnym Franciszka Platówna.

  8 VIII. Zarząd Miejski wydał polecenie, aby administratorzy domów sporządzili spisy lokatorów i wywiesili je w każdym budynku.

  9 VIII. Wielka zabawa taneczna zorganizowana przez TPPR w sali Domu Społecznego pod protektoratem starosty i prezydenta miasta oraz 4 partii politycznych: PPR, PPS, SL i SD. Bilet wstępu kosztował 100 zł.

  11 VIII. Dolnośląski Teatr Żydowski z Wrocławia wystawił w Teatrze Miejskim komedię „Kunelemt” Goldfadena.

  14 VIII. Zarząd Miejski przyjął do pracy w Ubezpieczalni Społecznej 6 lekarzy: E. Zaporowskiego, T, Baseckiego, S. Konstantynowicza, F. Sassa, J. Wysockiego i W. Beneszkową.

  18 VIII. Powtórna wizyta prezesa ZASP-u Dobiesława Damięckiego w Świdnicy. Wysunął on koncepcję fuzji Teatru Miejskiego z teatrem w Jeleniej Górze. Propozycja ta została odrzucona przez Zarząd Miejski, który tego samego dnia wysłał specjalną delegację do Warszawy, aby zabiegała w Min. Kultury i Sztuki o zgodę na utworzenie w Świdnicy samodzielnego teatru zawodowego.

  23 VIII. Występ piosenkarski Mieczysława Fogga w Teatrze Miejskim.

  23VIII. Zabawa taneczna zorganizowana wspólnie przez organizacje PPR i PPS przy Państwowej Fabryce Liczników i Zegarów Elektrycznych. Zaproszenie zapowiadało „doborową orkiestrę, niespodzianki i bufet obficie zaopatrzony”. Bilet wstępu kosztował 50 zł.

  24 VIII. Występ w Teatrze Miejskim znakomitej artystki scen warszawskich Karoliny Lubieńskiej w komedii „Porachunki osobiste” Majkowskiego.

  25 VIII. Kierowniczka Wydziału Kultury Felicja Strzemboszowa została przeniesiona na analogiczne stanowisko do Wałbrzycha. Dzięki jej energii w Świdnicy doczekało się realizacji wiele inicjatyw kulturalnych, powstał Teatr Miejski, Szkoła Muzyczna

  i Biblioteka Miejska.

  26 VIII. Zarząd Miejski postanowił wypowiedzieć pracę dalszym 14 pracownikom administracji miejskiej w związku z przeprowadzaną redukcją stanu zatrudnienia. Na tym samym posiedzeniu Zarząd Miejski uchwalił przekazanie kwoty 10.000 zł na budowę Pomnika Bohaterów Getta w Warszawie.

  ● W sierpniu obradował II zjazd powiatowy OM TUR w sali Domu Społecznego. Obradom przewodniczył przedstawiciel Rady Naczelnej OM TUR Boberski, który wygłosił też główny referat ideowo-polityczny. Wybrano nowy Zarząd Powiatowy w składzie: Henryk Wroniecki (prezes), Kotula i Darlacz (zastępcy), Kącki i Henryk Dymnicki (sekretarze), Bylica (gospodarz).

  ● W sierpniu przeprowadzona została wielka akcja oczyszczania miasta ze śmieci, pozostałych jeszcze z okresu działań wojennych. Wydział Oczyszczania Miasta zatrudnił przy niej ponad 100 robotników, w tym 70 Niemców. Śmieci wywożono z posesji furmankami i przyczepami samochodowymi. W ten sposób w ciągu miesiąca oczyszczono 233 domy i ponad 1.000 pustych, częściowo wyszabrowanych mieszkań.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz