1947.09. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 22 października 2012, Odsłon: 2 495
 • 1 IX. Przekształcenie Szkoły Przemysłowej Kamieniarskiej w 3-letnie Gimnazjum Przemysłowe Kamieniarskie o wydziałach: kamieniarskim i skalnym. Równocześnie otwarto też 3-letnie Liceum Przemysłu Kamieniarskiego. W roku 1950 Liceum zostało przemianowane na 4-letnie Technikum Skalne, a w roku 1951 przeniesione do Krakowa. Wśród pedagogów szkoły wymienić należy m. in.: kpt. Romana Parzniewskiego (wych. fiz.), Tadeusza Tyrowicza, Stanisława Sobolewskiego, Juliana Samujłło, Sierakowskiego, Śmieszka, Szpiganowicza, Perier, Macińskiego, Worutowicza, Kowalczyka, Paska, Winiarską i Przytułę.

  1 IX. Skład grona pedagogicznego Szkoły Muzycznej na początku roku szkolnego 1947/48 przedstawiał się następująco: kierownik Władysław Skawina (skrzypce, teoria), Emma Bartelmus (fortepian, śpiew), Antoni Mihutowicz (fortepian), Bronisława Lesiecka (fortepian), Bolesław Janczarski (fortepian, akordeon), Stanisława Letza (fortepian), Zofia Lipińska (fortepian), Helena Horny (fortepian), Stefania Krzyżanowska (rytmika) i Jadwiga Merz (fortepian).

  2 IX. Konferencja przedstawicieli wszystkich władz, urzędów, instytucji, fabryk i związków w lokalu SD przy ul. Żeromskiego 14, zwołana przez przew. Miejskiej Rady Narodowej Juliana Omelana. Omawiano na niej sprawę zastosowania energicznych środków zaradczych dla poprawy stanu bezpieczeństwa, utrzymania czystości w mieście itp.

  7 IX. Premiera komedii Fredry „Gwałtu, co się dzieje!”‘ w Teatrze Miejskim. Obsadę aktorską stanowili: H. Biegańska (Urszula), K. Tomczak (Tobiasz), J. Dobrzańska (Barbara), B. Myślicki (Kasper), J. Żabińska (Agata), T. Maryniak (Błażej), F. Jarzyna (Grzegotka), E. Żórawska (Kasia), S. Żórawski (Doręba), T. Ehrenkreutz (Bekiesz), K. Załuski (Makary). Reż. S. Żórawski. Na premierze obecna była Irena Solska. Sztuka grana była 8 razy.

  12 IX. Powołana została komisja dla zbadania i poprawy stanu parków i zieleńców miejskich. W skład jej weszli: przew. MRN Omelan, nadleśniczy inż. Varisella, członek Zarz. Miasta Jan Kusiak, p.o. nacz. Wydz. Technicznego Włodzimierz Mycko oraz inspektor ogrodów miejskich Stefan Kastner.

  15 IX. Plenarne posiedzenie Miejskiej Rady Narodowej w Domu Społecznym. M. in. zatwierdzono statut organizacyjny Teatru Miejskiego, powierzając nowoutworzone stanowisko kierownika artystycznego Helenie Biegańskiej.

  15 IX. Przyłączenie do centrali telefonicznej w Świdnicy abonentów ze Świebodzic, po zlikwidowaniu tamtejszej odrębnej centrali.

  18 IX. Przy Państw. Gimnazjum i Liceum (I LO) założono spółdzielnię uczniowską „Znicz”. Jej kierownikiem został Lesław Weinstein. Dochody ze sklepiku szkolnego przeznaczono na fundusz stypendialny. Pierwszy rozdział stypendium nastąpił w dniu 25 września. 17 uczniów otrzymało wówczas po 1.000 zł, a 4 po 50O zł.

  22-24 IX. Przez trzy dni występował w Świdnicy Państw. Teatr z Jeleniej Góry, wystawiając komedię T. Rittnera „Głupi Jakub”. W głównej roli Szamabelana wystąpił Michał Melina.

  28 IX. Obchód Dnia Spółdzielczości. Na ogólnomiejskiej akademii wystąpiły w części artystycznej: chór i orkiestra Liceum im. J. Kasprowicza.

  ● We wrześniu udała się do Warszawy delegacja mieszkańców Świdnicy w osobach przew. PRZZ Władysława Orłowskiego i przew. komisji cennikowej Różyckiego, która przedstawiła w Ministerstwie Aprowizacji sprawę niedostatecznego zaopatrzenia miasta w niektóre artykuły spożywcze. Ministerstwo obiecało delegacji w najbliższym czasie skierować do Świdnicy dodatkowo kilka tysięcy kg oliwy oraz większe transporty kawy, octu i drożdży, a Centrala Produktów Wiejskich zobowiązała się zwiększyć dostawy masła. Wszystkie te przyrzeczenia zostały dotrzymane.

  ● Przy Fabryce Liczników i Zegarów Elektrycznych zorganizowano Szkołę Przemysłową, której dyrektorem został Kazimierz Rosłanowski. Kształciła ona elektryków i mechaników i miała swą siedzibę przy ul. Jagiellońskiej 27. Okres nauki wynosił 3 lata. Grono nauczycielskie tworzyli: Franciszek Ryży, Józef Kwiatkowski, Leokadia Dołhun, Czesław Durkalec, Józef Głąb i Stanisław Wasilewski. Dyrektorem Fabryki Liczników był w tym czasie inż. Gerson, a dyr. technicznym inż. Statkiewicz.

  ● Fabryka Maszyn i Aparatów (ŚFUP) zmieniła nazwę na „Świdnicka Fabryka Maszyn i Urządzeń Chemicznych”.

  ● Z początkiem roku szkolnego 1947/48 Państw. Liceum Spółdzielcze przejęło budynek przy ul. Traugutta 15. Prowadzone tam były również: Gimnazjum Spółdzielcze (3- i 2-letnie), Liceum Administracyjno-Handlowe, Liceum Administracyjno-Gospodarcze i Technikum Admin.-Gospodarcze. Do grona nauczycielskiego przybyli: Irena Mogielnicka, Leon Joachimowicz, Stanisław Orzeski, Emilia Ostachowicz, Stefania Krzyżanowska, Bronisław Hryciuk, Stefan Poddubny, Aleksander Stec, Czesław Piechota, Gustawa Ziemba, Roman Mełech i Stefania Tracz.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz