1947.12. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 22 października 2012, Odsłon: 2 013
 • 2-3 XII. Pierwsze przedstawienia świdnickiego teatru w Jeleniej Górze. Wystawiono „Maturę” Fodora.

  3 XII. Znakomita aktorka Ida Kamińska wystąpiła z zespołem Dolnośląskiego Teatru Żydowskiego z Wrocławia w dramacie Gordina „Mirla Efros” na scenie Teatru Miejskiego.

  5 XII. Prezydium MRN postanowiło przydzielić pracownikom Zarządu Miasta i podległych mu przedsiębiorstw na święta Bożego Narodzenia po 10 kg mąki pszennej, a dla każdego członka rodziny po 2 kg oraz po 1 kg cukru dla samotnego i po 2 kg dla żonatego pracownika z produktów Majątku Miejskiego. Ponadto pracownicy Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej otrzymali premie świąteczne w wysokości od 1.000 do 1.200 zł. Prezydium na wniosek Tow. Przyj. Żołnierza wyasygnowało również kwotę 3.000 zł na urządzenie „gwiazdki” dla żołnierzy.

  6 XII. Zjednoczenie Kamieniołomów zorganizowało uroczysty obchód „Barbórki”. Rano odbyła się msza św. w kościele parafialnym, po południu akademia w sali OM TUR, wieczorem zaś zabawa taneczna w tej samej sali. Bilet wstępu na zabawę kosztował 100 zł. Siedziba Zjednoczenia Kamieniołomów mieściła się wówczas przy ul. Sprzymierzeńców 2 (w budynkach obecnego Szpitala). Przeniesiono ją tam z ul. Kanonierskiej.

  9-13 XII. Szkolny zespół dramatyczny I LO dał 5 przedstawień dramatu „Wesele” Wyspiańskiego na scenie Teatru Miejskiego.

  10 XII. W Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego powstała grupa Ochotniczej Straży Pożarnej, złożona z pracowników zarówno fizycznych jak i umysłowych. Jej naczelnikiem został Józef Nowakowski, mistrz obróbki drewna (po nim – Józef Gwoździcki).

  12 XII. W auli I LO odbył się występ tenora operowego Alfreda Szymczyka.

  19 XII. W tejże auli odbył się wieczór literacki krakowskiego pisarza Jalu Kurka.

  20 XII. Premiera sztuki K. Barnasia „Trasa” (inny tytuł: „Wrzosy z Normandii”) w Teatrze Miejskim. Wystąpił w niej nowozaangażowany do Świdnicy Józef Pieracki. „Trasę” grano 17 razy na przełomie lat 1947 i 1948 (w Świdnicy, Ząbkowicach, Bielawie, Jaworze, Wałbrzychu, Żarowie i w Świebodzicach).

  31 XII. Dyrekcja Teatru Miejskiego zorganizowała reprezentacyjną zabawę pod hasłem „Sylwester u aktorów”, połączoną z występami artystycznymi. Tańczono w foyer, tam też ustawiono stoliki dla gości.

  ● Fabryka Liczników i Zegarów Elektrycznych wyprodukowała w r. 1947 61.300 liczników 1-fazowych przy zatrudnieniu 957 osób. Rozpoczęto też produkcję własną wszystkich części i podzespołów do licznika EFK-1.

  ● Zakłady Drzewne wyprodukowały w r. 1947 79 asortymentów łącznej wartości 2.217.000 zł. Zakłady zatrudniały 467 pracowników, w tym znaczną część młodzieży w ramach Służby Przysposobienia Przemysłowego.

  ● Spółdzielnia Spożywców „Świt” liczyła 818 członków (w ciągu roku przybyło 424) i zatrudniała 56 osób. Obroty roczne wyniosły 132.837.000 zł. Na cele społeczne spółdzielnia wydatkowała: 133.070 zł, na utrzymanie Średniej Szkoły Spółdzielczej w Świdnicy, 32.635 zł na Robotnicze Tow. Przyjaciół Dzieci, 4.200 zł na „Caritas”, 21.000 zł na akcję wyborczą, 56.307 zł na Zw. Zaw. Prac. Spółdzielczych, 112.084 zł na pomoc dla powodzian, 15.000 zł na stypendia i 16.939 zł na utrzymanie świetlicy.

  ● Urząd stanu Cywilnego zarejestrował w roku 1947 595 małżeństw, 1.119 urodzin i 295 zgonów.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz