1948.06. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 22 października 2012, Odsłon: 2 443
 • 1 VI. Powołany został nowy skład Komendy Hufca ZHP w osobach: Franciszek Ryży (komendant), Kazimierz Pilarski (przyboczny), Jan Szatko (ref. osobowy i turystyki), Antoni Zając (ref. wych. fiz.), Czesław Bernardyn (skarbnik), Zbigniew Konieczny (gospodarz), Wojciech Pieszczoch (sekretarz) i Kazimierz Ptak (kronikarz).

  3 VI. Ministerstwo Kultury i Sztuki wydało decyzję o likwidacji Teatru Miejskiego w Świdnicy. Wywołała ona ostry sprzeciw miejscowych władz i całego społeczeństwa. 12 czerwca na konferencji u prez. miasta Abramowicza przedstawiciele partii politycznych i związków zawodowych postanowili walczyć o utrzymanie teatru.

  7 VI. Występ Dolnośląskiego Teatru Żydowskiego z Wrocławia w Teatrze Miejskim. Zaprezentowana została „Sierotka Hasia” Gordina.

  13 VI. Na szosie między Słotwiną a Mokrzeszowem został napadnięty i zastrzelony przez nieznanych osobników milicjant Franciszek Biskup, funkcjonariusz Komendy Powiatowej w Świdnicy. Napastnicy zabrali zamordowanemu broń i zbiegli w stronę lasu.

  19 VI. Posiedzenie Powiatowej Komisji Współpracy PPR i PPS. Opracowano wspólną instrukcję dla pracy tzw. „szóstek partyjnych” działających w kołach na terenie powiatu.

  24 VI. Delegacja społeczeństwa Świdnicy udała się do Warszawy z żądaniem utrzymania teatru zawodowego. Po rozmowach z nią Ministerstwo Kultury i Sztuki wyraziło zgodę na dalszą działalność Teatru Miejskiego.

  25 VI. 29-te posiedzenie plenarne Miejskiej Rady Narodowej w sali Ratusza (Rynek 38). Uchwalono zmniejszenie czynszów mieszkaniowych o 25 proc. z dniem 1 lipca 1948 roku. Czynsze w Świdnicy były znacznie wyższe niż w innych miastach Dolnego Śląska i powstawały duże zaległości w ich opłacaniu.

  26 VI. W Teatrze Miejskim wystawiona została komedia G. Zapolskiej „Skiz” w reżyserii W. Biegańskiego i obsadzie: W. Biegański (Tolo), J. Dobrzańska (Lulu), A. Dzierzbicka (Muszka), K. Tomczak (Wituś) i J. Pieracki (Lokaj). „Skiz” grany był 19 razy w Świdnicy i okolicy.

  26 VI. Walne Zgromadzenie członków Spółdz. Spożywców „Dolnoślązak” w sali Zw. Zaw. Prac. Przemysłu Budowlanego przy ul. Ks. Agnieszki 12/14 (obecnie: ul. Marchlewskiego) [Ks. Agnieszki]. Zagaił je przewodniczący Rady Nadzorczej Rudolf Błahut. Obradom przewodniczył Adam Willman. Sprawozdania Zarządu za rok 1947 złożyli: Roman Smereczyński i Ignacy Stokłosa. Spółdzielnia działała na terenie Świdnicy, Żarowa, Jaroszowa, a także poza granicami powiatu świdnickiego w miejscowościach, gdzie znajdowały się kopalnie i zakłady hutnicze (Grochów, Jegłowa, Gembczyce [Gębczyce], Szklary, Górny Ujazd).

  30 VI-1 VII. Artyści scen warszawskich Maria Bogda i Adam Brodzisz wystąpili na scenie teatru w komedii „Gra o Barbarę” A. M. Swiniarskiego.

  30 VI. Na koniec I półrocza 1948 r. w Świdnicy istniały 303 sklepy prywatne, 40 spółdzielczych i 6 państwowych, 37 lokali gastronomicznych i 26 kiosków. W sprzedaży występowały okresowo braki mięsa, tłuszczów zwierzęcych, ryb żywych i jaj.

  ● Pierwszą maturę w I LO im. J. Kasprowicza zdało 22 uczniów. Byli to: Danuta Dobrzańska, Mirosława Grudzińska, Henryk Jancarz, Ludwik Kraszewski, Andrzej Krzeptowski, Elżbieta Kurczyńska, Jadwiga Lewińska, Wanda Malinowska, Weronika Milczarek, Danuta Pilarczyk, Jerzy Poddubny, Heliodor Polak, Maria Rządkowska, Aleksander Sajkow, Kazimierz Sowa, Stanisław Stokłosa, Lesław Tomaszewski, Władysław Turkowid, Tadeusz Tyrowicz, Zbigniew Walter, Józefa Ząbek i Grażyna Żarska. Liceum dla Dorosłych ukończyło i otrzymało świadectwa dojrzałości 101 absolwentów. Pierwsza matura odbyła się też w Liceum Pedagogicznym. Zdało ją 16 absolwentów, uzyskując pełne kwalifikacje nauczycielskie.

  ● Miejska Rada Narodowa odrzuciła propozycję kierownika Szkoły Muzycznej Władysława Skawiny przejęcia jej przez miasto z powodu braku środków finansowych.

  ● Świdnicka Fabryka Maszyn i Urządzeń Chemicznych (obecnie ŚFUP) zorganizowała po raz pierwszy ekspozycję swoich wyrobów na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Wystawiono pompy 2H i 4H, młyn wibracyjny i suszarkę próżniową.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz