1948.10. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 22 października 2012, Odsłon: 2 575
 • 1 X. Zarząd Powiatowy ZNP uruchomił „Związkowy Wyższy Kurs Nauczycielski”, którego zajęcia odbywały się w godzinach popołudniowych. W roku szkolnym 1948/49 wykładane były: biologia, fizyka i chemia, a w roku 1949/50 – geografia i przedmioty pedagogiczne. Kierownikiem kursu był Wojciech Polak. Wydatki w pierwszym roku pokryto dotacją otrzymaną z Kuratorium i dobrowolnym opodatkowaniem się słuchaczy po 5.000 zł od osoby, co dało kwotę 100.000 zł.

  1 X. Utworzenie Powszechnej Spółdzielni Spożywców (początkowo pod nazwą „Dolnoślązak”) przez połączenie trzech dotąd odrębnie działających spółdzielni: „Świt”, „Dolnoślązak” i spółdzielni PZZD. Prezesem zarządu PSS został Mikołaj Dubicki. Do PSS należało początkowo 35 placówek handlowych i warsztatów przetwórczych, do końca 1948 roku ilość ta wzrosła do 42 placówek handlowych i 4 zakładów przetwórczych. Ich obroty stanowiły ponad 30 proc. ogólnych obrotów handlowych w mieście. W Świdnicy działały wówczas 303 prywatne placówki handlowe i 5 państwowych, 36 zakładów gastronomicznych i 24 kioski. Na rynku występowały braki mięsa i tłuszczów zwierzęcych, a okresowo także jaj, których cena wahała się od 14 do 15 zł za sztukę.

  2 X. „Bal Leśników” zorganizowany przez pracowników świdnickiego Nadleśnictwa Państwowego w Domu Ludowym w Witoszowie Dolnym. W programie figurował m.in. kotylionowy „walczyk Warszawy”. Całkowity dochód z zabawy przeznaczono na odbudowę stolicy.

  2 X. Leon Kruczkowski, autor „Odwetów”, obecny był w Świebodzicach na przedstawieniu swej sztuki w wykonaniu teatru świdnickiego.

  9 X. Premiera sztuki „Obrona Ksantypy” L. H. Morstina w Teatrze Miejskim. Obsada: J. Skubniewska (Ksantypa), R. Malkowski (Sokretes), A. Dzierzbicka (Mirryna), K. Tomczak (Tyreusz), J. Żabińska (Sofrone), T. Czechowski (Charmides), W. Biegański (Agaton), J. Pieracki (Arystodemos), E. Gołębiowski (Fedros), K. Załuski (Epistates), F. Jarzyna (Eryksymach), J. Pieracki (Oarrasjos), B. Bombor (Wieśniak), L. Stupnicka (Flecistka), Reż. W. Biegański, dek. Z. Miklasiński. Sztuka grana była 21 razy.

  9 X. Uruchomienie w Świdnicy punktu Wszechnicy Radiowej. Jej kierownikiem z ramienia Zarządu Oddziału Pow. ZNP został Zbigniew Danielski.

  9-10 X. Obchody Święta Milicji Obywatelskiej. Pierwszego dnia ulicami: Daszyńskiego [Komunardów], Rynek, Nowotki [Długa] i Stalina [Al. Niepodległości] przeszedł capstrzyk na Plac Wojska Polskiego, gdzie odbył się uroczysty Apel Poległych. Nazajutrz nastąpiło (na tymże placu) wręczenie sztandaru świdnickiej Komendzie MO, akademia z częścią artystyczną i na zakończenie zawody sportowe na stadionie miejskim.

  16 X. Dolnośląski Teatr Żydowski z Wrocławia wystąpił w Teatrze Miejskim ze sztuką „Korzenie sięgają głęboko” d’Usseau i Gowa.

  16 X. W rocznicę bitwy pod Lenino zorganizowano powiatowy marsz narodowy dla młodzieży szkolnej na trasie 3 km dla dziewcząt i 5 km dla chłopców. Pierwsze miejsca zajęli członkowie SKS przy I LO im. Kasprowicza, zdobywając nagrody: siatkę, dwie piłki i dysk.

  18 X. Przejęcie przez PSS „Dolnoślązak” Hotelu Miejskiego przy ul. Miedzianej 11 [Kotlarska] od poprzedniego właściciela, Komitetu Miejskiego PPS za kwotę zł 450.000 z tytułu zwrotu poniesionych kosztów inwestycyjnych i wyposażenia.

  19 X. Pierwszy wyjazd Teatru Miejskiego do Kłodzka (z „Odwetami” Kruczkowskiego). Następnego dnia teatr wystąpił po raz pierwszy w Nowej Rudzie z tą samą sztuką.

  21 X. Plenarne posiedzenie Miejskiej Rady Narodowej. Obradom przewodniczył Tadeusz Michalak. Postanowiono m.in. zwrócić się do Ministerstwa Ziem Odzyskanych z prośbą o dotację w wysokości 10 mln zł na budowę studni artezyjskiej.

  Świdnica miała wówczas 16 takich studni, z tego 9 wyeksploatowanych i odczuwała dotkliwy brak wody pitnej.

  22 X. W teatrze odbył się koncert zorganizowany przez TPPR. Wśród wykonawców znaleźli się m.in.: Stupnicka i Gołębiowski (śpiew), W. Skawina (skrzypce) i B. Janczarski (fortepian).

  24 X. Odsłonięcie sztandaru Koła Zw. Zaw. Kolejarzy w sali Domu Kultury przy ul. Ks. Agnieszki (obecnie Marchlewskiego) [Ks. Agnieszki]. Po uroczystości sztandar odprowadzono do lokalu zarządu Koła przy ul. Traugutta 9. Prezesem świdnickiego Koła ZZK był wówczas Ignacy Badzioch, a sekretarzem Antoni Poprawski.

  25 X. Komitet Pow. Stronnictwa Demokratycznego zorganizował w swojej siedzibie przy ul. Żeromskiego publiczne zebranie dyskusyjne na temat wystawionej przez teatr „Obrony Ksantypy” L. H. Morstina. Wziął w nim udział reżyser sztuki W. Biegański i występujący w niej aktorzy.

  31 X. Uroczystość wręczenia sztandaru świdnickiemu Kołu Zw. Zaw. Pracowników Państw. Przedsiębiorstwa „Poczta Polska, Telegraf i Telefon”‘.

  ● W październiku powstała spółdzielnia pracy „Metalowiec”, założona przez grupę 12 członków. Na koniec roku 1948 zatrudniała 13 osób. Pierwszy zarząd spółdzielni stanowili: Kazimierz Trzaska, Jan Kierzkowski i Gustaw Schreder. W roku 1950 „Metalowiec” zatrudniał już 44 osoby i dał produkcję wartości 552.000 zł. W 5 lat później wzrosła ona do 9.760.000 zł, a zatrudnienie do 107 pracowników.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz