1948.11. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 22 października 2012, Odsłon: 1 776
 • 1 XI. Premiera komedii „Wyspa pokoju” E. Pietrowa w Teatrze Miejskim. Grali w niej: J. Pieracki, J. Dobrzańska, J. Żabińska, A. Dzierzbicka, W. Biegański, E. Gołębiowski, K. Załuski, T. Czechowski, K. Tomczak, H. Płachecka, R. Malkowski, B. Bombor, F. Jarzyna. Reż. W. Biegański, dek. Z. Miklasiński. Sztuka miała 17 przedstawień.

  1 XI. Komendantem hufca ZHP został mianowany Franciszek Krysiak. Hufiec liczył w tym czasie 55 drużyn harcerskich i 9 zuchowych. Pod jego zarządem znajdowała się stanica harcerska „Duch Puszczy” w Złotym Lesie i świetlica w Rynku pod nr 25.

  4 XI. Komitety Powiatowe PPR i PPS zorganizowały w sali ZMP przy ul. Jagiellońskiej 5 akademię związaną z otwarciem II szkolenia międzypartyjnego.

  6 XI. Koło Myśliwskie „Dzik” urządziło zabawę taneczną w sali SD przy ul. Żeromskiego. W zaproszeniach zapowiadano „bigos myśliwski, który będzie „hojnie szafowany”, dodając, że „pod bigos też będzie coś”. Program zabawy obejmował również występy artystów Teatru Miejskiego i loterię fantową. Bilet wstępu kosztował 150 zł.

  7 XI. Odsłonięcie sztandaru Koła PPR przy Spółdzielni „Nowe Życie” w lokalu własnym – ul. Piotrkowska 19 (obecnie Bohaterów Getta).

  7 XI. W rocznicę Wielkiej Rewolucji Październikowej odbyła się uroczystość przekazania władzom radzieckim cmentarza poległych żołnierzy radzieckich przy ul. Łukasińskiego. Uczestników powitał przewodniczący Komitetu Opieki nad Grobownictwem Wojennym, potem nastąpiło składanie wieńców.

  15 XI. W Teatrze Miejskim wystąpił z koncertem piosenek Mieczysław Fogg.

  27 XI. Otwarcie przy ul. Środkowej 5 (obecnie ul. Lewartowskiego) [Środkowa] Domu Związku Bojowników z Faszyzmem i Najazdem Hitlerowskim o Niepodległość i Demokrację. Przemawiali przedstawiciele partii politycznych. Na zakończenie uroczystości odbyła się zabawa taneczna.

  28 XI. Na plenarnym posiedzeniu Komitetu Powiatowego PPR wybrano delegatów na Kongres Zjednoczeniowy: Wolskiego, Abramczyka, Krawczyka i Bizon. Obradom, które toczyły się w sali ZWAP przy ul. Ks. Agnieszki, przewodniczył Władysław Orłowski, przemawiali m.in.: sekretarz KP PPR Abramczyk, przedstawiciel KP PPS Dworak i członek KC PPR wiceminister Wolski. Odczytano też meldunki załóg kilkudziesięciu zakładów z miasta i powiatu o przedterminowym wykonaniu planów produkcyjnych.

  30 XI. Premiera komedii „Kandida” G. B. Shawa w Teatrze Miejskim, w obsadzie: W. Biegański (Morell), J. Skubniewska (Kandida), J. Pieracki (Burgess), K. Tomczak (Mill), G. Korsakow (Prozerpina) i T. Czechowski (Marchbanks). Reż. W. Biegański, dek. Z. Miklasiński. „Kandidę” grano 17 razy.

  30 XI. Ustąpienie ze stanowiska prezesa Rady Nadzorczej PSS „Dolnoślązak” Rudolfa Błahuta w związku z przeniesieniem na inne stanowisko poza Świdnicą.

  ● W listopadzie Świdnicka Fabryka Maszyn i Urządzeń Chemicznych została podporządkowana Centralnemu Zarządowi Budowy Maszyn Ciężkich, Kotłów i Turbin w Gliwicach (późniejszemu Zjednoczeniu Przemysłu Budowy Maszyn Ciężkich ZEMAK w Warszawie).


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz