1949.01. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 22 października 2012, Odsłon: 2 294
 • 1 I. Na początku 1949 roku w mieście czynnych było 237 prywatnych zakładów rzemieślniczych, 11 spółdzielczych i 1 państwowy zakład szewski Centrali Zbytu Przemysłu Skórzanego. Spółdzielnia Szczotkarska „Progres” prowadziła zakład szewski przy ul. Oświęcimskiej 20 [Ofiar Oświęcimskich], Spółdzielnia Przem. Bud. „Remont” – stolarski przy ul. Westerplatte 17, Spółdz. „Metalowiec” – ślusarski przy ul. Żeromskiego 10, Spółdz. „Nowe Życie” – krawiecki przy ul. Piotrkowskiej 19 [Bohaterów Getta], Spółdz. Szewska „Jedność” – cholewkarski przy pl. Grunwaldzkim 13 i szewski (tamże), Spółdz. Spożywców „Dolnoślązak” – wędliniarski przy ul. Nowotki 8 [Długa] i piekarski przy ul. Garbarskiej 19/21, Spółdz. Spoż. „Świt” – piekarski przy pl. Drzymały 10 i Spółdzielnia PZZD – wędliniarski przy ul. Daszyńskiego 12 [Komunardów], Spółdz. Rzeźniczo-Wędliniarska – masarski przy ul. Daszyńskiego 18 [Komunardów].

  Na początku 1949 roku miasto posiadało 9 zakładów przetwórstwa przemysłu rolnego i spożywczego. Były to 2 młyny, 3 wytwórnie wód gazowych (w tym 2 prywatne), 1 wytwórnia octu i musztardy, 1 masarnia, 1 mleczarnia i 1 wytwórnia olejów (prywatna).

  1 I. Naczelnikiem Urzędu Pocztowo-Telekomunikacyjnego został mianowany (po Stanisławie Głydziaku) Ignacy Olkuśnik.

  8 I. Otwarcie Powszechnego Domu Towarowego w Rynku, róg ulicy Miedzianej (obecnie: Marksa) [Kotlarska]. W uroczystości wzięli udział: I sekretarz KP PZPR Karol Dyczko oraz prezydent miasta Kwiatkowski. Sprzedaż towarów rozpoczęto w dniu 10 stycznia. Materiały deficytowe sprzedawano na talony, które rozprowadzano między członków związków zawodowych.

  12 I. Powstał zalążek późniejszej Rzemieślniczej Spółdzielni Wielobranżowej – Pomocnicza Spółdzielnia Cechu Krawców. Zebranie organizacyjne odbyło się w sali przy pl. Wojska Polskiego z udziałem 25 członków-założycieli. Obradom przewodniczył Mateusz Holka. Przyjęto statut przewidujący udział członkowski w wysokości 10.000 zł i wybrano Radę Nadzorczą w składzie: Jan Bernas, Stanisław Rączka, Franciszek Kołaczyk, Bolesław Wyszomirski, Rachmil Taszer i Józef Mrówczyński.

  16 I. Rocznicę śmierci W. Lenina uczczono akademią w kinie „Przyjaźń”. W następnym dniu zespół artystyczny Wojska Polskiego dał koncert dla ludności w Hali Sportowej.

  18 I. Komisja Usprawnienia Zaopatrzenia (przew. Aleksander Kwiatkowski) ustaliła asortyment artykułów pierwszej potrzeby, jakie stale powinny być do nabycia w sklepach. Występowały w tym czasie częste braki m.in. ryb wędzonych i serów. Niewystarczająca była też podaż mleka: miejscowa mleczarnia dostarczała dziennie 2.500 litrów, czyli zaledwie połowę potrzebnej miastu ilości. Niedobór wyrównywano sprowadzaniem mleka z Zebrzydowa i Ziębic.

  30 I. Poranek mickiewiczowski zorganizowany staraniem Stronnictwa Demokratycznego. Referat o życiu i twórczości poety wygłosił dyr. Jan Ziemba, utwory recytowali artyści Teatru Miejskiego: Grażyna Korsakow, Bolesław Bombor i Józef Pieracki.

  31 I. Likwidacja Garaży Miejskich, jako samodzielnej jednostki organizacyjnej. Parkowany przy ul. Kwiatowej tabor samochodowy składał się z 5 samochodów ciężarowych, 1 półciężarówki, 2 samochodów osobowych i 2 motocykli. Rozdzielono go między Zarząd Miejski i przedsiębiorstwa Miejskie.

  ● Pod koniec stycznia otwarty został w Świdnicy skład węgla, prowadzony przez CZPPW.

  ● I sekretarz KP PZPR Abramczyk został przeniesiony na analogiczne stanowisko w Dzierżoniowie. Jego następcą został Karol Dyczko.

  ● Polski Związek Zachodni zorganizował kursy języka polskiego dla autochtonów. Zapisało się 37 osób.

  ● Podjęto akcję pomocy patronackiej zakładów pracy dla Ośrodków Maszynowych w powiecie. Tak np. Warsztaty Wagonowe miały pod swą opieką OM w Goczałkowie i Strzegomiu, Fabryka Maszyn i Aparatów Chemicznych – OM w Pszennie, Fabryka M-9 – OM w Stanowicach, PZZD – OM w Lutomi, Fabryka Liczników i Zegarów Elektrycznych – OM w Jaworzynie Śląskiej i Zebrzydowie. Ekipy robotnicze tych zakładów pomagały przy remoncie maszyn rolniczych. Funkcje koordynacyjne spełniał Wydział Rolny KP PZPR.

  ● W styczniu bokserska drużyna „Polonii” walczyła: 2 stycznia z „Włókniarzem”, 9 stycznia z „Dziewiarzem”, 16 stycznia z „Czarnymi” Nowa Ruda, 23 stycznia z „Gwardią” i 30 stycznia z „Górnikiem”.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz