1949.02. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 22 października 2012, Odsłon: 1 925
 • 5 II. Powołanie pierwszego zarządu Pomocniczej Spółdzielni Członków Cechu Krawców przez Radę Nadzorczą. Przewodniczącym został Kazimierz Fronczak, zastępcą przew. Mateusz Holka, a sekretarzem Tadeusz Lachendo. Tegoż dnia ukonstytuowało się też Prezydium Rady Nadzorczej ze Stanisławem Rączką na czele. Kierownikiem spółdzielni został (od dnia 1 lutego) Adam Bójko.

  5 II. Teatr Miejski wystąpił z premierą sztuki Jarosława Iwaszkiewicza „Lato w Nohant” w reżyserii W. Biegańskiego i dekoracjach Z. Miklasińskiego. Obsadę aktorską stanowili: J. Pieracki (Fryderyk Chopin), J. Dobrzańska (George Sand), T. Czechowski (Maurycy), A. Dzierzbicka (Solange), W. Biegański (Wodziński), H. Płachecka (Rozjerska), G. Korsakow (Augustyna), B. Bombor (Rousseau), K. Tomczak (Clesinger), Ryszard Sawicki (Jan), J. Żabińska (Madelaine). Partie fortepianowe wykonała Janina Skałecka. „Lato w Nohant” wystawiono 19 razy.

  6 II. W sali hotelu „Dolnoślązak” zorganizowano konferencję z udziałem ekspedientek sklepowych, robotnic i żon robotników. Omawiano występujące często złe ustosunkowanie się do tych ostatnich personelu sklepów i konieczność rzetelnego obsługiwania wszystkich bez wyjątku klientów. Dyskusję podsumował I sekretarz KP PZPR Karol Dyczko.

  15 II. Odbyły się wybory do władz nowopowstałego Związku Zawodowego Pracowników Instytucji Społecznych.

  19 II. W teatrze odbył się koncert utworów Chopina w wykonaniu uczniów I LO i Szkoły Podstawowej nr 1.

  20 II. Zwołana została powiatowa konferencja nauczycieli o charakterze szkoleniowym. Wygłoszono 3 referaty: „Ideologia PZPR”, „Sześcioletni plan gospodarczy” i „Rola ZNP w ofensywie kulturalnej i upowszechnianiu kultury w Polsce”. Pod koniec 1949 roku rozpoczęło się systematyczne szkolenie ideologiczne nauczycieli. Akcją tą z ramienia ZNP kierował Franciszek Zalewski, późniejszy dyrektor Liceum Pedagogicznego. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu.

  22 II. Utworzenie Powiatowej Komisji Kulturalno-Oświatowej. Jej przewodniczącym został Ludwik Szybejko, sekretarzem Stanisław Palij, a kierownikiem sekcji teatralnej M. Słobódzki.

  28 II. Powiatowa Rada Związków Zawodowych przejęła agendy Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych. Miejscowy oddział TUR został tym samym zlikwidowany. Ostatni zarząd TUR tworzyli: sędzia Bronisław Wiśniewski (prezes), adwokat Stanisław Sass (wiceprezes), Fryderyk Kozłowski (sekretarz) i Wincenty Wiśniewski (skarbnik).

  ● W lutym ustąpił ze stanowiska prezydenta miasta Aleksander Kwiatkowski. Jego obowiązki przejął czasowo wiceprezydent Stanisław Turbiarz.

  ● Bokserzy „Polonii” rozegrali mecze z KS „Dębem” Poznań (6 lutego), „Lustrzanką” (18 lutego), „Samorządowcem” (17 lutego), „Wisłą” (20 lutego) i „Czarnymi” (27 lutego).


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz