1949.04. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 22 października 2012, Odsłon: 2 142
 • 1 IV. W Świdnicy utworzono Delegaturę Centrali Mięsnej. Kierownikiem jej został Fr. Pieszczoch, a stan zatrudnienia wynosił początkowo 40 osób, przejętych z działającej poprzednio Spółdzielni Hodowlano-Mięsnej, potem zmalał stopniowo do 19 osób. Delegatura organizowała skup żywca z terenu powiatu i przeprowadzała kontraktację trzody chlewnej.

  10 IV. Związek Byłych Więźniów Politycznych zorganizował akademię, na którą jego członkowie udali się pochodem przez miasto w pasiakach obozowych. Otwarto też wystawę fotogramów obozowych.

  19 IV. Odbyła się akademia dla uczczenia 6-tej rocznicy powstania w getcie warszawskim, zorganizowana przez Komitet Żydów Polskich.

  23 IV. Teatr Miejski wystawił komedię W. Perzyńskiego „Lekkomyślna siostra” w obsadzie: W. Biegański (Henryk), J. Skubniewska (Helena), B. Bombor (Władysław), K. Tomczak (Janek), J. Dobrzańska (Maria), A. Dzierzbicka (Ada) i T. Czechowski (Olszewski). Reżyserował W. Biegański, dek. Z. Miklasiński. Na premierze obecni byli goście z Wrocławia: dyr. teatru Henryk Szletyński i kierownik Wydziału Kultury WRN mgr Halpon. Sztuka grana była 31 razy, w tym 15 w Świdnicy.

  24 IV. Uroczyste posiedzenie Miejskiej Rady Narodowej w sali teatru. Zarząd Miasta złożył globalne sprawozdanie za lata 1945-1948, uchwalono też plany gospodarcze na rok 1949.

  24 IV. Polski Związek Zachodni zorganizował kwestę uliczną, dochód z której przeznaczono na dokształcenie zamieszkałej w mieście ludności autochtonicznej.

  26 IV. Zebranie aktywu partyjnego PZPR poświęcone omówieniu działalności kleru na terenie miasta. W Świdnicy pracowało w tym czasie 6 księży katolickich, 1 ksiądz parafii ewangelickiej, 2 lektorów ewangelickich i 1 rabin, który w drugiej połowie maja tegoż roku wyjechał do Izraela.

  27 IV. Przedstawienie Łódzkiego Teatru Żydowskiego w Teatrze Miejskim: „Glikl Hameln żąda sprawiedliwości” Baumana z Idą Kamińską w roli tytułowej.

  27 IV. Walne zebranie członków Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Do nowowybranego zarządu weszli: Stanisław Kawałkowski (prezes), Krystyna Kostecka (wiceprezes), Piotr Siemieniako (sekr.), Teodor Skrzypczak (skarbnik), Franciszek Kotula, Bolesław Pratiuk i Jadwiga Gromkiewicz. Zarząd ten kierował pracą RTPD do jego przekształcenia się w TPD w tymże roku. Przejął w tym czasie od CKOS budynek kolonijny w Bystrzycy Górnej nr 70.

  28 IV. Na zaproszenie TPPR Zespół Pieśni i Tańca Armii Radzieckiej wystąpił z koncertem dla ludności polskiej.

  30 IV-18 V. Na placu Drzymały rozbił namioty cyrk „Orpheum” z Warszawy. Kierownictwo imprezy miało duże kłopoty z miejscowym Urzędem Kontroli Prasy i Widowisk z uwagi na niecenzuralne dowcipy przewidziane w programie.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz