1949.05. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 22 października 2012, Odsłon: 1 263
 • 1 V. W pochodzie pierwszomajowym wystąpiła po raz pierwszy nowoutworzona orkiestra dęta Fabryki Liczników i Zegarów Elektrycznych (obecnie: ZWAP).

  1 V. W czynie społecznym przy wydatnej pomocy pracowników Powszechnego Domu Towarowego uruchomiona została Gospoda Ludowa, prowadzona przez RTPD. Lokal liczył 150 miejsc konsumpcyjnych i 40 osób personelu, w tym 18 mężczyzn i 22 kobiety.

  6 V. Łódzki Teatr Żydowski odwiedził znów Świdnicę, prezentując publiczności sztukę Al. Ostrowskiego „Bez winy winni” („Grzesznicy bez winy”) z Idą Kamińską w głównej roli.

  7 V. 32 uczniów zatruło się mięsem w internacie Liceum Kamieniarskiego. Chorych umieszczono w szpitalach w Świdnicy, Strzegomiu i Żarowie. Jak wykazało dochodzenie, mięso pochodziło z rzeźni w Środzie Śląskiej. Wszyscy uczniowie powrócili wkrótce do zdrowia.

  7 V. Uroczystość odsłonięcia sztandaru Związku Zawodowego Metalowców w sali Stronnictwa Demokratycznego przy ul. Żeromskiego 14. Do Komitetu Honorowego powołano 32 osoby, zajmujące wówczas kierownicze stanowiska w życiu politycznym, gospodarczym i społecznym miasta. Wśród nich znaleźli się: Karol Dyczko (I sekretarz KP PZPR), Władysław Orłowski (przew. PRZZ), Antonina Springowa (przew. Ligi Kobiet), Rewakowicz (starosta), Marzec (sekr. KP PZPR), Barańczak (sekr. KM PZPR), Dramański (SL, przew. PRN), Dworak (przew. MRN), Bijak (przew. SD), Bronisławski (przew. TPPR), Turbiarz (prez. miasta), kpt. Skoroszewski (przedst. Wojska Polskiego), Mańkowski (przodownik pracy w ZWAP), Freilich (dyr. ZWAP) i Paliński (dyr. FAMA). Związek Zaw. Metalowców miał swoją siedzibę przy ul. Daszyńskiego 14 [Komunardów].

  15 V. Ochotnicza Straż Pożarna przy Fabryce Wagonów (wówczas jeszcze: Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego) przekształcona została w Zawodową Straż Pożarną. Jej komendantem został Jan Smok.

  15 V. Walne Zgromadzenie członków spółdzielni nauczycielskiej „Oświata” wybrało 9-osobową Radę Nadzorczą w skladzie: Piotr Waluk (przew.), Antoni Jankowiak (sekr.), Jan Lubiatowski, Anna Mirowska, Władysław Pasek, Stefan Suchar, Stefan Kanos, Jadwiga Wojtasiewicz i Leonard Rzewuski. Obroty spółdzielni w roku 1948 wyniosły 2.900.193 zł, a nadwyżka 472.779 zł, z której Walne Zgromadzenie przeznaczyło m.in. 6.997 zł na różne cele społeczne.

  23 V. Delegatem Społecznej Organizacji Imprez Artystycznych „ARTOS” na miasto i powiat został mianowany Stanisław Mrzilek. Posiadał on wyłączne prawo organizowania na tym terenie imprez z udziałem zawodowych sił artystycznych. „ARTOS” m.in. dał wiele imprez muzycznych w świdnickich szkołach w wykonaniu artystów wrocławskich.

  24 V. Wieczór dyskusyjny w Teatrze Miejskim poświęcony komedii Perzyńskiego „Lekkomyślna siostra” z udziałem publiczności uczestniczącej w przedstawieniu. Wprowadzające słowo wstępne wygłosił dyr. Liceum Kamieniarskiego Jan Ziemba.

  28 V. Plenarne posiedzenie Miejskiej Rady Narodowej uchwaliło statut organizacyjny biur Zarządu Miasta, wprowadzający podział na oddziały: Planowania i Kontroli, Organizacyjny, Finansowy, Społeczny, Administracyjny, Osiedleńczy i Techniczny.

  31 V. Przejęcie przez Zrzeszenie Pracowniczych Związków Zawodowych (organ CKZZ) agend i działalności Towarzystwa Ogródków i Osiedli Działkowych.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz