1949.09. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 22 października 2012, Odsłon: 2 500
 • 1 IX. Uroczyste otwarcie 7-klasowej pierwszej szkoły świeckiej, prowadzonej przez Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Kierownikiem jej została Zofia Fortuna. Grono nauczycielskie liczyło 11 osób.

  1 IX. Nowym dyrektorem Szkoły Przemysłowej i Gimnazjum Elektrycznego został Henryk Kędzierski. Z końcem tegoż roku wicedyrektor Kazimierz Rosłanowski przeszedł na stanowisko kierownika nauczania w Liceum Felczerskim.

  1 IX. W Szpitalu Miejskim podjęły pracę pierwsze trzy pielęgniarki, przygotowane do zawodu przez świdnicki ośrodek szkoleniowy PCK.

  1 IX. Skład osobowy Państwowego Teatru w Świdnicy na początku nowego sezonu przedstawiał się następująco: Dyrektor i kier. artystyczny – Zygmunt Bończa-Tomaszewski, dyr. administracyjny – Franciszek Jarzyna, sekretarka – Wanda Tomaszewska, intendent – Franciszek Gorczyca, księgowa – Stanisława Lichomska, kasjerki – Maria Gorczyca i Ewelina Kachlicka. Aktorzy: Hanna Dobrzanka (Winiecka), Jadwiga Dobrzańska, Celina Górska, Zofia Grabińska, Elżbieta Kuske, Zofia Mirska, Helena Orlikówna, Helena Płachecka, Maria Sandle, Danuta Wierzbicka, Maria Wnorowska, Mirosław Arski, Bolesław Bombor, Stefan Buczek, Henryk Hunko, Bolesław Myślicki, Albert Narkiewicz, Ryszard Sawicki, Mieczysław Surwiłło, Wacław Wacławski, Stanisław Winiecki i Bohdan Wróblewski. Scenograf – Ludwik Tyński. Suflerka – Helena Tyńska. Pianistki – Maria Korogodzka (Buczkowa) i Janina Skałacka. Kierowniczką kostiumerni została Kazimiera Wacławska, a kier. pracowni krawieckiej – Kamila Lipińska.

  3 IX. Premiera „Wieczoru Poezji, Muzyki i Pieśni”, złożonego z utworów Mickiewicza, Słowackiego, Puszkina i Chopina w Teatrze. „Wieczór” prezentowany był 14 razy, w tym w Świdnicy 9 razy.

  3-4 IX. Dwudniowa I Konferencja Pow. Rady Zw. Zaw. w Domu Kultury Zw. Zaw. Bud. przy ul. Ks. Agnieszki 12. W pierwszym dniu wygłoszony został referat pt. „Rola i znaczenie związków zawodowych w świetle uchwał II Kongresu Zw. Zaw. i II Kongresu ŚFZZ”, a wieczorem uczestnicy konferencji obecni byli na przedstawieniu w teatrze. Drugiego dnia przed Domem Kultury, w którym obradowano, odbyła się defilada sportowców. Przeprowadzono też wybory do Plenum PRZZ. Przewodniczącym został działacz oświatowy Ludwik Szybejko, który pełnił tę funkcję przez kilka miesięcy.

  6 IX. 48 plenarne posiedzenie Miejskiej Rady Narodowej w sali Ratusza. Powołano nowego przewodniczącego MRN w osobie Eugeniusza Ślusarczyka (jego poprzednik – Leon Barańczyk poszedł do szkoły centralnej), który piastował to stanowisko do 31 października (potem wyjechał ze Świdnicy). Na tymże posiedzeniu parkowi przy ul. Pionierów i Śląskiej nadano nazwę „Park Jedności Robotniczo-Chłopskiej”, uchwalono też przejęcie przez miasto obowiązku utrzymywania czystości na ulicach i placach (przedtem ciążył on na właścicielach nieruchomości).

  15 IX. Walne zebranie organizacyjne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, powstałego z połączenia działających poprzednio organizacji: RTPD i ChTPD. Wybrano Zarząd Powiatowy, w skład którego weszli: Anna Bokun (przew.), Stefan Biernacki (zast. przew.), Krystyna Kostecka (sekr.), Antoni Witkowski (skarbnik), Julian Gądek, Tadeusz Kuza, Jan Filerusz, Wiera Szermetowa i Piotr Rudy. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Beniamin Gestern, a jego zastępcą Stanisław Tauliczek. W pierwszym okresie swej działalności nowy zarząd zorganizował m.in. świetlicę przedszkolną z dożywianiem dla 417 dzieci.

  23 IX. Państwowy Teatr otrzymał w budynku ratuszowym obszerne pomieszczenia na dekoratornię i malarnię (obecne sale wystawowe Muzeum Dawnego Kupiectwa).

  26 IX. Na polecenie Min. Kultury i Sztuki teatr świdnicki wypożyczył na okres 2 miesięcy do Teatru Polskiego w Warszawie aparaturę do projekcji chmur na „horyzoncie scenicznym”. Nie odzyskał jej już nigdy.

  27 IX. Premiera tragedii J. Słowackiego „Mazepa” w Państwowym Teatrze w reżyserii Wacława Wacławskiego i dekoracjach Ludwika Tyńskiego. W głównych rolach wystąpili: W. Wacławski (Wojewoda), E. Kuske i C. Górska (Amelia), B. Wróblewski (Zbigniew), Z. Bończa-Tomaszewski i H. Hunko (Mazepa), R. Sawicki (Król). „Mazepę” grano 22 razy.

  ● W ciągu września na wolnym rynku wystąpiła znaczna zwyżka cen artykułów nabiałowych. Masło podrożało z 900 do 1.200 zł za 1 kg, mleko z 40 do 45 za 1 litr, jaja z 30 do 35 zł za sztukę.

  ● Spółdzielnia Spożywców „Dolnoślązak” na koniec 3 kwartału 1949 roku liczyła 6.152 członków i zatrudniała 281 pracowników. W jej posiadaniu znajdowało się 38 sklepów, 4 piekarnie (prywatnych było wówczas ponad 20), 9 sklepów masarskich, 1 warsztat masarski i 1 stołówka.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz