1949.10. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 22 października 2012, Odsłon: 2 007
 • 1 X. Została powołana nowa komenda hufca ZHP w składzie: Jan Izydorczyk (komendant), Janina Stępołowska, Zbigniew Wiśniewski, Stanisława Gowin, Antoni Zając, Alina Nieborak i inni.

  3 X. Upaństwowienie Szpitala Miejskiego. Poprzednio należał on do Kongregacji SS Elżbietanek. Szpital przejęła komisja powołana przez władze miejskie w składzie: Bolesław Pratiuk (przew.), sędzia Emil Preiss, sędzia Bronisław Wiśniewski i z ramienia Wydz. Zdrowia – dr Edmund Zaporowski. Nową przełożoną zespołu pielęgniarek została Zofia Wójcicka.

  5 X. Teatr Armii Radzieckiej z Legnicy wystawił w teatrze świdnickim sztukę Sofronowa „Moskiewski charakter”.

  6 X. Premiera komedii muzycznej Gozdawy i Stępnia „Moja żona Penelopa”. Sztukę grano ponad 20 razy, w tym 12 razy w Świdnicy.

  15 X. Rozpoczęcie akcji weryfikacyjnej mieszkań w mieście celem przystosowania ich zagęszczenia do norm uchwalonych przez MRN, a mianowicie: co najmniej 1 osoba na 1 izbę, co najmniej 20 metrów kwadratowych na 1 osobę pracującą i 15 metrów kwadratowych na członka rodziny oraz o 1 izbę więcej dla osób zajmujących szczególnie ważne stanowiska (w takich wypadkach decyzję podejmowało Kolegium Zarządu Miejskiego). Weryfikację przeprowadzało 6 komisji społecznych, każda w składzie 4-osobowym. Rozpatrzono 5.819 wniosków. Przy okazji przydzielono też budynki niektórym zakładom pracy, a mianowicie: Tołstoja 6 dla ZWAP na mieszkania dla przodowników pracy, Tołstoja 1 dla Zjednoczenia Kamieniołomów, Tołstoja 5 dla polskiej jednostki wojskowej, Nowotki 33 [Długa] dla CHMB, Wałbrzyska 8 dla Liceum Spółdzielczego oraz Sikorskiego 9 i 11 dla Dyrekcji Lasów Państwowych.

  16 X. W Parku Jedności Robotniczo-Chłopskiej [Park Centralny] została otwarta Powiatowa Wystawa Rolnicza. Jednocześnie odsłonięto sztandar Pow. Zarządu Związku Samopomocy Chłopskiej i wręczono nagrody za współzawodnictwo w rolnictwie. Otwarcia wystawy dokonała Maria Strzelecka, przewodnicząca Pow. Rady Narodowej. Komitet Honorowy uroczystości tworzyli: starosta Rewakowicz, prez. miasta Józef Skowerenda, przew. MRN J. Dworak, I sekretarz KP PZPR Karol Dyczko, prezes Pow. Zarządu SL Szybejko, przew. KP SD K. Bijak, przew. PRZZ W. Orłowski, przew. Ligi Kobiet Kurlandzka, przew. ZMP St. Dorsz, prezes Pow. Zarządu ZSCh Gnutek, prezes PZGS Trojniar, dyr. PBR Tauliczek, szef PUBP Solarski, komendant MO Światłowski, prezes Sądu Okr. J. Tracz, prezes Zarz. Gminnego ZSCh Wł. Sajdak, prezes GS Samopomoc Chłopska Witkowski i prezes Spółdz. Prod. Dańczak.

  17 X. Miejska Rada Narodowa wysłuchała na posiedzeniu plenarnym sprawozdań z działalności MRN i prezydenta miasta za 3 kwartał 1949 roku, omówiła też organizację godzin urzędowania Zarządu Miejskiego. Obradom przysłuchiwało się 72 przedstawicieli zakładów pracy.

  11 X. Na scenie teatru wystąpił z recitalem chopinowskim prof. Łukasiewicz. Słowo wstępne wygłosił mgr Halpon.

  29 X. Przy Zarządzie Oddziału Zw. Nauczycielstwa Polskiego utworzono dwa nowe wydziały: Samokształcenia Ideologicznego (kier. Franciszek Zalewski) i Ekonomiczno-Socjalny (kier. Jadwiga Wojtasiewicz, a od r. 1950 Mieczysław Markiewicz).

  31 X. Plenarne posiedzenie Miejskiej Rady Narodowej. Uczestniczyło w nim też 38 przedstawicieli zakładów pracy. Omówiono wykonanie budżetu miasta za trzy kwartały bieżącego roku.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz