1949.11. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 22 października 2012, Odsłon: 2 050
 • 5 XI. Premiera sztuki „Młodość zwycięża” („Maszeńka”) Afinogenowa. Wystawiono ją w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuk Rosyjskich i Radzieckich. W głównych rolach wystąpili: Wacław Wacławski i Zofia Grabińska. Reżyserował Zygmunt Bończa-Tomaszewski, dekoracje projektował Ludwik Tyński.

  13 XI. Zebranie organizacyjne Spółdzielni Inwalidów z udziałem 34 członków-założycieli. Cele spółdzielni zreferował Bolesław Dudziak. Wybrano Radę Nadzorczą, a ta z kolei – Zarząd spółdzielni w osobach: Jana Ignaczaka – przew., Bolesława Dudziaka – sekr. i Stanisława Zajączkowskiego. W skład Rady Nadzorczej weszli: Aleksander Rymsza (przew.), Franciszek Makarski (zast. przew.), Władysław Wolak (sekr.), Stanisław Szymański, Stanisław Kotomski i Piotr Czuchrowski. Ustalono nazwę: Inwalidzka Spółdzielnia Pracy „Wzór”.

  16 XI. Premiera komedii muzycznej „Artyści”. W rolach głównych wystąpili: H. Dobrzanka, S. Winiecki (zarazem reżyser sztuki) i J. Dobrzańska. Sztuka grana była tylko kilka razy i została na polecenie Generalnej Dyrekcji Teatrów, Oper i Filharmonii zdjęta z afisza.

  18 XI. Utworzenie Powszechnej Spółdzielni Spożywców. Zostało ono dokonane na walnym zgromadzeniu członków Spółdz. „Dolnoślązak” w Hotelu Miejskim z udziałem 47 osób. Obradom przewodniczył prezes Rady Nadzorczej Jan Dworak. Podjęto formalną uchwałę o dokonanym faktycznie rok wcześniej połączeniu w jedną całość organizacyjną 6 spółdzielni: „Świt”, „Dolnoślązak”, Spółdz. ZEM (wówczas M-9), Spółdz. ZWAP, Spółdz. Prac. Zakładów Drzewnych i Spółdz. Prac. Komunikacyjnych. Wybrano nową Radę Nadzorczą, w której znaleźli się m.in.: J. Dworak, dyr. Państw. Banku Rolnego Stanisław Tauliczek i dyr. Państw. Liceum Spółdzielczego Stanisław Karakulski.

  22 XI. Plenarne posiedzenie Miejskiej Rady Narodowej z udziałem 172 zaproszonych gości. Powzięto uchwałę o powołaniu komitetów blokowych i komisji dzielnicowych. Wysłuchano sprawozdań Tow. Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej, Obwodowego Ośrodka Zdrowia i Ubezpieczalni Społecznej, której wytknięto daleko posunięte zbiurokratyzowanie działalności. Powołano też I sekretarza KM PZPR Zdzisława Sorokę na stanowisko zastępcy przewodniczącego MRN (prócz niego w skład Prezydium MRN wchodzili wówczas: Jan Dworak – przew., Maria Kwapniewska, Stanisław Tauliczek i Zenon Tomaszewski). Miejska Rada Narodowa liczyła w tym czasie 38 członków, w tym 10 robotników, 22 pracowników umysłowych, 4 rzemieślników i 2 przedstawicieli innych zawodów. 22 radnych było członkami PZPR, 5 – SD, 3 – ZSL i 8 bezpartyjnych.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz