1949.12. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 22 października 2012, Odsłon: 1 631
 • 11 XII. I Powiatowy Zjazd Klubów Racjonalizatorskich (w budynku administracyjnym ŚFUP). Otworzył go przew. PRZZ W. Orłowski, a obradom przewodniczył inż. Winnicki. Postanowiono utworzyć Pow. Radę Klubów Racjonalizatorskich, której zadaniem byłoby m.in. nawiązanie kontaktów z Politechniką Wrocławską, reprezentowaną na zjeździe przez prof. Gładykiewicza.

  15 XII. Premiera sztuki „Złoto w dolinie” („Zapora”) Janusza Dyboskiego w Państw. Teatrze. Reż. W. Wacławski, dek. Władysław Dach.

  19 XII. Plenarne posiedzenie Miejskiej Rady Narodowej uchwaliło statut organizacyjny nowoutworzonego Miejskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego. Wysłuchano też sprawozdań z działalności Państwowej Centrali Handlowej i Powszechnej Spółdzielni Spożywców.

  19 XII. Zakłady pracy czynami produkcyjnymi uczciły 70-tą rocznicę urodzin Józefa Stalina, sekretarza generalnego WKP(b) i premiera ZSRR.

  22 XII. Państwowy Teatr wystąpił z premierą komedii Al. Fredry „Mąż i żona” w obsadzie: Jarema Junosza-Stępowski (Wacław), Celina Górska (Elwira), Bohdan Wróblewski i Mieczysław Surwiłło (Alfred), Zofia Grabińska (Justysia). Reż. Z. Bończa-Tomaszewski, dek. L. Tyński. Sztukę tą teatr świdnicki zaprezentował m.in. w Głogowie na zaproszenie tamtejszej Pow. Rady Zw. Zaw.

  23 XII. Ogólnomiejska konferencja poświęcona usprawnieniu pracy świetlic zakładowych z udziałem przedstawicieli partii politycznych, prezydiów MRN i PRN, PRZZ oraz referentów socjalnych zakładów przemysłowych. Zwołała ją na polecenie Komisji Oświaty, Kultury i Sztuki MRN kierowniczka Poradni Oświatowej Irena Breza-Krameris.

  31 XII. Stan zatrudnienia w 37 świdnickich zakładach przemysłowych wynosił 5.149 osób.

  31 XII. W mieście działało 96 placówek handlu uspołecznionego i 150 prywatnego.

  ● W listopadzie i grudniu działało 11 kursów i 4 zespoły, w których uczyło się 322 analfabetów i półanalfabetów. Młodzież starszą nie umiejącą czytać i pisać skierowano do szkoły dla dorosłych (46 osób). Po zwolnieniu od obowiązku pobierania nauki ludzi starszych i osób głuchych, pozostawało jeszcze w mieście 114 niepiśmiennych kobiet, których nauką zajęła się w następnym roku Liga Kobiet.

  ● Fabryka Liczników i Zegarów Elektrycznych wyprodukowała w ciągu roku 203.947 liczników 1-fazowych oraz 6.058 liczników 3-fazowych. Rozpoczęto produkcję nowego licznika 1-fazowego A2 i 3-fazowego C1. Załoga fabryki liczyła na koniec roku 1.543 pracowników.

  ● Świdnickie Zakłady Białoskórniczo-Rękawicznicze w roku 1949 wyprodukowały 140.000 par rękawiczek i 110.000 metrów kw. skór. Fabryka zatrudniała wówczas 320 osób.

  ● Dolnośląskie Zakłady Przemysłu Drzewnego produkowały w roku 1949 44 asortymenty wyrobów o wartości ogólnej 17.295.000 zł. W roku tym DZPD przyjęły pierwsze zamówienie na wielkoseryjną produkcję 200.000 sztuk rocznie skrzynek głośnikowych dla Zakładów Radiowych „Diora” w Dzierżoniowie. Produkowano też narty dla potrzeb wojskowych i wyposażenie wnętrz dla PDT w Świdnicy, Nowej Rudzie, Lubaniu, a także częściowo dla PDT we Wrocławiu.

  ● Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej uruchomiły produkcję prądnic i rozruszników dla pierwszych polskich ciągników „Ursus” i samochodów ciężarowych „Star”.

  ŚFUP natomiast rozpoczęła produkcję maszyn parowych typu K5 na zamówienie przemysłu stoczniowego, a także pieców wapiennych, pomp i wirówek oraz wymienników ciepła.

  ● Rzeźnia Miejska, pozostająca pod zarządem Związku Samorządu Terytorialnego w 1949 roku dokonała uboju ponad 6.000 świń, 80 wołów, 500 sztuk jałowizny, 864 cieląt, 210 owiec, 3 kóz i ponad 20 koni.

  ● Łaźnię Miejską odwiedziło w ciągu roku 16.000 osób, pływalnię zaś 25.000 osób, w tym 5.000 dzieci i 17.000 młodzieży. Ze sprzedaży biletów wstępu pływalnia uzyskała kwotę 600.000 zł.

  ● W mieście zainstalowanych zostało 126 nowych ulicznych lamp gazowych. Na koniec roku miasto oświetlało 500 lamp gazowych i 75 lamp elektrycznych.

  ● Zakłady wodociągowe dostarczyły miastu w ciągu roku 2 miliony m. sześć. wody pitnej. Oczyszczono 9 studni artezyjskich, wmontowano pompę głębinową, dokonano konserwacji wieży ciśnień, a także 800 napraw urządzeń domowych. Zakłady Użyteczności Publicznej zorganizowały specjalną grupę techniczną do oczyszczenia podziemnych rurociągów z twardych osadów. Grupa ta na zlecenia władz miejskich Brzegu, Nowej Soli, Strzelina i Starachowic, oczyściła również w tych miastach przewody wodociągowe łącznej długości 4.000 m, a w Strzelinie oczyściła również 12 studni artezyjskich.

  ● Zakład Oczyszczania Miasta wywiózł na wysypisko ok. 15.000 m sześć. śmieci oraz ponad 1.000 m sześć. fekalii z nieruchomości nieskanalizowanych. Zebrano też ponad 10 ton odpadków użytkowych, które przekazano do Zbiornicy Odpadków.

  ● Okręgowa Mleczarnia Spółdzielcza, mieszcząca się przy ul. Spacerowej 13 zatrudniała 29 pracowników i zrzeszała 221 udziałowców. Na terenie powiatu spółdzielnia posiadała 13 punktów skupu mleka, obsługujących 406 dostawców w 4 gminach (Jaworzyna Śląska, Pszenno, Lutomia i Słotwina), w samej Świdnicy zaś prowadziła 7 własnych sklepów nabiałowych. W ciągu roku mieszkańcom miasta sprzedano ogółem 1.156.115 litrów mleka, z tego 718.207 litrów na tzw. kartki ZUS. Braki na rynku uzupełniano przerzutami z innych mleczarni powiatu. Rozprowadzono też 11.849 kg masła, 3.696 kg serów i 305.890 jaj.

  ● W 1949 roku w mieście przeprowadzono po raz pierwszy szczepienia ochronne. Ogółem zaszczepiono 17.945 osób przeciw durowi brzusznemu, 734 przeciw ospie i 1.951 przeciw błonicy.

  ● Urząd Stanu Cywilnego zarejestrował w Świdnicy 623 małżeństwa, 1.536 urodzin i 366 zgonów.

  ● Bibliotekę Powiatową przeniesiono do samodzielnej siedziby przy pl. Grunwaldzkim 2. Poprzednio mieściła się przy Inspektoracie Szkolnym na ul. Oświęcimskiej [Ofiar Oświęcimskich].


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz