1950.04. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 22 października 2012, Odsłon: 1 534
 • 2 IV. Walny Zjazd Powiatowy Związku Nauczycielstwa Polskiego. Przybyli nań z Wrocławia: kurator Andrzej Jasiński i prezes Zarządu Okręgu ZNP Józef Krzysztofik. Wybrano nowy Zarząd Oddziału w składzie: Stefania Demel (prezes), Stanisław Łączka (wiceprezes), Antoni Kozak (sekretarz), Janina Jarem (zast. sekr., a od stycznia 1952 skarbnik) i Józef Wilczak (skarbnik, a od stycznia 1952 wiceprezes). Na zjeździe zaakcentowano sprawy takie, jak: walka o pokój, czujność rewolucyjna, postawa ideologiczna nauczycieli, włączenie ich do przebudowy ustroju rolnego, rozwój sieci szkół wiejskich.

  7 IV. W teatrze odbył się recital fortepianowy radzieckiego pianisty Portnoja.

  15 IV. Premiera komedii „Pan Damazy” Blizińskiego w Państw. Teatrze w reżyserii Wiktora Biegańskiego. Obsadę aktorską stanowili: W. Biegański (Rejent), M. Wnorowska (Żegocina), J. Dobrzańska (Tykalska), J. Skałacka (Helenka), C. Górska (Mańka), B. Bombor (Antoni) i B. Wróblewski (Seweryn). W. Biegański w kilka dni później otrzymał nominację na kierownika artystycznego teatru. Zaangażował m.in. Wojciecha Rajewskiego z Wrocławia.

  18 IV. W Świdnicy powstała Spółdzielnia Inwalidów, założona przez 21 rzemieślników branży obuwniczej, członków Związku Inwalidów Wojennych.

  23 IV. Walne zebranie członków Pomocniczej Spółdzielni Krawców. Referat na temat Kongresu Obrońców Pokoju w Sztokholmie wygłosił Adam Bójko, a referat na temat znaczenia Święta 1 Maja – Kurlandzka. Dla uczczenia tego święta podjęto zobowiązania dotyczące zwiększenia i polepszenia produkcji, utworzenia współzawodnictwa międzywarsztatowego, uruchomienia nowego sklepu spółdzielni oraz organizowania raz w miesiącu zebrań dyskusyjnych na tematy polityczne.

  27 IV. Plenarne posiedzenie MRN przyjęło sprawozdania z działalności Rady, jej Prezydium i komisji za I kwartał oraz sprawozdanie prezydenta miasta z realizacji postanowień dekretu o publicznej gospodarce lokalami.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz