1950.05. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 22 października 2012, Odsłon: 1 698
 • 1 V. Premiera sztuki pisarza radzieckiego Uspienskiego „Przyjaciele” w reżyserii W. Biegańskiego.

  11 V. Na stanowisko kierownika technicznego Państwowego Teatru został zaangażowany Jan Urban,

  13 V. Nadzwyczajne plenarne posiedzenie Miejskiej Rady Narodowej w sali Ratusza (Rynek 38) pod przewodnictwem Jana Dworaka. Przyjęto sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 1949. Postanowiono też przemianować ulicę ks. Agnieszki na ul. Juliana Marchlewskiego [Ks. Agnieszki].

  13-14 V. Przez dwa dni obradowała w sali Zw. Zaw. Prac. Bud. przy ul. Marchlewskiego [Ks. Agnieszki] II Konferencja Powiatowa PZPR. Dokonano na niej wyboru nowego Komitetu Powiatowego i Komisji Rewizyjnej.

  15 V. Nowym kierownikiem Pomocniczej Spółdz. Członków Cechu Krawców został Roman Jagliński. Jego poprzednik na tym stanowisku, Adam Bójko przeszedł do pracy w Powszechnej Spółdzielni Spożywców.

  18 V. Spółdzielnia Krawców odbyła ogólne zebranie w lokalu Cechu Włókienniczego (Rynek 6) z udziałem 30 osób. Uchwalono rezolucję solidaryzującą się z apelem Światowej Rady Pokoju oraz wybrano Mateusza Holkę i Walentego Stacherę delegatami do Miejskiego Komitetu Obrońców Pokoju.

  20-21 V. II Konferencja Miejska PZPR (dwudniowa) w sali ZZPBud. Wybrano nowy Komitet Miejski oraz delegatów na Konferencję Wojewódzką. Wieczorem pierwszego dnia obrad uczestnicy byli obecni na przedstawieniu w teatrze.

  24 V. Ukonstytuował się Miejski Komitet Przeciwpowodziowy, do którego m.in. weszli: prezydent miasta Józef Skowerenda (prezes), inż. Kazimierz Brengner, kier. Oddz. Społeczno-Politycznego Bolesław Pratiuk i naczelnik Urzędu Pocztowego Ignacy Olkuśnik. Powołano też specjalną komisję dla zbadanie stanu mostów na Bystrzycy.

  26 V. Szkoła Muzyczna zorganizowała wieczór poświęcany 200-nej rocznicy śmierci Jana Sebastiana Bacha. Wykonawcami utworów kompozytora byli nauczyciele: W. Skawina, W. Pikiel, W. Pawłowska, A. Gotlib oraz uczeń Włodzimierz Pater.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz