1951.01. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 23 października 2012, Odsłon: 2 116
 • 1 I. Na początku 1951 roku skład Miejskiej Rady Narodowej, powołanej w maju 1946 roku, po licznych zmianach i uzupełnieniach dokonywanych na przestrzeni pięciu lat, przedstawiał się następująco:

  Bartkiewicz Piotr
  Brydniak Stefania
  Dubicki Mikołaj
  Dworak Jan
  Gądek Julian
  Gąszewska Felicja
  Jaroszyńska Waleria
  Jaworski Antoni
  Kasprzyk Stefan
  Kastner Antoni
  Komenda Edward
  Kotełko Helena
  Kraus Franciszek
  Kuga Helena
  Łutnik Karol
  Markiewicz Mieczysław
  Okarmus Józef
  Piasecki Leon
  Rabinowicz Adam
  Salzstein Wolf
  Skawina Helena
  Skowerenda Józef
  Słobódzki Mieczysław
  Smoczek Marian
  Smoter Julia
  Soroka Zdzisław
  Stachura Tadeusz
  Stebłyk Eugeniusz
  Taraga Jan
  Teszner Helena
  Tomaszewski Józef
  Trzepizor Wacław
  Węgrzyn Stanisław
  Wilczek Zofia
  Wójcik Józef
  Zając Zbigniew
  Zaporowski Edmund
  Ząbczyk Wincenty

  Przy MRN działało 8 komisji: Finansów, Budżetu i Planu, Oświaty i Kultury, Budownictwa, Komunikacyjna, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Handlu, Zdrowia oraz Pracy i Pomocy Społecznej.

  1 I. Kierownikiem Wydziału Zdrowia został Zbigniew Neumayer, a Kierownikiem Ośrodka Zdrowia przy pl. Lenina [Św. Małgorzaty] – Władysław Bednarz. Ośrodek posiadał wówczas 1 przychodnię i 9 poradni, a stan zatrudnienia w nim wynosił 8 lekarzy medycyny, 10 felczerów i 18 pielęgniarek.

  1 I. Utworzone zostało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej (poprzednio działały Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej). Objęło ono gazownię, wodociągi, oczyszczanie miasta, kanalizację, łaźnię miejską i kąpielisko. Dyrektorem MPGK mianowano Zbigniewa Wójcikiewicza, księgowego b. MZUP.

  1 I. Utworzenie w Świdnicy placówki terenowej PKS, podległej ekspozyturze PKS w Wałbrzychu. Placówka powstała z połączenia trzech dotychczas działających oddzielnie przedsiębiorstw: „Hartwig” (jego kierownikiem w latach 1948-1950 był Jan Lewicki, a siedziba mieściła się przy ul. Wrocławskiej 21), „Spedytor” i PKS. Siedziba nowej placówki mieściła się przy ul. Kolejowej 1a-3, a tabor stanowiło: 12 samochodów ciężarowych, 3 przyczepy ciężarowe i 3 ciągniki. Pierwszy autobus otrzymano dopiero w roku 1953, kursował on na liniach Świdnica-Chwałków i Świdnica-Świebodzice, jego kierowcą był Stanisław Łapawa, a konduktorką Ewa Kogut. Kierownikami placówki terenowej PKS byli kolejno: Czesław Czwartos (1951-1953), Piotr Litwinek (1953-1955) i Józef Barański (1955-1960).

  1 I. Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych stała się zgodnie z zarządzeniem Min. Przemysłu Ciężkiego samodzielną jednostką przemysłową. Poprzednio zakład od r. 1949 wchodził w skład przedsiębiorstwa p.n. Dolnośląskie Zakłady Urządzeń Przemysłowych.

  12-16 I. Świdnicki Państwowy Teatr dał 5 przedstawień „Mieszczan” Gorkiego w sali Teatru Kameralnego we Wrocławiu. Były to pierwsze występy świdnickiego teatru w stolicy Dolnego Śląska.

  20 I. Z okazji 27 rocznicy śmierci W. I. Lenina w Ośrodku Szkolenia Partyjnego odbyło się ogólne zebranie nauczycieli wszystkich szkół.

  20 I. Przejęcie wszystkich aptek prywatnych na własność państwa (Ustawa Sejmowa).

  21 I. Na przedstawieniu „Lasu” Ostrowskiego w Państwowym Teatrze obecni byli: Zdzisław Karczewski i Maryla Broniewska, jako członkowie komisji oceniającej reżyserię M. Makojnikowej, która zgłosiła „Las” na swój egzamin reżyserski. Zdała go z wynikiem pozytywnym.

  24 I. Walne Zgromadzenie Pomocniczej Spółdzielni Rzemieślniczej Branży Włókienniczej w lokalu Cechu z udziałem 27 osób. Obradom przewodniczył Stanisław Rączka. Upoważniono zarząd spółdzielni do zaciągnięcia kredytu w NBP do wysokości 300.000 złotych na zakup surowców potrzebnych do produkcji.

  26 I. Zarządzenie rządu o zniesieniu stanu tymczasowości administracji kościelnej na ziemiach zachodnich.

  28 I. Walne Zgromadzenie Powszechnej Spółdzielni Spożywców z udziałem 51 delegatów, pod przewodnictwem Mariana Wojtasiewicza obradowało w sali Hotelu Miejskiego. Dokonano m.in. podziału czystej nadwyżki bilansowej z roku 1950, przeznaczając m.in. 3.000 zł na pomoc dla walczącej Korei, 1.000 zł na Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i 1.000 zł na Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy.

  ● W styczniu miała miejsce wymiana przedstawień między teatrami Świdnicy i Opola. Opole pokazało w Świdnicy „Rewizora” Gogola, zaś teatr świdnicki wystawił w Opolu i Nysie „Zielonego Gila” da Moliny.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz