1951.01. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 23 października 2012, Odsłon: 1 574
 • 1 I. Na początku 1951 roku skład Miejskiej Rady Narodowej, powołanej w maju 1946 roku, po licznych zmianach i uzupełnieniach dokonywanych na przestrzeni pięciu lat, przedstawiał się następująco:

  Przy MRN działało 8 komisji: Finansów, Budżetu i Planu, Oświaty i Kultury, Budownictwa, Komunikacyjna, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Handlu, Zdrowia oraz Pracy i Pomocy Społecznej.

  1 I. Kierownikiem Wydziału Zdrowia został Zbigniew Neumayer, a Kierownikiem Ośrodka Zdrowia przy pl. Lenina [Św. Małgorzaty] – Władysław Bednarz. Ośrodek posiadał wówczas 1 przychodnię i 9 poradni, a stan zatrudnienia w nim wynosił 8 lekarzy medycyny, 10 felczerów i 18 pielęgniarek.

  1 I. Utworzone zostało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej (poprzednio działały Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej). Objęło ono gazownię, wodociągi, oczyszczanie miasta, kanalizację, łaźnię miejską i kąpielisko. Dyrektorem MPGK mianowano Zbigniewa Wójcikiewicza, księgowego b. MZUP.

  1 I. Utworzenie w Świdnicy placówki terenowej PKS, podległej ekspozyturze PKS w Wałbrzychu. Placówka powstała z połączenia trzech dotychczas działających oddzielnie przedsiębiorstw: „Hartwig” (jego kierownikiem w latach 1948-1950 był Jan Lewicki, a siedziba mieściła się przy ul. Wrocławskiej 21), „Spedytor” i PKS. Siedziba nowej placówki mieściła się przy ul. Kolejowej 1a-3, a tabor stanowiło: 12 samochodów ciężarowych, 3 przyczepy ciężarowe i 3 ciągniki. Pierwszy autobus otrzymano dopiero w roku 1953, kursował on na liniach Świdnica-Chwałków i Świdnica-Świebodzice, jego kierowcą był Stanisław Łapawa, a konduktorką Ewa Kogut. Kierownikami placówki terenowej PKS byli kolejno: Czesław Czwartos (1951-1953), Piotr Litwinek (1953-1955) i Józef Barański (1955-1960).

  1 I. Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych stała się zgodnie z zarządzeniem Min. Przemysłu Ciężkiego samodzielną jednostką przemysłową. Poprzednio zakład od r. 1949 wchodził w skład przedsiębiorstwa p.n. Dolnośląskie Zakłady Urządzeń Przemysłowych.

  12-16 I. Świdnicki Państwowy Teatr dał 5 przedstawień „Mieszczan” Gorkiego w sali Teatru Kameralnego we Wrocławiu. Były to pierwsze występy świdnickiego teatru w stolicy Dolnego Śląska.

  20 I. Z okazji 27 rocznicy śmierci W. I. Lenina w Ośrodku Szkolenia Partyjnego odbyło się ogólne zebranie nauczycieli wszystkich szkół.

  20 I. Przejęcie wszystkich aptek prywatnych na własność państwa (Ustawa Sejmowa).

  21 I. Na przedstawieniu „Lasu” Ostrowskiego w Państwowym Teatrze obecni byli: Zdzisław Karczewski i Maryla Broniewska, jako członkowie komisji oceniającej reżyserię M. Makojnikowej, która zgłosiła „Las” na swój egzamin reżyserski. Zdała go z wynikiem pozytywnym.

  24 I. Walne Zgromadzenie Pomocniczej Spółdzielni Rzemieślniczej Branży Włókienniczej w lokalu Cechu z udziałem 27 osób. Obradom przewodniczył Stanisław Rączka. Upoważniono zarząd spółdzielni do zaciągnięcia kredytu w NBP do wysokości 300.000 złotych na zakup surowców potrzebnych do produkcji.

  26 I. Zarządzenie rządu o zniesieniu stanu tymczasowości administracji kościelnej na ziemiach zachodnich.

  28 I. Walne Zgromadzenie Powszechnej Spółdzielni Spożywców z udziałem 51 delegatów, pod przewodnictwem Mariana Wojtasiewicza obradowało w sali Hotelu Miejskiego. Dokonano m.in. podziału czystej nadwyżki bilansowej z roku 1950, przeznaczając m.in. 3.000 zł na pomoc dla walczącej Korei, 1.000 zł na Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i 1.000 zł na Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy.

  ● W styczniu miała miejsce wymiana przedstawień między teatrami Świdnicy i Opola. Opole pokazało w Świdnicy „Rewizora” Gogola, zaś teatr świdnicki wystawił w Opolu i Nysie „Zielonego Gila” da Moliny.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz