1951.09. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 23 października 2012, Odsłon: 2 009
 • 1 IX. Uruchomienie nowej, 11-letniej szkoły przy ul. Równej (II LO). Powstała ona przez połączenie szkoły podstawowej TPD i niektórych klas przejętych od I LO, które zostało jednocześnie wyprowadzone z ul. Równej na ul. 1 Maja.

  Grono nauczycielskie nowej szkoły 11-letniej tworzyli: Paweł Wrzeszczyński (dyr.), Józef Wilczak (zast. dyr.), Urszula Czempas, Karol Grudziński, Jarosława Klupczyńska, Władysław Kwapień, Stefania Litwin, Emilia Morgusz, Maria Przyborowska, Mieczysław Pęski, Natalia Charkiewicz, Irena Czechowska, Unisław Górski, Paweł Kluczak, Bartoszek i Bykowska. Natomiast w skład grona pedagogicznego I LO wchodzili: Kochanowski (dyr.), K. Baudouin de Courtenay (zast. dyr.), St. Barwałdski, Baranowska, Fr. Harhala, Klupczyński, I. Leśniak, Pieczonka, Rzepkowska, Tadeusz Pisarski, Janina Tołłoczko i ks. Romańczuk.

  1 IX. Z początkiem nowego roku szkolnego nastąpiły zmiany na niektórych stanowiskach kierowniczych w świdnickich szkołach i tak: dyrektorem Liceum Pedagogicznego został Edward Mierzwiński (po wyjeździe Wojciecha Polaka), a jego zastępcą Zygmunt Potoczny. Dyrekcję Liceum dla Pracujących objął Józef Jarosz po M. Kozarze-Słobódzkim, który przeszedł na emeryturę. Kierowniczką Szkoły Ćwiczeń przy Lic. Ped. została Katarzyna Krakowińska (poprzednio pełnił tę funkcję od 1 marca 1951 Stefan Stendera). Wreszcie kierownictwo Szkoły Podstawowej nr 1 objęła Helena Kotełkowa po Piotrze Waluku, który został kierownikiem Szkoły Podstawowej nr 3 na pl. Wojska Polskiego.

  1 IX. Powstała Zasadnicza Szkoła Zawodowa Metalowo-Elektryczna z siedzibą przy ul. Kościelnej 15 (przedtem mieściła się tam Szkoła Muzyczna, którą przeniesiono na ul. Zamkową). W skład jej weszły: Gimnazjum Zawodowe Fabryki Liczników i Zegarów Elektrycznych, Średnia Szkoła Zawodowa i inne szkoły przyzakładowe. Dyrektorem skomasowanych szkół został Jagielski, uczniów było 346. Jednostką nadrzędną nowej szkoły stał się Centralny Urząd Szkolenia Zawodowego w Warszawie.

  2 IX. Ogólne zebranie informacyjne rzemieślników z miasta i powiatu w lokalu Biura Cechów przy pl. Wojska Polskiego 1. Porządek dzienny obejmował m.in.: referat na temat „Cele i zadania polskiego rzemiosła na tle realizacji Planu Sześcioletniego oraz związane z tym rozszerzone zadania Izb Rzemieślniczych i organizacji cechowych” oraz sprawozdanie z wyników subskrypcji Narodowej Pożyczki Rozwoju Sił Polski.

  6 IX. Przy Zarządzie Powiatowym Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów powstał 60-osobowy chór mieszany im. M. Giebirtyka. Jego dyrygentem był Zachar Kluczkowski.

  8 IX. Z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości staraniem PSS została zorganizowana akademia w świetlicy ZWAP przy ul. Marchlewskiego [Ks. Agnieszki].

  18 IX. Sesja Miejskiej Rady Narodowej w świetlicy przy ul. Sprzymierzeńców 1 pod przewodnictwem Jana Dworaka. Uczestniczyło w niej 250 zaproszonych gości z zakładów pracy. Uchwalono projekt planu gospodarczego i budżetu na rok 1952. Ze składu Prezydium MRN odwołano Teodozję Światłowską i Antoniego Pawłowskiego. Na stanowisko przewodniczącego Komisji Drobnej Wytwórczości powołano Stanisława Łoja (jego poprzednikiem był Józef Wójcik). Utworzono też nową Komisję do spraw skarg i zażaleń w 11-osobowym składzie, na czele której stanął Józef Tomaszewski.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz