1952.01. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 23 października 2012, Odsłon: 1 809
 • 1 I. Przekształcenie działających w Świdnicy Dolnośląskich Zakładów Przemysłu Drzewnego w Świdnickie Fabryki Mebli. Ich jednostką nadrzędną stał się odtąd Centralny Zarząd Przemysłu Meblarskiego w Poznaniu.

  1 I. Od Świdnickich Zakładów Białoskórniczo-Rękawiczniczych odłączono podobne zakłady w Chojnowie, Prochowicach i Głuchołazach. Wszystkie te cztery niezależne już od siebie przedsiębiorstwa zostały podporządkowane Centralnemu Zarządowi Przemysłu Artykułów Skórzanych w Łodzi.

  1 I. Powszechna Spółdzielnia Spożywców przekazała Spółdzielni Rzeźniczo-Wędliniarskiej wszystkie warsztaty masarskie oraz 11 sklepów mięsnych. Tegoż dnia PSS przekazała również Świdnickim Zakładom Gastronomicznym restaurację przy ul. Marksa [Kotlarska], jadłodajnię przy pl. Grunwaldzkim i kawiarnię w Rynku.

  1 I. Samodzielny Referat Handlu przy Prezydium MRN podniesiony został do rangi Wydziału, którego kierownikiem został Mirosław Kącki, poprzednio kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej. Na tym ostatnim stanowisku zastąpił go Wacław Dryjański.

  1 I. Przy Wydziale Zdrowia PMRN utworzono samodzielny Referat Sanitarno-Epidemiologiczny (kierownik – Zygmunt Dobrowolski). Referat S-E do końca czerwca 1952 roku przeprowadził 57 kontroli w sklepach spożywczych, 71 w zakładach zbiorowego żywienia, 50 na targowisku, 90 w szkołach, 17 w Domach Młodego Robotnika i internatach, 15 w łaźni i na pływalni oraz 837 kontroli posesji i ulic.

  1 I. Dyrektorem Szpitala Miejskiego został mianowany dr Edmund Zaporowski.

  11 I. Powołanie na przewodniczącego Prezydium MRN Kazimierza Krawca, poprzednio sekretarza PMRN. Na jego miejsce sekretarzem została Janina Hejno. W skład prezydium wchodzili też: Stanisław Lasiewicz (zast. przew.) i Mirosław Kącki.

  23 I. Początek ogólnopolskiej dyskusji nad projektem Konstytucji PRL. (Uchwalona 22 lipca 1952 r. obowiązuje z kilkunastoma poprawkami do dnia dzisiejszego) [Ostatecznie straciła moc prawną dopiero w dniu 17 października 1997 roku wraz z wejściem w życie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej].

  27 I. Zespół teatralny działający przy świetlicy Związku Zawodowego Kolejarzy wystąpił w świetlicy „M-9″ z premierą komedii „Fircyk w zalotach” Zabłockiego. Sztuka zajęła pierwsze miejsce w eliminacjach powiatowych zespołów amatorskich i I miejsce w eliminacjach wojewódzkich we Wrocławiu, a następnie wystawiona została na eliminacjach centralnych w teatrze świdnickim, w Świebodzicach, w Żarowie i w Jaworzynie Śląskiej.

  28 I. Akademia z okazji 28 rocznicy śmierci W. I. Lenina odbyła się w sali teatru z udziałem przedstawicieli władz, zakładów pracy i całego społeczeństwa miasta.

  30 I. Rada Pedagogiczna I LO im. J. Kasprowicza omawiała działalność młodzieżowych organizacji szkolnych. Koło TPPR w I półroczu zorganizowało 3 masówki, 1 akademię i 4 wycieczki do kina na filmy radzieckie, prowadziło też kolportaż książek. Szkolne Koło Sportowe zorganizowało 2-tygodniowy kurs narciarski w Szklarskiej Porębie i 20 rozgrywek szachowych. Samorząd Szkolny urządził m.in. w dniu 12 stycznia 1952 roku choinkę szkolną.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz