1952.02. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 23 października 2012, Odsłon: 2 023
 • 1 II. Przejęcie przez świdnicką PSS Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Świebodzicach z 23 sklepami i 2 zakładami gastronomicznymi. Odnośna uchwała zapadła na Walnym Zgromadzeniu PSS w dn. 29 stycznia 1952 roku, któremu przewodniczyła Zofia Harasimowicz, sekretarz Rady Nadzorczej. Postawiono warunek, aby zadłużenia spółdzielni świebodzickiej zostały pokryte przez Zarząd Okręgowy PSS we Wrocławiu specjalną dotacją.

  1 II. Sekretarz PMRN Janina Hejno została przez Prezydium MRN powołana na pełnomocnika do spopularyzowania wśród społeczeństwa projektu Konstytucji PRL, zgodnie z zarządzeniem WRN.

  1 II. Kierownikiem Wydziału Oświaty PMRN został mianowany Władysław Lewandowski. Jego poprzednik, Mieczysław Markiewicz przeszedł na analogiczne stanowisko w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej.

  1 II. Państwowy Teatr w Świdnicy został przekształcony w filię Państwowego Teatru w Jeleniej Górze. Kierownictwo jej objął dotychczasowy wicedyrektor Krzyżanowski, a dotychczasowy dyrektor Franciszek Jarzyna został z dniem 1 marca kierownikiem Wydziału Kultury Prezydium Miejskiej Rady Narodowej.

  1 II. Chór TSKŻ wystąpił w Państwowym Teatrze Żydowskim we Wrocławiu na akademii z okazji 10 rocznicy powstania Polskiej Partii Robotniczej.

  6 II. W Fabryce Wagonów rozpoczęto prace nad prototypem pierwszej węglarki typu 17-W. Kierownikiem grupy prototypowej był Maksymilian Imach. Ogółem fabryka wyprodukowała później 4.500 takich węglarek. Dyrektorem fabryki był wówczas ob. Mroczek, a głównym inżynierem F. Sznajder.

  14 II. Sesja Miejskiej Rady Narodowej w sali posiedzeń Ratusza. Obradom przewodniczył Józef Pudło. Wybrano 24 członków Kolegium Orzecznictwa do spraw karno-administracyjnych. Przewodniczącym Kolegium został Kazimierz Krawiec, a jego zastępcą Bolesław Pratiuk.

  15 II. Prezydium MRN uchwaliło wnieść protest przeciw przyłączeniu teatru świdnickiego do Państwowego Teatru w Jeleniej Górze, stwierdzając, iż oznacza to w praktyce likwidację placówki. Protest ten nie został przez Ministerstwo Kultury i Sztuki uwzględniony.

  16 II. Premiera sztuki „Tak będzie” Konstantego Simonowa, już pod firmą Teatru Jeleniogórskiego. Reż. Żuchniewski, dek. Teodor Gałysz.

  20 II. Powszechna Spółdzielnia Spożywców uruchomiła warsztat i sklep z wyrobami garmażeryjnymi przy ul. Pułaskiego 30.

  20 II. W Opolu zmarł, w czasie posiedzenia rady artystycznej, na atak serca dyrektor tamtejszego Państwowego Teatru Bolesław Myślicki, były wicedyrektor i aktor teatru świdnickiego.

  22 II. Prezydium MRN zatwierdziło projekt scalenia lecznictwa otwartego z zamkniętym na terenie miasta. Podzielono je na 3 rejony internistyczne, zaś rejonowymi lekarzami zostali: Czesław Wasilewski, Kr. Chrobakowa i Kr. Tomczykowa. Zatwierdzono też godziny pracy wszystkich lekarzy zatrudnionych w Szpitalu Miejskim, Ośrodku Zdrowia i poradniach specjalistycznych.

  22 II. Na tymże posiedzeniu PMRN uchwaliło podział miasta na 2 rejony kominiarskie i taryfę opłat za usługi kominiarskie (obowiązującą od 1 marca). Należność za czyszczenie pieca pokojowego ustalono na 15 zł, a kuchennego – 6 zł. Czyszczenie komina fabrycznego kosztowało 6 zł za 1 metr kwadratowy. Usługi te wykonywała Rzemieślnicza Spółdzielnia Pracy Kominiarskiej im. Wincentego Rzymowskiego w Wałbrzychu. Kierownikiem technicznym jej oddziału w Świdnicy był E. Stawinoga.

  24 II. Zespół uczniów Liceum Pedagogicznego zaprezentował we wsi Kostrza adaptację sceniczną powieści Fadiejewa „Młoda Gwardia”. Wyreżyserowała ją nauczycielka Lic. Ped. Idalia Jarzynowa.

  26 II. Nadzwyczajna sesja MRN w świetlicy ZWEM [Nazwę fabryki zmieniono następnie na ZEM] przy ul. Stalingradzkiej 50 [Wrocławska], poświęcona omówieniu projektu Konstytucji PRL. Obradom przewodniczy! Józef Pudło. Oprócz radnych w sesji uczestniczyło ok. 150 osób z różnych zakładów pracy.

  29 II. Zgodnie z uchwałą Prezydium Rządu powołano Komisję Etatową, mającą za zadanie przeanalizowanie możliwości zmniejszenia liczby etatów pracowniczych w Prezydium MRN. Na czele komisji stanął Jan Czekanowski, kierownik Referatu Organizacyjnego PMRN.

  ● W lutym kolegium wyjazdowe Ministerstwa Zdrowia przeprowadziło 3-tygodniową wizytację wszystkich jednostek i placówek służby zdrowia w Świdnicy i powiecie. Kontrola wypadła pomyślnie, a na jej zakończenie zwołano w Domu Kultury przy ul. Jagiellońskiej 5 konferencję, w której uczestniczyli: wiceminister Bednarski, przedstawiciele KC PZPR oraz Powiatowych Rad Związków Zawodowych z terenu całego Dolnego Śląska.

  ● W tymże miesiącu przy ul. Oświęcimskiej [Ofiar Oświęcimskich] otwarto Dom Harcerza. W dwa lata później został on przeniesiony na ul. Śląską (potem mieścił się tam Hotel Sportowy) [Obecnie: Zajazd Sportowy Tora]. Przy DH działały zespoły: taneczny, instrumentalny, chór, fotograficzny oraz pracownie: lotnicza i szkutnicza. Kierownikiem Domu Harcerza był Jan Pisarski.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz