1952.03. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 23 października 2012, Odsłon: 1 832
 • 14 III. Prezydium MRN wydało zarządzenie o obowiązkowym zainstalowaniu taksomierzy w „dorożkach samochodowych”. Dotychczas mimo obowiązującej taryfy opłaty były często ustalane dowolnie przez właścicieli taksówek, co wywoływało liczne skargi.

  14-16 III. Międzyszkolne rozgrywki siatkówki o mistrzostwo SKS-ów odbyły się w sali gimnastycznej Liceum Pedagogicznego. W turnieju dziewcząt I miejsce zajęło Liceum Pedagogiczne przed Liceum Felczerskim i II LO, zaś w turnieju Chłopców również Liceum Pedagogiczne przed Liceum Spółdzielczym i Liceum Elektrotechnicznym.

  15 III. Uroczystość otwarcia świetlicy Rzemieślniczej Spółdzielni Pracy „Dobrobyt” przy ul. Żymierskiego 7 [Grodzka], połączona z akademią z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet.

  15 III. Komitet Rodzicielski przy Szkole Podstawowej i Liceum TPD zorganizował w sali Fabryki Wyrobów Ogniotrwałych przy ul. Okrężnej „wielką zabawę marcową”, przeznaczając dochód z niej na cele naukowo-wychowawcze. Cena biletu wstępu wynosiła 5 zł.

  15-16 III. W świetlicy I LO odbyły się mistrzostwa powiatowe w tenisie stołowym z udziałem drużyn związkowych i szkolnych.

  17 III. Walne Zgromadzenie Pomocniczej Spółdzielni Rzemieślniczej Branży Włókienniczej w lokalu Cechu przy pl. Wojska Polskiego 1 z udziałem 30 członków. Obradom przewodniczył Stanisław Rączka, a referat o projekcie Konstytucji PRL wygłosił sekretarz PK SD Żyromski. Postanowiono przepracować jedną dniówkę w czynie społecznym przy porządkowaniu miasta.

  Na tymże zebraniu wybrana też została nowa Rada Nadzorcza spółdzielni, w skład której weszli: Stanisław Majorek, Stanisław Rączka, Mateusz Holka, Franciszek Kołaczyk, Dominik Kędziora i Walenty Stachera.

  23 III. Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej zorganizował „wiosenny bieg przełajowy” z udziałem 50 zawodników i 36 zawodniczek na dystansach: 800 metrów dla seniorów i 600 metrów dla juniorów.

  24 III. Wydział Zdrowia PMRN i Miejska Komisja Planowania Gospodarczego zwołały konferencję w sprawie wiosennej akcji czystości miasta z udziałem przedstawicieli związków zawodowych i MO. Opracowano plan akcji, w wyniku której do dnia 30 kwietnia wywieziono z terenu posesji i ulic ogółem 2.366 metrów sześciennych śmieci.

  28 III. Rozpoczął się (trwający do 2 kwietnia) zimowy turniej koszykówki młodzieży szkół średnich o mistrzostwo SKS-ów. Pierwsze miejsca zajęły drużyny: męska i żeńska I Liceum Ogólnokształcącego.

  31 III. Sesja Miejskiej Rady Narodowej w sali posiedzeń (Rynek 38) pod przewodnictwem Józefa Tomaszewskiego. Wybrano nowe Prezydium MRN w składzie: przew. Kazimierz Krawiec, zast. przew. Adolf Tołłoczko, sekretarz Janina Hejno i członek Stefan Bieniuta. Dokonano też zmian na stanowiskach przewodniczących niektórych komisji Rady i tak: przewodniczącym Komisji Finansowej, Budżetu i Planu został Jan Taraga, Komisji Budownictwa – Stanisław Tomikowski, Komisji Gospodarki Komunalnej – Leszek Barański, a Komisji Zdrowia – Ludwik Tyrała.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz