1952.05. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 23 października 2012, Odsłon: 1 835
 • 1 V. Przy Fabryce Wagonów otwarto ambulatorium lekarskie, które w cztery miesiące później przeniesiono do nowego budynku. Lekarzem przemysłowym w fabryce był dr Białowąs.

  4 V. Uczniowie szkół świdnickich wzięli udział w „biegach narodowych” w dwóch kategoriach wiekowych. Najlepszy czas na dystansie 1000 metrów uzyskał Jerzy Dubiniewicz z II LO.

  11 V. Walny Zjazd Powiatowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w świetlicy Budowlanego Przedsiębiorstwa Powiatowego przy ul. Spółdzielczej16.

  13 V. Przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ratuszu (Rynek 37) otwarto czytelnię. Kierownikiem MBP była w tym czasie Joanna Salo.

  13 V. Powołanie Komisji Spisowej dla przeprowadzenia statystycznego spisu powierzchni użytków rolnych i inwentarza żywego. Sam spis przeprowadzono w okresie od 2 do 7 czerwca. Komisji przewodniczył Kazimierz Krawiec (przew. PMRN), a jego zastępcami byli: Tadeusz Rzeszotarski i Danuta Sajdak. Spis wykazał, że na terenie miasta znajduje się 109 koni, 254 sztuki bydła, 944 sztuki trzody chlewnej, 33 owce, 222 kozy, 1376 sztuk drobiu i 95 rojów pszczół. Znaczna ich część znajdowała się w posiadaniu PGR-ów Świdnica i Witoszów Dolny.

  28 V. Sesja Miejskiej Rady Narodowej w sali Rynek 38 pod przewodnictwem Józefa Pudło. Zatwierdzono plan i budżet miasta na 1952 r. w wysokości13.036.729 zł.

  29 V. Odbyło się zebranie organizacyjne Powiatowego Komitetu Przeciwalkoholowego, zwołane przez Powiatową Radę Związków Zawodowych (prezes PRZZ – Adam Rabinowicz). W skład powołanego Komitetu weszli przedstawiciele stronnictw politycznych i organizacji społecznych.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz