1952.06. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 23 października 2012, Odsłon: 1 673
 • 6 VI. Powszechna Spółdzielnia Spożywców przekazała Hotel Miejski przy ul. Marksa 11 [Kotlarska] Miejskim Zakładom Gospodarki Komunalnej.

  8 VI. Walne Zgromadzenie PSS w siedzibie Stronnictwa Demokratycznego przy ul. Żeromskiego 14 z udziałem 141 osób pod przewodnictwem Zofii Harasimowicz. Zatwierdzono bilans spółdzielni za rok 1951 i wytyczne działalności w roku następnym. Przewodniczącym Rady Zakładowej PSS był wówczas Mieczysław Pokora.

  9 VI. Kolejny koncert z cyklu „Sylwetki kompozytorów” został zorganizowany w sali teatru przez Referat Kultury PMRN. Wykonywane były utwory Jana Brahmsa.

  14 VI. Herbatka pożegnalna pierwszych maturzystów liceum TPD (II LO). Przewodniczącym Komitetu Rodzicielskiego był wówczas Władysław Orłowski.

  18 VI. W Domu Kultury ZWAP odbyło się ogólnomiejskie zebranie protestacyjne przeciw remilitaryzacji Niemiec Zachodnich, zwołane przez Powiatowy i Miejski Komitet Obrońców Pokoju.

  22 VI. „Święto Sportowe” na stadionie miejskim zgromadziło młodzież szkół świdnickich, uczestniczącą w licznych zawodach.

  23 VI. Do II LO przybyła wycieczka uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Jeleniej Górze celem nawiązania kontaktów kulturalnych i sportowych. Goście zaprezentowali program artystyczny, poczem rozegrano dwa mecze siatkówki.

  23 VI. Nadzwyczajne walne zgromadzenie członków Pomocniczej Spółdzielni Rzemieślniczej Branży Włókienniczej w lokalu Biura Cechów z udziałem 28 osób. Przewodniczył Stanisław Rączka. M.in. wygłoszono referat na temat wkładu spółdzielni w wykonanie Planu Sześcioletniego.

  24 VI. Sesja Miejskiej Rady Narodowej w sali SD pod przewodnictwem Lidii Mejerowicz. Wysłuchano sprawozdań z działalności zakładów drobnej wytwórczości i rzemiosła oraz MPRB. Wybrano Józefa Chomicza nowym przewodniczącym Komisji Komunikacji (na miejsce Wolfa Zalcsteina).

  25 VI. W kinie „Gdynia” zorganizowano akademię dla przodowników nauki klas siódmych świdnickich szkół podstawowych. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe nagrody. Ogółem we wszystkich szkołach na 1.751 uczniów promowano do klas wyższych 1.568, do egzaminów poprawkowych dopuszczono 98, nie promowano 85, czyli 4.8 proc.

  ● Szpital Miejski w pierwszym półroczu 1952 r. posiadał 216 łóżek, w tym na oddziale wewnętrznym 50, chirurgicznym 72, ginekologiczno-położniczym 60, dziecięcym 21 i zakaźnym 13. W szpitalu pracowało 8 lekarzy (w tej liczbie 3 specjalistów), 71 osób personelu pomocniczo-lekarskiego i 30 administracyjno-gospodarczego. W mieście działało też 11 ambulatoriów zatrudniających 27 pracowników. Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna (5 pracowników) przeprowadziła w II kwartale 1209 kontroli i 141 dezynfekcji po chorobach zakaźnych.

  ● Szkołę podstawową dla pracujących ukończyło 31 osób. Ogółem do szkoły tej uczęszczało 127 uczniów.

  ● Biblioteka szkolna I Liceum Ogólnokształcącego liczyła na koniec roku szkolnego 1951/52 4.250 tomów. W ciągu roku wzbogaciła się o 556 tomów.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz