1952.08. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 23 października 2012, Odsłon: 1 854
 • 1 VIII. Dyrektorem I LO im. J. Kasprowicza został mianowany Józef Wilczak. Przewodniczącym Komitetu Rodzicielskiego był w tym czasie Tadeusz Bednarczuk.

  16 VIII. Prezydium MRN wysłuchało sprawozdania z działalności Domu Opieki dla Dorosłych (kier. Podsiadło). W Domu tym, utworzonym w 1946 roku, przebywało 46 pensjonariuszy, w tej liczbie 31 osób powyżej 70 roku życia. Pensjonariusze zatrudniani byli przy klejeniu pudełek farmaceutycznych i darciu pierza oraz wykonywali drobne prace na terenie Domu. W poprzednim roku Dom przyjmował zlecenia na robienie swetrów, cerowanie skarpet itp. Dom posiadał świetlicę i bibliotekę, organizował też pogadanki i imprezy rozrywkowe.

  16 VIII. Utworzony został Miejski Komitet Odbudowy Warszawy (przedtem miasto obejmował swą działalnością Powiatowy Komitet Odbudowy Warszawy) w 8-osobowym składzie. Na jego przewodniczącego powołano członka Prezydium MRN Stefana Bieniutę, a na sekretarza Bolesława Krzyżanowskiego. Komisji Rewizyjnej przewodniczył Jan Kardys, dyr. NBP.

  19 VIII. Zakończono akcję wyborów do komitetów blokowych. Wybrano ich ogółem 64. W dniu 27 sierpnia członkowie komitetów odbyli wspólną naradę, na której omówiono wytyczne do pracy i zagadnienia natury organizacyjnej.

  25 VIII. I Liceum Ogólnokształcące przeniesiono z ul. 1 Maja do budynku przy ul. Folwarcznej, gdzie otrzymało do dyspozycji 4 izby lekcyjne, świetlicę i kancelarię. Uczniowie na mocy umowy mieli korzystać z sali gimnastycznej i pracowni: biologicznej, fizycznej i chemicznej w szkole TPD przy ul. Równej, co w praktyce nie zawsze było możliwe. Przy ul. Równej mieściła się też kuchnia i jadalnia.

  25-27 VIII. Trzydniowa konferencja sierpniowa nauczycieli szkół świdnickich. Obrady toczyły się w Liceum Pedagogicznym. Pierwszego dnia uczestnicy konferencji wysłuchali referatów kierownika Wydziału Oświaty i przedstawiciela Związku Nauczycielstwa Polskiego, w drugim dniu obradowano w sekcjach przedmiotowych, w trzecim zaś odbyły się zebrania dyrektorów i kierowników według typów szkół. Główny referat dla dyrektorów wygłosił Zygmunt Potoczny.

  29 VIII. Powołanie przez Prezydium MRN obwodowych komisji wyborczych do Sejmu. Miasto zostało podzielone na 12 obwodów (nr 65-76), a przewodniczącymi komisji zostali: Kazimierz Hankiewicz, Jan Markiewicz, Stefan Zawada, Antoni Piotrowski, Stanisław Lepak, Józef Filek, Wolf Zalcsztajn, Konstanty Skowronek i Stefan Wachter. Patronaty nad poszczególnymi lokalami wyborczymi objęły zakłady pracy. Spisy wyborców wyłożone zostały do wglądu w dniu 21 września i jak się okazało w toku sprawdzania, opuszczono w nich 2.873 osoby uprawnione do głosowania.

  31 VIII. W przeddzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego ulicami miasta przeszedł wieczorem capstrzyk młodzieży.

  31 VIII. Stan pogłowia trzody chlewnej hodowanej na odpadkach kuchennych przez świdnickie zakłady pracy, instytucje i szkoły wynosił w tym dniu 209 sztuk. Największe hodowle prowadziły: Świdnickie Zakłady Gastronomiczne – 59 sztuk, ZWAP – 36, M-9 – 23, Szpital Miejski – 18, Szkoła Budowlana – 16, Zakład Poprawczy – 10, PSS – 10, Liceum Pedagogiczne – 9. Świnie hodowali też właściciele prywatnych restauracji: Śliwiński, Władysław Wolak, Maria Stawicka i Michał Mazur.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz