1953.02. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 23 października 2012, Odsłon: 2 037
 • 4 II. Utworzenie Rady Czytelnictwa i Książki. Miała ona za zadanie opiekować się bibliotekami wszystkich typów działającymi na terenie miasta. Prezydium Rady stanowili: Adolf Tołłoczko (przew.), Kazimierz Raczyński (z-ca), Janina Kocemba (sekr.), Joanna Salo, Irena Majdan i Stanisław Malecki. Do składu Rady wszedł również literat Tadeusz Starostecki. W tym czasie zakończona została selekcja książek w poszczególnych bibliotekach szkolnych, zakładowych i publicznych, przeprowadzona celem usunięcia pozycji niezgodnych z zasadami marksizmu-leninizmu.

  6 II. Sesja Miejskiej Rady Narodowej, poświęcona omówieniu wykonania planu gospodarczego i finansowego za rok 1952. Wzięli w niej udział wszyscy kierownicy wydziałów i samodzielnych referatów PMRN oraz dyrektorzy podległych przedsiębiorstw.

  13 II. Na stanowisko przewodniczącego Komitetu Redakcyjnego Radiowęzła został powołany Roman Markiewicz, sekretarz PMRN.

  16 II. Obradował Walny Zjazd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego. Wybrano nowy zarząd Oddziału w składzie: Bronisław Rosłanowski – prezes, Marian Hirszfeld – wiceprezes, Barbara Biedroń (później, po mężu – Leśniak) – sekretarz, Franciszek Minta – skarbnik, Zygmunt Potoczny, Leon Bylica i Stefania Demel – członkowie prezydium oraz 8 członków zarządu. W październiku 1953 r. obowiązki prezesa objął Zygmunt Potoczny, skarbnika Danuta Misiówna.

  22 II. I Zjazd Społecznego Aktywu Finansowego miasta i powiatu. Aktywy takie zostały powołane we wszystkich przedsiębiorstwach państwowych i spółdzielczych oraz większych jednostkach budżetowych. Narady aktywu odbywały się co miesiąc, a ich organizatorem był Wydział Finansowy. Celem tych działań było zwiększenie dyscypliny finansowej i terminowe wpłacanie należności podatkowych.

  23 II. Z okazji 7-mej rocznicy powstania ORMO odbyła się ogólnomiejska akademia.

  24 II. Utworzono komitet do realizacji uchwały Prezydium Rządu w sprawie wiosennej akcji sanitarno-porządkowej. W skład jego weszli: przewodniczący i resortowy członek Prezydium MRN, przedstawiciel KM PZPR oraz reprezentanci różnych organizacji i MO. Analogiczne komitety powstały też w zakładach pracy i instytucjach. Na mieście rozplakatowano odezwy PCK i powołano aktyw prelegencki złożony z pracowników służby zdrowia, PCK i absolwentek Liceum Felczerskiego. Właściwa akcja porządkowania miasta została przeprowadzona w dniach 24 maja-18 czerwca.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz