1953.04. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 23 października 2012, Odsłon: 1 906
 • 1 IV. Spółdzielnia im. Marcelego Nowotki przejęła Spółdzielnię Pracy Trykotarskiej im. 22 Lipca w Świebodzicach. Uchwała w tej sprawie zapadła na Walnym Zgromadzeniu 25 marca 1953.

  1 IV. Spółdzielnia „Nowe Życie” przejęła Spółdzielnię im. Klary Zetkin w Świebodzicach. Przewodniczącym Rady Nadzorczej Sp. „Nowe Życie” był wówczas Lazer Top, a sekretarzem POP Józef Buchbinder.

  1 IV. Spółdzielnia „Jedność” przejęła spółdzielnię „Dobrobyt”.

  1 IV. Samodzielny Referat Kultury PMRN został przekształcony w Oddział Kultury z dwoma referatami: upowszechniania kultury oraz bibliotek i czytelnictwa. Zlikwidowano też Samodzielny Referat Geodezyjny PMRN. Agendy jego przejął Wydział Gospodarki Komunalnej.

  15 IV. Eliminacje amatorskich zespołów artystycznych pionu związków zawodowych. Uczestniczyły w nich m.in.: orkiestra Powiatowego Domu Kultury pod dyr. Bednarczuka, zespół taneczny i kwartet wokalny Zw. Zaw. Kolejarzy oraz zespół taneczny ZWAP.

  19 IV. Orkiestra Państwowej Szkoły Muzycznej dała koncert w spółdzielni produkcyjnej we wsi Boży Dar.

  19 IV. Konferencja ogólnonauczycielska zorganizowana przez zarząd Oddziału Powiatowego ZNP na temat sposobów realizacji uchwał XI Plenum CRZZ i IV Plenum ZG ZNP.

  22 IV. Sesja Miejskiej Rady Narodowej poświęcona zatwierdzeniu Miejskiego Planu Gospodarczego na 1953 rok. Radni wysłuchali też sprawozdań MPRB i MZBM z wykonania planu kapitalnych remontów za I kwartał.

  24 IV. Na stadionie miejskim odbyła się sportowa spartakiada uczniów szkół, członków Szkolnych Kół Sportowych.

  26 IV. Walne Zgromadzenie Pomocniczej Spółdzielni Rzemieślniczej Branży Włókienniczej z udziałem 29 członków. Przewodniczył Izydor Nejman. Przyjęto sprawozdanie zarządu za rok 1952, wykazujące poprawę sytuacji materialnej spółdzielni, spowodowaną podjęciem kooperacji z innymi spółdzielniami.

  30 IV. W Domu Robotniczym ZWAP przy ul. Marchlewskiego 12 [Ks. Agnieszki] odbyła się ogólnomiejska akademia z okazji święta 1 Maja.

  30 IV. Powiatowa Biblioteka Publiczna otrzymała tytuł najlepszej placówki w województwie wrocławskim (uchwałą PWRN).

  ● Centrala Odpadków Użytkowych w kwietniu zebrała na terenie miasta 26,5 t makulatury, 20 t szmat, 2,9 t ścinki, 5,6 t tłuczki szklanej, 5,3 t juty i 3,6 t kości. W tym samym czasie GS Witoszów skupiła w Świdnicy 4.156 kg tłuczki szklanej, 3.522 kg kości i 632 kg makulatury, w tym 110 kg od szkół średnich i 180 kg od szkół podstawowych.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz