1953.05. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 23 października 2012, Odsłon: 2 189
 • 1 V. Stanowisko kierownika Wydziału Społeczno-Administracyjnego PMRN objął Czesław Szydłowski.

  1 V. Komendantem Komendy Miejskiej TOPL został Władysław Kamionka (jego poprzednikiem był Wacław Wychowski).

  9-10 V. Pierwszy Zjazd Absolwentów Liceum Pedagogicznego. Wzięło w nim udział 101 byłych wychowanków.

  16 V. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej przejęło Hotel Miejski przy ul. Marksa 11 [Kotlarska], prowadzony dotąd przez PSS.

  17 V. Walne Zgromadzenie delegatów Powszechnej Spółdzielni Spożywców w sali ZWAP przy ul. Marchlewskiego 12 [Ks. Agnieszki]. Przewodniczyła Zofia Harasimowicz. Zatwierdzono sprawozdania zarządu i bilans za 1952 rok.

  20 V. Fabryka Wagonów „Świdnica” została zaliczona przez Ministerstwo Przemysłu Maszynowego do przedsiębiorstw przemysłowych III kategorii. Mimo protestów i starań Centralnego Zarządu „Tasko” i dyrekcji fabryki o przekwalifikowanie do II kategorii, decyzji tej nie cofnięto.

  20-31 V. Specjalnie w tym celu powołany komitet przeprowadził w mieście powszechną akcję odszczurzania. Zużyto do niej 5.454 słoiki trutki. Znaleziono i zakopano 933 padłe szczury. Akcję poprzedziła intensywna propaganda za pomocą plakatów, konferencji i audycji w radiowęzłach.

  22 V. Prezydium MRN powołało Czynszową Komisję Odwoławczą do rozpatrywania wniosków o zwolnienia względnie ulgi w opłacaniu czynszów mieszkaniowych. Jej przewodniczącym został Jerzy Sawiński, zastępcą przewodniczącego Stefan Bieniuta, a ławnikami Fabian Rodziewicz i Bolesław Krzyżanowski.

  22 V. Prezydium MRN przekazało nieużywany kort tenisowy przy ul. Oświęcimskiej [Ofiar Oświęcimskich] Zrzeszeniu Sportowemu „Start”.

  27 V. Sesja Miejskiej Rady Narodowej. Głównym tematem obrad była „Ocena pracy masowo-politycznej PMRN w świetle wykonania zadań gospodarczych”.

  29 V. Prezydium MRN ustaliło nowe opłaty za korzystanie z pływalni miejskiej. Normalny bilet wstępu kosztował 2 zł, ulgowy dla dzieci i młodzieży do lat 14 – 1 zł. Wprowadzono też bilety tygodniowe po zł 5 i miesięczne po zł 20.

  ● W maju mieszkańcy miasta sprzedali Gminnej Spółdzielni „Witoszów” 877,9 ton złomu stalowego, 80,5 t złomu żeliwnego, 11,8 t ołowiu, 12,1 t cynku, 12,4 t duraluminium, 6,5 t miedzi, 5,4 t mosiądzu, 1,1 t brązu. Prócz tego szkoły podstawowe dostarczyły 15,3 t złomu stalowego, MPGK 32 t złomu stalowego, spółdzielnia „Metalowiec” 7 t tegoż złomu. Z zakładów pracy największą ilość przekazał ZWAP, a mianowicie 424,7 t złomu stalowego, 21,4 t mosiądzu i 8,8 t ołowiu, oraz Fabryka Wagonów: 245 t złomu stalowego i 252,4 t złomu żeliwnego. Akcja ta odbywała się pod hasłem: „Zbieramy złom dla Nowej Huty”.

  ● Urząd Stanu Cywilnego zarejestrował w maju 1953 roku 29 małżeństw, 169 urodzin i 41 zgonów. USC mieścił się wówczas w budynku PMRN na II piętrze, a jego kierownikiem była Anna Rosołowska.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz