1953.06. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 23 października 2012, Odsłon: 2 047
 • 17 VI. Sesja Miejskiej Rady Narodowej poświęcona uchwaleniu planu gospodarczego i budżetu miasta na rok 1953. Zaproszono na nią członków komitetów blokowych, komitetów sklepowych i komitetów rodzicielskich oraz przedstawicieli zakładów pracy.

  22 VI. Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Inwalidów obradowało w sali własnej przy ul. Marksa 17 [Kotlarska] pod przewodnictwem Bolesława Pratiuka z udziałem 107 osób. Wybrano nowy zarząd w składzie: Bolesław Dudziak – prezes (ponownie), Stanisław Kanapka – wiceprezes i Bolesław Pratiuk. Do Rady Nadzorczej spółdzielni weszli: Aleksander Michalski (przew.), Józef Kujel, Wiktor Nogacz, Stefan Stadnicki i Maria Górka.

  23 VI. Rada Pedagogiczna I LO im. J. Kasprowicza omówiła całoroczną działalność szkoły. Świadectwa dojrzałości otrzymało 24 absolwentów. Do LO uczęszczało ogółem 130 uczniów. 93 proc. z nich należało do ZMP. Młodzież Liceum przepracowała 1.300 godzin w czasie jesiennej akcji wykopków i 240 godzin w wiosennej akcji czystości, zajęła też I miejsce w powiecie w zbiórce makulatury i innych odpadków użytkowych. W rozwiązywaniu trudnych problemów wydatnie pomagał dyrekcji komitet rodzicielski, którego przewodniczącym był Adam Łuczak.

  29 VI. Prezydium MRN przeanalizowało działalność Poradni Przeciwalkoholowej, której kierownikiem był Julian Szczerba. W Poradni było wówczas zarejestrowanych 50 pacjentów. Ich leczenie napotykało na duże trudności z powodu niewystarczającej ilości odpowiednich leków.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz